Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Här följer en kort redovisning av aktuell statistik rörande mottagande av nyanlända, samt en kort beskrivning av projektet. 2015-10-23.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Här följer en kort redovisning av aktuell statistik rörande mottagande av nyanlända, samt en kort beskrivning av projektet. 2015-10-23."— Presentationens avskrift:

1 Här följer en kort redovisning av aktuell statistik rörande mottagande av nyanlända, samt en kort beskrivning av projektet. 2015-10-23

2 Migrationsverkets prognoser över antal asylsökande I migrationsverkets senaste informations-och prognosbrev från augusti 2015, så sänkte man prognosen asylsökande till 66 000 – 80 000. Den 22 oktober höjde man prognosen till 140 000 – 190 000 på grund av de stora flyktingströmmarna de sista månaderna. 29 000 – 40 000 av dessa är ensamkommande barn. Dessa uppskattningsvis 33 000 ensamkommande i år beräknas sjunka till runt 24 000 år 2016. Detta kan jämföras med hela 2014 års mottagande av 7 000. Asylsökande 2011 29 648 personer Asylsökande 201243 887 personer Asylsökande 201354 259 personer Asylsökande 201481 301 personer Prognos för 2015 140 000 -190 000 personer Prognos för 2016 100 000 -170 000 personer Källa: Migrationsverket

3 Kommunmottagna i Fyrbodal enligt ersättningsförordningen åren 2005 – 2015 (Statistiken räknar enbart inflyttningen till den första kommunen efter uppehållstillstånd. Till detta tillkommer en viss in o utflyttning. ? Källa: Migrationsverket

4 Asylsökande 2005 - 2015 ? Källa: Migrationsverket

5 Hur gör vi prognoser? Andel som får uppehållstillstånd varierar mellan åren. Det brukar vara runt 35 % men nu är det mer än 50 %, eftersom så många från Syrien är asylsökande. Oavsett hur stor andel av de asylsökande av flyktingskäl som får uppehållstillstånd, så är det trenden som kommunerna kan ta fasta på i sitt planerande. Källa: Migrationsverket

6 Mottagande i Fyrbodal Antal mottagna under 2014 + sju första månaderna 2015. Netto efter in-och utflyttning. En viss förskjutning i statistiken finns. Detta ger en ungefärlig bild av fördelningen av mottagandet. (I ersättningssystemet finns också de som kom i slutet av år 2013 men de är inte med i denna redovisning. Man kan som individ vara med i ersättningssystemet i max två år). 228 30 66 114 264 123 34 59 108 633 647 608 411 21 Källa: Migrationsverket Ca 4 000 nyanlända har flyttat till någon av Fyrbodals 14 kommuner de sista två åren. Mottagandet i förhållande till befolkningsmängd = procentuell siffra i brun text 2,3 % 0,6 % 3,3 % 2,9 % 1,6 % 1,1 % 1 % 1,2 % 0,2 % 1,2 % 0,8 % 0,2 % 0,9 % 0,5 %

7 Integrationsprojekt: Kommungemensam plattform för att främja nyanländas etablering i Fyrbodal www.fyrbodal.se ”Integration”

8 Mål: Att regionens nyanlända så snart som möjligt efter erhållet uppehållstillstånd, ska kunna etablera sig i Fyrbodalsregionen och bli delaktiga i samhället. Att skapa en regional stabil samverkansstruktur, samt att arbeta fram indikatorer vilka ligger till grund för uppföljning samt analys av områdets integrationsarbete. Syfte: Att i samverkan med Länsstyrelsen tillskapa en långsiktig hållbar regional samverkansstruktur som kan leda fram till en regional överenskommelse och aktörsgemensam strategi kring etablering av nyanlända i Fyrbodal. Att under projekttiden arbeta fram hållbara och stödjande strukturer inom områdena:  boende  arbete och kompetens  hälsa med inriktning barn och unga

9 Projektorganisation Styrgrupp för projektet är utsedd av direktionen: Monica Hanson Trollhättan, ordförande Linus Lindblad Bengtsfors Marie Dahlin Vänersborg Magnus Jacobsson Uddevalla Paul Christensson Lysekil Kommunkontakter (utsedda av kommunchef) Sekretariat Fyrbodals kommunalförbund Projektägare: Lars Lindén, förbundsdirektör, Cecilia Sandberg, utvecklare Projektledare: Annette Nyman, integrationsstrateg Projektekonom: Niclas Gustafsson Länsstyrelsens Västra Götalands län Kontaktperson: Kirsten Brogaard, utvecklare samhällsavdelningen

10 Kommunkontakter oktober 2015: Bengtsfors Jan Annebjörk (Barn och utbildning, vuxenutbildningen) Dals Ed Monika Johannesson (Arbetsmarknadsenheten) FärgelandaCharlotte Kvist (Sektor omsorg) LysekilBengt Mattsson (Individ- och Familjeomsorgen) MellerudKajsa Sköld (Kommunstyrelsekontoret, arbetsmarknadsenheten) MunkedalEva Britt Thorin (Arbetsmarknadsenheten) Karin Johansson OrustAnnika Westlund (Individ- och familjeomsorgen) SotenäsPetra Olsson (Arbetsmarknadsenheten) Jeanett Andersson StrömstadThomas Niklasson (Omsorgsförvaltningen) TanumFatjon Peci (Mottagnings-och utredningsavdelningen) TrollhättanKåre Johansson (Arbetsmarknads-och socialförvaltningen) UddevallaPia Strömsholm (Kommunledningskontoret, arbetsmarknadsavdelningen) VänersborgUlrika Gardtman (Individ- och familjeomsorgen) ÅmålPorya Khorshi (Integrations-och Arbetsmarknadsförvaltningen) Ivan Stipic

11 Vad händer efter de två första etableringsåren? Följande statistik är från Af:s senaste rapport som visar resultat i riket från år 2014. Av de nästan 10 000 personer som avslutade sin etablering under 2014, så redovisas följande: till arbete eller utbildning : 29 % (26 % år 2013), går in i JOB - Jobb och utvecklingsgarantin : 49 % (53 % år 2013), öppet arbetslösa: 6 % (7 % år 2013) - orsaker till det kan vara: tackat nej till JOB och UGA, läser på komvux eller högskolan enstaka ämnen, fått a-kassa och tackar därför nej. Resterande är sjukskrivna eller föräldralediga: 16 % (14 % år 2013). Dessa 29 % i riket som efter avslutad etablering gick ut i utbildning eller arbete, kan jämföras med motsvarande siffror för Västra Götalands län som är 19,5 %. Anmärkningsvärt att vi ligger nästan 10 procentenheter under snittet i riket! Vi ser dock en ökning 2015, då det t.o.m. september redovisas 21 %. Det är viktigt att ha en bra ”verktygslåda” av aktiviteter, att erbjuda deltagarna i JOB, så att inte deltagarna ”går tillbaka” i utvecklingen av språkutveckling och arbetsförberedande insatser. Här kan arbetsförmedlingen och kommunerna göra mycket bra tillsammans. Arbetet i de Lokala överenskommelserna kan vara plattformen för detta arbete. Tanken är att Fyrbodals kommunalförbund får en roll här i framtiden, som detta pågående projekt kan bidra till. En Regional överenskommelse – RÖK, skulle kunna tydliggöra detta arbete mellan de olika samverkansparternas professioner.


Ladda ner ppt "Här följer en kort redovisning av aktuell statistik rörande mottagande av nyanlända, samt en kort beskrivning av projektet. 2015-10-23."

Liknande presentationer


Google-annonser