Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ditt framtidsval. Tre saker att tänka på i valet ● Eget val med dina intressen och styrkor ● Det är inte livsavgörande, många byter yrke flera gånger.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ditt framtidsval. Tre saker att tänka på i valet ● Eget val med dina intressen och styrkor ● Det är inte livsavgörande, många byter yrke flera gånger."— Presentationens avskrift:

1 Ditt framtidsval

2 Tre saker att tänka på i valet ● Eget val med dina intressen och styrkor ● Det är inte livsavgörande, många byter yrke flera gånger. ● Det som är roligt är lättare att lära sig.

3

4 Tänk på detta när du väljer Låt inte ditt val styras av kompisarna Dina gamla vänner behåller du Du får nya vänner i en ny klass Häng inte upp dig på någon kurs är tråkig på ett program

5 Gymnasievalet 2015/16 Yrkesprogram För att ha behörighet till ett yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen från grundskolan. Högskoleförberedande För att ha behörighet till ett högskoleförberedande program krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och i minst nio andra ämnen från grundskolan.

6 Yrkesprogram 12 stycken Barn och fritidprogr. Bygg och anläggning El- och energiprogr. Fordon- och transport Handel och administration Hantverksprogr Hotell och turism Industritekniska Naturbruksprogr. Restaurang- och livsmedel VVS- och fastighet Vård och omsorg

7 Högskoleförberedande program 6 stycken Ekonomi Estetiska Humanistiska Naturvetenskaps Samhällsvetenskap Teknik

8 Sundsvalls gymnasium

9 Hedbergska Skolhusallén 6 Ekonomiprogrammet Estetiska programmet Handel- och administrationsprogrammet Hotell- och turismprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet – Altinska, Skolhusallén 5 http://gymnasium.sundsvall.se/hem.html

10 Åkersvik – Samhällsprogrammet Hovrättsgatan 2

11 Västermalm Universitetsallén 17

12 Västermalm Yrkesprogram Bygg- och anläggning Barn- och fritid El- och energi Fordon- och transport Hantverksprogrammet Industritekniska Vård och omsorg Högskoleförberedande Naturvetenskap Teknik

13 Thorén Business School Storgatan 25

14 http://affarsgymnasiet.se/ha r-finns-vi/sundsvall/ Yrkesprogram Commerce Program – handel- och administration → Inriktning säljare/egen företagare, 22 veckor praktik Högskoleförberedande Business Program – Ekonomi Management Program – Naturvetenskapliga Communication Program - Samhällsvetenskapliga

15 NTI-gymnasiet Kyrkogatan 21

16 http://www.ntigymnasiet.se/ kategori/sundsvall/ Yrkesprogram El- och energi Högskoleförberedande Estetiska programmet Teknik Fr.o.m hösten 2016 e-Sport, inriktning på Teknik och Estet programmet!

17 Mikael Elias teoretiska gymnasium Bankgatan 16

18 http://mikaelelias.se/sundsvall/ Högskoleförberedande Ekonomi Natur Samhälle

19 Skvaderns gymnasieskola Kungsvägen 21

20 http://skvadern.nu/ Yrkes/Högskoleförber. Ledarskapsprogrammet Högskoleförber. Estetiska Naturvetenskapliga Samhällsprogrammet

21 Stenstansgymnasiet Torggatan 9

22 http://www.stenstansgymnasiet.se/ Yrkesprogram El och energi – dator och kommunikation Frisör

23 Sundsvalls praktiska gymnasium Lasarettsvägen 15

24 http://praktiska.se/sundsvall Yrkesprogram Bygg och anläggning – husbyggnad och måleri El och energi Fordon och transport – karosseri/lackering och personbil Industriteknik – svetsteknik Naturbruk Restaurang och livsmedel – bageri och konditori VVS och fastighet – fastighet och VVS Vård och omsorg

25 Realgymnasiet Kyrkogatan 3

26 http://realgymnasiet.se/sundsvall Yrkesprogram Djurvård Hund Häst Äventyrsturism

27 Plusgymnasiet Kyrkogatan 12

28 http://plusgymnasiet.se/skolor/sund svall/ Yrkesprogram Hudvård & Spa Stylist Högskoleförberedande Beteendevetare (Samhälle) Internationell Ekonomi Samhällsvetare

29 Introduktionsprogram Västermalm Vänder sig till dig som inte har nått behörighet till nationellt program i gymnasieskolan. Innebär att eleven inte har godkänt betyg i svenska, engelska och matematik.

30 Fem särskilda program Preparandutbildning, Är till för dig som fullföljt år 9 utan att ha upp nått behörighet till gymnasiet. Målet är att efter högst ett år ska du ha läst in din behörighet för att söka ett nationellt program. Programinriktat individuellt val, Riktar sig till dig som är obehörig att gå ett yrkesprogram men som har en dokumenterat godtagbar studieförmåga.

