Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Page 1 Om Movex Java på Konsum Värmland Thomas Berglund Konsum Värmland Johan Gotting Intentia Consulting

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Page 1 Om Movex Java på Konsum Värmland Thomas Berglund Konsum Värmland Johan Gotting Intentia Consulting"— Presentationens avskrift:

1 Page 1 Om Movex Java på Konsum Värmland Thomas Berglund Konsum Värmland Thomas.berglund@konsumvarmland.se Johan Gotting Intentia Consulting johan.gotting@intentia.se

2 Page 2 Intro om Konsum Värmland  Konsum Värmland – Detaljhandelsdrivande förening (DDF) –DDF + Ägarföreningar –KF (Kooperativa Förbundet) –COOP Norden  COOP Sverige

3 Page 3 Intro om Konsum Värmland  Siffror –Omsätter ca 3 miljarder SEK –1700 anställda –125000 medlemmar –Marknadsandel 48-52 % –Huvudkontor i Karlstad –Marknadsområde Värmland

4 Page 4 Intro om Konsum Värmland  Konsum Värmland - heltäckande supply chain –Två fabriker (chark & bageri) –Distributionscentral (frys-, kyl-, torr-lager) –Åkeriverksamhet –75 försäljningsställen (restauranger, optik, fackhandel, stormarknader, konsumbutiker, m.m. –Ekonomi, Reklam, Inköp, Försäljning, IT, HR

5 Page 5 Drivkrafter  Egenutvecklat –Tung systemering, omvärldsförändringar  Modern plattform –(öppna standarder, lätt integrering)  Artikelvård, rationaliseringspotential  Lagerbok (i hela koncernen)  Möjligheter automatbeställningar, styrning

6 Page 6 Drivkrafter  Integrerat systemstöd genom hela supply chain  Nyckeltalsuppföljning per butik  Hyllvärmare  Effektivitet i förhållande till konkurrenssituation  Centralisering

7 Page 7 Nyckelprocesser  Utmärkande drag –Artikelvård (kvalitet, volymer, ändringar, VCD) –Anskaffning (centralisering, fler aspekter) –Produktion (prognos och behov, integration mot produktionsnära system, nya koncept – self billing etc) –Försäljning (effektivare kalkyler, konsumentpris, POS-integration, lagerbok  aut varupåfyllnad, butiksportal (även externa kunder) –Logistik (mycket papper & penna, hand & truckdatorer, integration m Movex, systemstyrd lagerläggning) –Kampanjplanering (försäljningsprocessen, integrera externa kampanjplaner, integration med affärssystemet, closed loop planera, genomföra, följa upp)

8 Page 8 Alternativa lösningar  Andra leverantörer –Oracle, SAP, Navision, Jeeves, IFS, IBS  Bemötande från leverantörer –Vi var jobbiga –Vi var för små –Man förstod inte vår verksamhet (COOP har väl egna system???)

9 Page 9 Beslut till projekt  Ledtid (6 mån)  Parallella spår  Efter 3 mån förstudie med Intentia  Avtal efter ytterligare 3 månader  2 pers + ledningsgrupp

10 Page 10 Ingående komponenter  Movex 12.4 sp15  MeC, Amtrix  E-sales  Mom Streamserve (in house kompetens), digitalt arkiv  Movex BPM  Workplace  i-Brix  HR  MAK (applikationsutveckling)  MEM (Movex Environment Manager)  EDI-mappningar  Alla API:er

11 Page 11 Uppskattad tidplan  Genomförandet –Organisation  80 000 timmar  15 000 timmar  Heltidsresurser  Teknikdelprojekt  Konsum c:a 100 personer –Strukturdesign  Grov tidplan –Aug 2004 – Juni 2006

12 Page 12 Starka mål  Införa lagerbok – medför fördelar men ställer samtidigt många nya krav  Artikelstruktur enligt VCD  Ökat fokus på kundmöte och upplevelser i butiker – förutsätter administrativ avlastning  Möta konkurrensen på en avreglerad marknad  Effektivisering i många led - Kedjeföretaget –Leverantörsfakturor –Artikelvård –Beställningsrutiner –Kapitalbindning –Ledtider –Etc…

13 Page 13 Ledningsprocessen Ekonomiprocessen Kunder Leverantörer Anskaffning Artikelvård Logistik Kampanjplanering Butiksprocessen

14 Page 14 Etapp 1  Externredovisning –Kontoplan  Leverantörsreskontra –EDI-fakturor –Manuella fakturor –Betalning via plusgiro  Kundreskontra –Kundorderflödet inköpskort och rekvisitioner –Fakturering  Gränssnitt –Point of Sale (POS) –EDI –Betalningar –Lönesystem  Rapporter –Dagavslut –Kassaavstämning

15 Page 15 Etapp 1  Driftstart 1/1-2005  Genomfördes på 16 veckor

16 Page 16 Etapp 2  Värdeskapande processer –Anskaffning –(Intern)Distribution –Tillverkning –Försäljning/Butiksprocesser –Kampanjplanering –Artikelvård  Första driftstart 4/10 –Lagerbok –Artikelregister

