Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Information inför val av kandidatarbete (och val av valfri kurs vt-16) Valet Kandidatarbetet Masterprogram (lite!)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Information inför val av kandidatarbete (och val av valfri kurs vt-16) Valet Kandidatarbetet Masterprogram (lite!)"— Presentationens avskrift:

1 1 Information inför val av kandidatarbete (och val av valfri kurs vt-16) Valet Kandidatarbetet Masterprogram (lite!)

2 2 TVÅ val till vårterminen 2016! Val av kandidatarbete (via SCI-skolans blankett) Anmälan öppen 1-15/11 Val av valfrikurs till VT16 Anmälan öppen 1-15/11 Obligatorisk kurs IM2601 kommer in automatiskt Valet i november (1-15/11) ÅÅÅÅ-MM-DD

3 3 Görs via google drive ”Egensnickrad” blankett på SCI-skolan Anvisningar och länk skickas per mail i slutet av v.44. ( kommer även finnas på webben på följande länk. http://www.kth.se/student/program/examensarbete/ kandidat?programme=fwww.kth.se/student/program/examensarbete/ kandidat?programme=f Val av kandidatarbete ÅÅÅÅ-MM-DD

4 4 Vid valtillfället ha minst 90 hp. (Uppflyttad till åk3,termin 5) För att påbörja kandidatexamensarbetet behöver man ha klarat av minst 105 hp av de obligatoriska kurserna. SCI-skolan har fått dispens, enligt KTH-regler ska man ha 120 hp 105hp ska vara inrapporterat i LADOK senast den 18/12 2015 105 hp Absolut krav: 104.5 hp är för lite. Vem får välja och påbörja ett kandidatarbete? ÅÅÅÅ-MM-DD

5 5 Om man har mindre än 105 hp då? Individuell studieplan… Egentligen ska man ha 135hp efter P1, har man under 105 hp finns det rätt många poäng att ta! Ev. dispens för att få påbörja kandidatarbetet söks hos GA. (Har hittills aldrig beviljats.) OBSERVERA! SCI-skolan ger från början 15 hp dispens! … om inte då??? ÅÅÅÅ-MM-DD

6 6 Leta igenom din studieplan efter labbar och inlämningsuppgifter som behöver bli klara. -OCH GÖR DEM NU! (Kontakta examinator så du vet att du kan lämna in/ redovisa…..) På gränsen? ÅÅÅÅ-MM-DD

7 7 Du väljer institution / avdelning (skola) där du tänker göra ditt kandidatarbete. …. Och vad händer sen? Vi räknar ihop valutfallet och gör en första behörighetscanning. Meddelar prel.siffror till institutionerna. Jag skickar mail till er efter första valutfallet (i början av december) om hur det har gått. Hör av er om ni ligger på gränsen och tentorna i P1 blir avgörande!!! Vad är det man väljer? ÅÅÅÅ-MM-DD

8 8 NEJ! Det finns inga krav på att vissa kurser ska vara avklarade innan man påbörjar KEX:et, förutom poängkravet. Vissa institutioner rekommenderar att man har läst vissa kurser innan, men kan inte ställa det som krav. Vissa institutioner vill att man ska läsa någon kurs parallellt med KEX:et och det är ok. Krav på förkunskaper? ÅÅÅÅ-MM-DD

9 9 Består av dels ett projektarbete som ska motsvara 7 veckors heltidsstudier, 10.5 hp Och tre moduler om 1.5 hp vardera: o Muntlig och skriftlig kommunikation o Yrkesetik, integritet, ansvar och pålitlighet o Innovation och entreprenörskap Löper på halvtid över hela vårterminen. Schemalagt tre halvdagar per vecka (oftast), dessa pass kommer att användas till modulerna ovan och om institutionen vill kalla hela gruppen till seminarium, t.ex. Arbetet görs enskilt eller i grupp om två. Kandidatarbetet, 15 hp ÅÅÅÅ-MM-DD

10 10 Betygsätts enligt ett 7 mål o riktlinjer finns i kursplanen. Betygsskalan+moduler är P/F från och med 2015-07-01 o Studenter som påbörjat studier 2007-07-01- 2015-06-30 kan anmäla att få utföra sitt examensarbete med betygsskala A-F, måste anmälas i förväg när man gör kexvalet. Redovisas skriftligt i form av en rapport och muntligt för handledare, examinator och andra studenter i maj. Är en programkurs, PA är examinator. Kandidatarbetet, 15 hp ÅÅÅÅ-MM-DD

11 11 P/F - 7 Mål och kriterier o För pass ska alla 7 mål uppfyllas https://intra.kth.se/polopoly_fs/1.551822!/KTH%20V-2015- 0144%20Bilaga%207.pdf A-F - Betygsätts inom följande bedömningsgrunder o Process o Ingenjörsmässigt och vetenskapligt innehåll o Presentation Godkänt examensarbete får inte vara underkänt på någon av de tre bedömningsgrunderna. https://intra.kth.se/polopoly_fs/1.147276!/Menu/general/column- content/attachment/bedomningsgrunder_och_kriterier_sv_eng.doc.pdf P/F och A-F olika bedömningssystem ÅÅÅÅ-MM-DD

