Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Räddningstjänst- tillämpningar i Geoteknisk Sektorportal Stigbjörn Olovsson, Lantmäteriet Mats Öberg, SGI Statens.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Räddningstjänst- tillämpningar i Geoteknisk Sektorportal Stigbjörn Olovsson, Lantmäteriet Mats Öberg, SGI Statens."— Presentationens avskrift:

1 mats.oberg@swedgeo.se/SGI/2015-10-19 1 Räddningstjänst- tillämpningar i Geoteknisk Sektorportal Stigbjörn Olovsson, Lantmäteriet Mats Öberg, SGI Statens Geotekniska Institut SOGO-möte Uppsala 21 okt 2015

2 mats.oberg@swedgeo.se/SGI/2015-10-19 2 Geoteknisk Sektorportal - nationell datainfrastruktur för tillgång till genomförda geotekniska undersökningar

3 mats.oberg@swedgeo.se/SGI/2015-10-19 3 Geoteknisk Sektorportal för räddningstjänst Utveckling och visualisering av Geoteknisk Sektorsportal och en mängd andra datatjänster från geodata.se för räddningstjänstrelaterade tillämpningar Sammanställning av data från geodata.se/Geodataportalen är förverkligad i tre moderna webbapplikationer RTJ FÄLT, GEOSTAB och VAKASTAB. Skräddarsydda - men likväl utvecklingsbara - ”ready-to-use”-lösningar. Räddningstjänsten och sakkunniga myndigheter kan i samverkan bättre utnyttja befintliga geodata för att lösa problem och utföra åtgärder vid överhängande fara för ras, skred, slamströmmar och kemspill i känslig mark. Plattformsoberoende och fältanpassade med responsiv design, har GPS-stöd mm. Central lagring av aktiva lager (räddningstjänsternas och stabsfunktionernas expertanteckningar).

4 mats.oberg@swedgeo.se/SGI/2015-10-19 4 DEMO

5 mats.oberg@swedgeo.se/SGI/2015-10-19 5 Pågående utveckling 2015 och plan för 2016 Kommunikation – SKADEPLATS2015, VAKA- dagar, instruktionsvideo mm 2016 (MSB2:4-ansökan) Dubblerad, lastbalanserad drift SGI/SGU Spara historikdata för ”lärande av olyckor” Lösenordshantering Från given tidpunkt och plats – spridningsmodell i yt- och grundvatten

6 mats.oberg@swedgeo.se/SGI/2015-10-19 6 Tack! Synpunkter/frågor?


Ladda ner ppt "1 Räddningstjänst- tillämpningar i Geoteknisk Sektorportal Stigbjörn Olovsson, Lantmäteriet Mats Öberg, SGI Statens."

Liknande presentationer


Google-annonser