31 Fem särskilda program Yrkesintroduktion, Är till för dig som vill få en yrkesinriktad utbildning som ger dig möjlighet att komma ut direkt på arbetsmarknaden, eller för att sedan söka till ett nationellt yrkesprogram. Språkintroduktion, Är till för invandrarungdomar som nyligen anlänt till landet så att du ska kunna få en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket Individuellt alternativ, Syftar till att utveckla dina kunskaper för att kunna gå vidare till yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden

32 Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) vid Sundsvalls gymnasium Idrott Ansökan görs hos: Alpint Förbund + här = S-valls gymn. Hemsida Basket Här Brottning Här Fotboll Här Innebandy Förbund + här Judo Här Orientering Förbundet + här Simning Förbundet + här

33 Åtta kritiska frågor att ställa under "Öppet hus"-besöket  Hur ser arbetsmiljön på skolan ut?  Om du ska gå ett yrkesprogram – hur ser skolans samverkan med arbetslivet ut?  Finns det lokaler för gymnastik, labbövningar och matsal på skolan?  Hur många elever är det i klasserna?  Hur många av skolans lärare är utbildade och behöriga i de ämnen de undervisar i?  Finns det SYV på skolan? Finns det skolsköterska, kurator och annan personal som arbetar med elevhälsan?  Hur är det med personalomsättningen?  Hur ser skolans ekonomi ut?

34 Vård- och omsorgsutbildning, gymnasiall 160 900 Gymnasieingenjörsutbildning 65 300 Industriutbildning, gymnasial 62 000 Grundskollärarutbildning, senare år och gymnasielärarutbildning 30 800 Fordonsutbildning, gymnasial 27 200 Grundskollärarutbildning, tidigare år 20 400 Specialistsjuksköterskeutbildning 14 800 Data-, el- och energiteknisk utbildning, gymnasial 13 800 Förskollärarutbildning 13 600 Restaurang- och livsmedelsutbildning, gymnasial 11 800 Datautbildning, eftergymnasial 10 600 Barn- och fritidsutbildning, gymnasial 8 200 Speciallärar- och specialpedagogutbildning 7 300 Fritidspedagogutbildning 6 800 Fritidsledarutbildning 5 700 Utbildningsgrupper inom vilka det väntas bli störst brist på utbildade 2035 Källa: Prognosinstitutet, SCB

35 Brist på rekryteringsområden Statistiska centralbyrån Arbetskraftsbarometern 2014 Nyexaminerade Sjuksköterskeutb. inom anestesi-, intensiv- och operationssjukvård Speciallärar- och special- pedagogutbildning Fritidspedagogutbildning

36 Forts Arbetskraftsbarometern 2014 Sjuksköterskor, grundutbildning Läkarutbildning Distriktssköterskeutbildningen Sjuksköterskor, övrig specialistutb Receptarieutbildning Gymnasielärarutbildning: Matematik/naturvet Förskollärarutbildning Grundskollärarutbildning, senare år ma/no

37 Andra organisationers prognoser om brist inom vissa yrken http://www.saco.se/globalassets/saco/dokument/rapport er/2014_framtidsutsikter.pdf http://www.saco.se/globalassets/saco/dokument/rapport er/2014_framtidsutsikter.pdf http://www.arbetsformedlingen.se/For- arbetssokande/Yrke-och-framtid.html http://www.arbetsformedlingen.se/For- arbetssokande/Yrke-och-framtid.html http://gymnasievalet.net/

38 Hemsidor & Appar http://www.yrmis.se/index.php/filmrummet http://www.utbildningsinfo.se/gymnasieskola/2.323/beho righetsvisaren-1.3591 http://www.utbildningsinfo.se/gymnasieskola/2.323/beho righetsvisaren-1.3591

39 Hemsidor & Appar http://www.framtidsvalet.se/Vaelja-gymnasium https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Fram Android&hl=sv https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Fram Android&hl=sv https://itunes.apple.com/se/app/framtidsvalet/id6632933 39?mt=8 https://itunes.apple.com/se/app/framtidsvalet/id6632933 39?mt=8

40 Youtube https://www.youtube.com/watch?v=gy75BsZl- PU&list=PLoRTp-jkn2OgT8RYB- oGy57WUesfkcCMv#t=1055 - En film om gymnasievalet och gymnasieskolans 18 nationella program. En studie- och yrkesvägledare svarar på frågor från elever. https://www.youtube.com/watch?v=gy75BsZl- PU&list=PLoRTp-jkn2OgT8RYB- oGy57WUesfkcCMv#t=1055

41

42 Till slut glöm inte att……… Livet ska vara roligt Träffa många människor Ta reda på vad Du har för alternativ Följ Ditt hjärta Ta reda på fakta Gör en plan Var beredd att ändra din plan!

43 Michael Lie, Studie och yrkesvägledare


Ladda ner ppt "Ditt framtidsval. Tre saker att tänka på i valet ● Eget val med dina intressen och styrkor ● Det är inte livsavgörande, många byter yrke flera gånger."

Liknande presentationer


Google-annonser