17 Page 17 Etapp 2  POS-gränssnitt  Lagerbok  Artikelregister  4/10-2005

18 Page 18 Etapp 3  Varuanskaffning  Produktion  Intern distribution  Kampanjplanering  Mars 2006

19 Page 19 KV - Milstolpar huvudprojekt Positionering/Design Konfigurera Implementera Start-up 8/97/1 10/1 Uppstart Varuförsörjning Butiker 27/3 Slutanvändarutbildning 3/3 Pilot test 3/2 1/5 Utbilda nyckelanvändare 15/1 1/1-2005 1/1-2006 Delprojekt ekonomi 15/10 SP14 Config test 3 16/12 Config test 2 28/10 Truck&Hand 9/12 Uppstart URF/VCD/CRV 2/1 Full-scale 17/3 Uppstart Lagerbok Artikelvård 4/10 Butiksportal Hand&Truck Uppstart Ekonomi POS 1/1-2005 Steg 1 Steg 2 Steg 3

20 Page 20 Organisation PM Teknisk PM EkonomiTeknik/IS Inköp/ Lager Distr. Butik och försäljning Produktion Struktur- grupp Virtuellt team Positionering Kampanj- planering Styrgrupp Projektägare PM, EDI/ Interface Artikelvård

21 Page 21 Några aspekter på lösningen  Lagerbok  Artikelstruktur/Artikelimport/Artikelvård  POS-gränssnitt (POS = Kassasystem)  Dagavslutsrapport

22 Page 22 Lagerbok

23 Page 23 Lagerboken – The Heart and soul Lagerbok Vårdat artikelregister POS Distribution mellan lagerställen Extern försäljning Godsmottagning Distribution mellan lagerställen Återrapportering produktion Driftsättning i 2 steg 1)Artikelregister/Lagerbok 2)Försörjningskedjan (Supply Chain)

24 Page 24 Artikelstruktur/Artikelvård

25 Page 25 Artiklar i siffror  Totalt ca: 115.000 artiklar –Vara av ca : 65.000 är aktiva –10.000 – 12.000 nya artiklar/år –50.000 ändringar (interna och externa ändringar)

26 Page 26 Förpackningsnivåer Sekundärförpackning DFP, B-pack, Ytterförpackning Tertiärförpackning/EnhetslastSamlingsförpackning Hanteringsenhet Primärförpackning Konsumentförpackning

27 Page 27 Primärförpackning

28 Page 28 Artiklar Konsum Värmland Artikelnummer – Aliasnummer – VCD Aliasnummer: EAN: 7310130763106 PLU: 1254 EAN: 7310130xxxxxx LAV Pall EAN: 7310130763304 Omräkningsfaktor: 72st / lav EAN: 7310130763403 Omräkningsfaktor: 432st / pall 86800 Artikelnummer: B-packEAN: 7310130763205 Omräkningsfaktor: 6st / b-pack Lev. art: 76311 VCD

29 Page 29 Definition av användningsområde för de olika filformaten  VCD – Varucertifikat dagligvaror –Grunddata och förpackningshierarki för artiklar  URF – Coops eget filformat –Grunddata för artiklar som saknar VCD –Coops Bnr, Vnr –Priser om Coop är leverantör  Lime – Eget format för Frukt och grönt –Grunddata för artiklar (begränsat innehåll) –Priser –Giltigt sortiment för kommande vecka

30 Page 30 Princip skiss artikelimport Artikel data VDC/URF Movex MeC Användargränssnitt VDCURFLime Filformat för artiklar

31 Page 31 Gränssnitt mot kassasystem  POS = Point of Sale

32 Page 32 POS-integration etapp 1 FCR040MI FCR040FGLEDG Kassaterminaler Back-office (BOC) E-CollaboratorMovex Kvittorader FTP BPM Dagavslut Kassaavst Etc…

33 Page 33 Dagavslutsrapporten  Det ultimata styrmedlet för en butikschef

34 Page 34

35 Page 35

36 Page 36 Nästa steg  De första etapperna fokuserar mycket på effektivisering av interna processer  Det fortsatta arbetet kommer att inriktas på collaborativa processer och gränssnitten mot externa parter, exempelvis COOP –Elektroniska meddelanden  Anskaffningsflödet  Fakturaflödet –Automatisk varuppåfyllnad –VMI (=Vendor Managed Inventory) –Self billing –Varukorgsanalys, Cross Sale Analyzis

37 Page 37  Härnäst följer en skrytbild att kanske avsluta med….  Trycket ligger hårt på projektet att leva upp till framgångar som är vardag inom Konsum Värmland.

38 Page 38  Spickekorv  Värmländsk Salami  Bakad Leverpastej  Bratwurst  Spickekotlett  Vår egen Falukorv  Värmländsk Sylta  Ostkorv  Mager frukostkorv  Varmkorv  Isterband Guld Silver Brons


Ladda ner ppt "Page 1 Om Movex Java på Konsum Värmland Thomas Berglund Konsum Värmland Johan Gotting Intentia Consulting"

Liknande presentationer


Google-annonser