Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Leva livet bäst Möjligt Idag har jag rena tänder säger Ingegerd

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Leva livet bäst Möjligt Idag har jag rena tänder säger Ingegerd"— Presentationens avskrift:

1 Leva livet bäst Möjligt Idag har jag rena tänder säger Ingegerd
ROAG SOM VERKTYG I KOMMUNEN Idag har jag rena tänder säger Ingegerd EJJA HÄMAN-AKTELL Äldreomsorgschef Skellefteå

2 Vi lovar-viljeyttringen
Vi lovar dig som är äldre att du... kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg får den vård du behöver, när du behöver den, på det sätt du önskar få den möter kompetens, säkerhet, hög kvalitet, gott bemötande ska känna att vi gör vårt bästa för att ge dig en värdig sista tid i livet

3

4 Nya arbetssätt har fått fäste… Bättre liv för sjuka äldre satsningen 2010-2014
Över en och halv miljon riskbedömningar i Senior alert ROAG-bedömningar i månaden Demensutredningar i primärvård i SveDem 280 kommuner deltar i BPSD-registret. Palliativregistret -Alla kommuner och Landsting

5 Den väg vi valt, tar den oss till målet?

6 Koll på läget

7 Resultat nattfasta Skellefteå
Vecka 11 är medelvärdet 11 timmar och 30 minuter (vecka timmar och 30 minuter) Vecka 11 når 43 % av äldreboendena målet med 11 timmars nattfasta eller mindre ( vecka 37 ingen) 90 % har minskat längden nattfastan, 10 % har oförändrad längd på nattfastan Erbjudna nattmål har ökat

8 Må bra 

9 Vad bidrar till hälsa? Tillsammans…. Veta om risker
Gör förebyggande åtgärder Följer upp åtgärder och vet att de gör skillnad - Utgår från den äldres behov och önskemål ”Idag är det en sån där bra dag…” Lilly, 95

10 Munbedömning enligt ROAG (Revised Oral Assessment Guide) i Senior alert
Sverige t om © Senior alert, Jönköping 2015

11 264 kommuner och 20 landsting anslutna till Munhälsa/ROAG i Senior alert t om 2015-09-30
© Senior alert, Jönköping 2015

12 Kommuner som arbetar med munbedömningar och åtgärder enligt ROAG har mindre andel viktminskningar >5% än de kommuner som inte arbetar med ROAG © Senior alert, Jönköping 2015

13 ROAG Riskbedömning av munhälsa Blankett finns på www.senioralert.se
© Senior alert, Jönköping 2015

14 Exempel på ohälsa i munnen som vård- och omsorgspersonal själva kan identifiera och åtgärda (2:a i ROAG) © Senior alert, Jönköping 2015

15 munbedömningar enligt ROAG i Senior alert t om Knappt hälften visar ohälsa, 60 % av dem får åtgärd © Senior alert, Jönköping 2015

16 Kommunerna har gjort 215 573 munbedömningar enligt ROAG tom 2015-09-30
© Senior alert, Jönköping 2015

17 215 573 munbedömningar enligt ROAG gjorda i kommuner t om 2015-09-30 Variationen är stor
© Senior alert, Jönköping 2015

18 60 kommuner har gjort över 1000 munbedömningar enligt ROAG t om 2015-09-30
© Senior alert, Jönköping 2015

19 85 666 munbedömningar enligt ROAG i landsting t om 2015-09-30
© Senior alert, Jönköping 2015

20 Ohälsa i munnen – fördelning per område enligt ROAG
© Senior alert, Jönköping 2015

21 Stolt men inte nöjd Senaste året har 1677 ROAG utförts
(vid 86 % av alla riskbedömningar utförs ROAG) Ca 40 % har en bedömning som kräver åtgärd Av dem som har en risk planeras åtgärd i 75 % .

22 Hälsa är att ha energi att göra det jag vill


Ladda ner ppt "Leva livet bäst Möjligt Idag har jag rena tänder säger Ingegerd"

Liknande presentationer


Google-annonser