Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utvärderingars värde för regeringen. En fallstudie. n SVUF-konferensen 2015 n Fil. dr. Åsa Sohlman n f.d. Departementsråd i RK n Sohlman Senior Consultants.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utvärderingars värde för regeringen. En fallstudie. n SVUF-konferensen 2015 n Fil. dr. Åsa Sohlman n f.d. Departementsråd i RK n Sohlman Senior Consultants."— Presentationens avskrift:

1 Utvärderingars värde för regeringen. En fallstudie. n SVUF-konferensen 2015 n Fil. dr. Åsa Sohlman n f.d. Departementsråd i RK n Sohlman Senior Consultants

2 Budgetpropositionerna 2011 - 2015 n Finansplanerna n Finanspolitiska rådet n Arbetsmarknadspolitik jämfört med tidigare –Socialdemokratiska regeringar före 2006 –Alliansen 2006 - 2010 n Oppositionens budgetmotion hösten 2014

3 Mina frågor, mina hypoteser n Vilka hänvisningar gör regeringen till utvärderingar? På vilket sätt hänvisar regeringen till utvärderingar/använder utvärderingar u Kunskapsuppbyggande användning F Instrumentell användning u Icke kunskapsuppbyggande användning F Icke användande Ignorerande nämnande/avvaktande nämnande/bortförklarande F Förstärkande användning n Hypoteser n Vid regimskifte – ideologidriven politik n I fortvarighetstillstånd – utvärderingsdriven politik

4 Finansplanerna n Alliansregeringen n Forskning och utvärderingar inte är något underlag för att motivera de stora dragen i politiken. Hänvisningar förekommer snarast för att inge förtroende, peka på ett vetenskapligt angreppssätt med budgeten. n Planerade utvärderingar från kärnområden till perifera områden n Undantag BP för 2011, 2013 diskussion om Jobbskatteavdrag n Nya s-ledda regeringen n Inga allmänna hänvisningar till forskning och utvärderingar n En hänvisning till en planerad perifer utvärdering

5 Finanspolitiska rådet n Alliansregeringen u Substansfrågorna BP 2011 viss konfrontation, arbetsmarknadspolitik BP 2012 – 2014 Mer och mer samsyn. 2013 bara oenighet om restaurangmomsen. 2014 bara om förmögenhetsstatistiken. Förstärkande eller icke-användande n Nya S-ledda regeringen u Substansfrågor Enighet i kritik av tidigare regering Utelämnande av sådant som går emot den nya regeringen Förstärkande eller icke-användande u Redovisningstekniska aspekter Underhandsdialog, efter BP 2011. Indirekt och över tid kunskapsuppbyggande

6 Arbetsmarknadspolitiken n Socialdemokratiska regeringar före 2006 n Alliansregeringen vid regimskiftet n Alliansregeringen i BP 2011 – 2014 u Antal områden med nämnda utvärderingar 7,1,1,4 n Nya S-ledda regeringen vid regimskiftet 2014 u Antal områden med nämnda utvärderingar 5

7 Användning u Icke kunskapsuppbyggande användning F Icke användande 2011 alla åtgärder utom 1 2012 alla utom 1 2013 alla utom 1 2014 alla utom 3 2015 alla utom 5 F Förstärkande användning 2011, 1 (SSNV) 2012, 1 (JoUG) 2013, 1 (Nystart) 2014, 3 (KA, AP, NYstart) 2015, 5 (KA, AP, AUB, Nystart, INsteg)

8 Socialdemokratiska regeringar före 2006 n Vid större reformer u taktiskt eller inte något användande alls n Vid marginella förändringar av politiken u i viss utsträckning rörde sig om ett instrumentellt användande

9 Alliansregeringen vi regimskiftet n Den övergripande omläggningen av arbetsmarknadspolitiken var knappast utvärderingsdriven t.ex. övergång till att arbeta med incitament (för arbetslösa att söka jobb, arbetsgivare att anställa) från direkta arbetsmarknadspolitiska åtgärder (arbetsmarknadsutbildning och anställningsstöd). n Men det fanns forskningsstöd för att t.ex. avskaffa ungdomsprogrammen, för att införa mer av jobbsökande och förstärkta förmedlingsinsatser.

10 Fortsättningen och budgetmotionerna 2011 - 2014 n Inte bara de större förändringarna i arbetsmarknadspolitiken (t.ex. införandet av externa aktörer i arbetsförmedlingen) har varit ideologidrivna n Även att valet av medel (t.ex. jobbsökande och sänkta socialavgifter för ungdomar) har politiserats

11 Ny S-ledd regering, regimskift n I budgetproposition för 2015 motiveras inte politikomläggningen med utvärderingar. n Regeringen hänvisar mer svepande till utvärderingar för att döma ut den tidigare regeringens åtgärder. n

12 Oppositionens budgetmotionen för 2015 n Inga referenser till utvärderingar i motsvarigheten till avsnitten om u Finansplanen u Finanspolitiska rådet u Arbetsmarknadspolitiken


Ladda ner ppt "Utvärderingars värde för regeringen. En fallstudie. n SVUF-konferensen 2015 n Fil. dr. Åsa Sohlman n f.d. Departementsråd i RK n Sohlman Senior Consultants."

Liknande presentationer


Google-annonser