12 12 Rapporten ska vara klar i sin första version i slutet av april, och i slutlig version en vecka senare. Muntlig, öppen presentation i mitten av maj. Vi kommer att bjuda in lärare Ett tillfälle för ett gigantiskt erfarenhetsutbyte! Vissa institutioner betygsätter presentationen i maj, andra vid ett annat tillfälle. Alla Kandidatexamensarbeten är offentliga, det kommer att läggas ut en version i sökportalen DIVA. Kandidatarbetet, 15 hp ÅÅÅÅ-MM-DD

13 13 Om rapporten inte är klar i tid eller om redovisningen inte sker i tid måste komplettering ske senast den 31/8 samma år. Om komplettering inte sker i tid, underkänns exjobbet. Nytt kandexjobb måste då göras. Underkänt?? ÅÅÅÅ-MM-DD

14 14 Finns på KTH social Sök på SA114X Kommer att uppdateras kontinuerligt Länkar till resp institution /skolas info om KEX http://www.kth.se/student/program/examensarbet e/kandidat?programme=fhttp://www.kth.se/student/program/examensarbet e/kandidat?programme=f Kurshemsida ÅÅÅÅ-MM-DD

15 15 Gemensam kursstart med Farkostteknik i januari, datum och tid meddelas senare. Därefter har ni kontakt direkt med institutionerna. EES-skolan har en egen kursstart direkt efter vår. Första tillfället: ÅÅÅÅ-MM-DD

16 16 Projektval på EES skolan 1.Välj ”Kandidatexjobb på EES” på Fysik-valsidan 2.Välj projekt på EES-skolans valsida: www.kth.se/ees/utbildning/thesisproject/kandidatexjobb/ Gruppstorlek: 1-2 personer Valperiod: 1-15 nov 2015 Prioriteringslista: välj 10 olika projekt, prioritera 1-10

17 17 Projektvalsidan www.kth.se/ees/utbildning/thesisproject/kandidatexj obb Beskrivning av alla projekt (pdf-fil) Kandidatexjobb Projektvalskatalog (finns på projektvalsidan) Kursens utformning Kurs-PM (finns på projektvalsidan senast 1 nov 2015) Information Frågor? KontaktpersonE-mail Anita Kullenkullen@kth.se

18 18 För att inte dubbelbelasta fysiker som gör kandidatexjobb på EES-skolan gäller följande regler: Fysiker följer EES-skolans kursplan, inklusive alla obligatoriska moment. Medverkan på både fysikernas och EES-skolans presentationsdagar (med samma presentation), men på fysikernas presentation ska man ha en poster. Regler för fysiker

19 19 Åk 3

20 20 Anmälan till valfri kurs görs 1-15/11 via www.antagning.se Kursen behöver vara på minst 6,5 hp för att uppnå 30hp under VT och totalt 60hp Det finns en lista över valfria kurser på följande länk https://www.kth.se/student/kurser/program/CTFYS/HT12/ arskurs3 Går även bra att läsa en språkkurs Valfri kurs VT15 ÅÅÅÅ-MM-DD

21 21 Terminsregistrering för vårterminen 16 gör ni själva via webben ”personliga menyn” vid terminstart. Kursregistrering för vårterminen 16 görs också via webben ”personliga menyn vid terminstart. Den som är omregistrerad på termin ht-15 behöver inför vårterminen kontakta mig för en ny studieplan. Alt. Om man kommit ikapp så pass att uppflyttning är aktuell: kontakta mig! Vårterminen startar 19 januari 2016. Terminsregistrering ÅÅÅÅ-MM-DD

22 22 Lite om mastervalet i vår! Masterprogrammet är åk 4 o 5 på din civilingenjörsutbildning! Därför är det ett val – inte en ansökan! (Gäller mappade masterprogram.)

23 23 Görs i vår, 1-15/5 via antagning.se för sk. ”mappade” masterprogram. - Dvs. masterprogram som ger en civilingenjörsexamen i Teknisk fysik och man har en garanterad plats. Den som vill läsa ett ”omappat” masterprogram på engelska på KTH ska söka det senast den 15/1-15 via antagning.se - ger ej civilingenjörsexamen och ej garanterad plats. -och ett ”omappat” masterprogram på svenska på KTH ska söka det senast den 15/4-15. - ger ej civilingenjörsexamen och ej garanterad plats. Val av masterprogram ÅÅÅÅ-MM-DD

24 24 ÅÅÅÅ-MM-DD

25 25 Årskurs 3 Årskurs 4 (=Masterprogram) 90 hp>=150 hp obl.kurser ur basblocket inkl. avklarat kandidatexamensarbete * Varav minst 110 hp från åk 1 och 2 Vem får välja Masterprogram? ÅÅÅÅ-MM-DD

26 26 Kandidatexamen – i teknik Masterexamen – Teknologie master inom ett huvudområde Civilingenjörsexamen - i teknisk fysik Vilka examina blir det? ÅÅÅÅ-MM-DD

27 27 Mastermässa den 15 oktober kl. 16-18 i E-huset. Representanter från de olika Masterprogrammen svarar på dina frågor. Vissa Masterprogram kommer även att ha seminarier. Mastermässa studenter som går på KTH ÅÅÅÅ-MM-DD

28 28 Frågor ÅÅÅÅ-MM-DD

29 29


Ladda ner ppt "1 Information inför val av kandidatarbete (och val av valfri kurs vt-16) Valet Kandidatarbetet Masterprogram (lite!)"

Liknande presentationer


Google-annonser