Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VAS-Rådet 12 februari 2009 Krister Törneke, Tyréns Samhällskostnader vid störningar i dricksvattenförsörjningen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VAS-Rådet 12 februari 2009 Krister Törneke, Tyréns Samhällskostnader vid störningar i dricksvattenförsörjningen."— Presentationens avskrift:

1

2 VAS-Rådet 12 februari 2009 Krister Törneke, Tyréns Samhällskostnader vid störningar i dricksvattenförsörjningen

3 Idag har vi lärt oss en hel del om riskerna i Stockholmsregionens vattenförsörjning

4 År 2005 bildades VAS-rådet. Vad har hänt sedan dess?

5 Ökad kunskap om Stockholmsregionens Vattenförsörjning STORSTOCKHOLM Krishantering och reservvattenförsörjning Reservvattenförsörjning Östra, Nordvästra och Sydvästra Storstockholm Dricksvattenförekomster i Stockholms län - Prioritering för långsiktigt skydd

6 Vägverksfärja kollision Brand Hässelbyverket Tågolycka med farligt gods Utsläpp av dag- och bräddvatten Grundstötning/ kollision Spillvattenledning läckage Risker i Mälaren Görvälns vv vv Lovö vv Norsborgs vv Grundstötning/ kollision

7 Vilka risker finns i distributionssystemet? Driftavbrott i ledningar Försämrad vattenkvalitet Sabotage

8 Sveriges framtida klimat medför ökade risker 4-5°C högre årsmedeltemperatur Vintertemperatur och kalla dagar påverkas mest Mer nederbörd, främst i väster och norr Intensiva skyfall Längre värmeböljor Förändring av vintertemperatur år 2100. Scenario B2. Källa: SMHI

9 Vad skulle kunna bli konsekvenserna? En tätort eller en hel kommun utan vatten upp till 48 timmar Försämrad vattenkvalitet 1 – 2 veckor Vattenburen smitta Regional brist på dricksvatten

10 Har det hänt på andra platser? Milwaukee, USA 1993 Bergen, Norge 2004 Galway, Irland 2007 Nokia, Finland 2007 Lilla Edet 2008

11 Förslag till åtgärder Skydd av vattentäkter Åtgärder i vattenverken Reservvattenledningar Reservvattentäkter Stora investeringar Avvägning mot andra intressen

12 Vad kostar det att inte genomföra åtgärder? Uppdrag från VAS- Kommittén: Hur stora samhällskostnader uppstår vid ett avbrott eller en annan störning i vattenförsörjningen?

13 Två ”typkommuner” Typkommun A: 20 000 invånare Kommunal service Skolor, butiker, småindustri Typkommun B: 60 000 invånare Kommunal service Skolor, butiker, småindustri Akutsjukhus Processindustri Kraftvärmeverk

14 Två Scenarier Scenario 1: Totalt leveransavbrott i 48 timmar Scenario 2: Förorenat dricksvatten - allt vatten måste kokas Ett tilläggsscenario Scenario 2a: Vattenburen smitta

15 Vad är samhällskostnader? Kostnader i VA-verksamheten Kostnader i annan offentlig verksamhet Kostnader för privata företag Kostnader för privatpersoner Direkta kostnader Uteblivna intäkter

16 Underlag för bedömning av kostnader Intervjuer med verksamhetsutövare VA-huvudman Industri/tillverkning Sjukvård Fjärrvärme Offentlig service Handel Rapporter från uppmärksammade händelser Riskanalys vald vägsträcka Vägverket publikation 2005:55

17 Reflektioner från intervjuer ”Det har vi inte funderat över” ”Kommunens VA-enhet förser oss med dricksvatten”

18 Var uppstår de största kostnaderna? Sjukvården Evakuering Livsmedelsbutiker Hushåll (vid sjukdom) Sjukskrivning / Vård av barn Fjärrvärmeförsörjning Följdkostnader inte beräknade

19 Och totalkostnaden blir… Scenario 1 Typkommun A 7 Mkr Typkommun B 80 Mkr

20 Och totalkostnaden blir… Scenario 1Scenario 2 Typkommun A 7 Mkr37 Mkr Typkommun B 80 Mkr160 Mkr

21 Och totalkostnaden blir… Scenario 1Scenario 2Scenario 2a Typkommun A 7 Mkr37 Mkr136 Mkr Typkommun B 80 Mkr160 Mkr415 Mkr

22 Riskvärdering – att väga samman sannolikhet och konsekvens Sannolikhet i storleksordningen 1 – 5 % En händelse per 20 – 100 år

23 … men ökad kunskap om konsekvenserna ger bättre underlag för beslut om åtgärder för en säkrare vattenförsörjning Vi kanske inte kan ”räkna ut” om en åtgärd är lönsam…


Ladda ner ppt "VAS-Rådet 12 februari 2009 Krister Törneke, Tyréns Samhällskostnader vid störningar i dricksvattenförsörjningen."

Liknande presentationer


Google-annonser