Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Om Movex Java på Konsum Värmland

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Om Movex Java på Konsum Värmland"— Presentationens avskrift:

1 Om Movex Java på Konsum Värmland
Thomas Berglund Konsum Värmland Johan Gotting Intentia Consulting

2 Intro om Konsum Värmland
Konsum Värmland – Detaljhandelsdrivande förening (DDF) DDF + Ägarföreningar KF (Kooperativa Förbundet) COOP Norden COOP Sverige

3 Intro om Konsum Värmland
Siffror Omsätter ca 3 miljarder SEK 1700 anställda medlemmar Marknadsandel % Huvudkontor i Karlstad Marknadsområde Värmland

4 Intro om Konsum Värmland
Konsum Värmland - heltäckande supply chain Två fabriker (chark & bageri) Distributionscentral (frys-, kyl-, torr-lager) Åkeriverksamhet 75 försäljningsställen (restauranger, optik, fackhandel, stormarknader, konsumbutiker, m.m. Ekonomi, Reklam, Inköp, Försäljning, IT, HR

5 Drivkrafter Egenutvecklat Modern plattform
Tung systemering, omvärldsförändringar Modern plattform (öppna standarder, lätt integrering) Artikelvård, rationaliseringspotential Lagerbok (i hela koncernen) Möjligheter automatbeställningar, styrning

6 Drivkrafter Integrerat systemstöd genom hela supply chain
Nyckeltalsuppföljning per butik Hyllvärmare Effektivitet i förhållande till konkurrenssituation Centralisering

7 Nyckelprocesser Utmärkande drag
Artikelvård (kvalitet, volymer, ändringar, VCD) Anskaffning (centralisering, fler aspekter) Produktion (prognos och behov, integration mot produktionsnära system, nya koncept – self billing etc) Försäljning (effektivare kalkyler, konsumentpris, POS-integration, lagerbok  aut varupåfyllnad, butiksportal (även externa kunder) Logistik (mycket papper & penna, hand & truckdatorer, integration m Movex, systemstyrd lagerläggning) Kampanjplanering (försäljningsprocessen, integrera externa kampanjplaner, integration med affärssystemet, closed loop planera, genomföra, följa upp)

8 Alternativa lösningar
Andra leverantörer Oracle, SAP, Navision, Jeeves, IFS, IBS Bemötande från leverantörer Vi var jobbiga Vi var för små Man förstod inte vår verksamhet (COOP har väl egna system???)

9 Beslut till projekt Ledtid (6 mån) Parallella spår
Efter 3 mån förstudie med Intentia Avtal efter ytterligare 3 månader 2 pers + ledningsgrupp

10 Ingående komponenter Movex 12.4 sp15 MeC, Amtrix E-sales
Mom Streamserve (in house kompetens), digitalt arkiv Movex BPM Workplace i-Brix HR MAK (applikationsutveckling) MEM (Movex Environment Manager) EDI-mappningar Alla API:er

11 Uppskattad tidplan Genomförandet Grov tidplan Organisation
timmar timmar Heltidsresurser Teknikdelprojekt Konsum c:a 100 personer Strukturdesign Grov tidplan Aug 2004 – Juni 2006

12 Starka mål Införa lagerbok – medför fördelar men ställer samtidigt många nya krav Artikelstruktur enligt VCD Ökat fokus på kundmöte och upplevelser i butiker – förutsätter administrativ avlastning Möta konkurrensen på en avreglerad marknad Effektivisering i många led - Kedjeföretaget Leverantörsfakturor Artikelvård Beställningsrutiner Kapitalbindning Ledtider Etc…

13 Ledningsprocessen Anskaffning Artikelvård Leverantörer Kunder Logistik Kampanjplanering Butiksprocessen Ekonomiprocessen

14 Etapp 1 Externredovisning Leverantörsreskontra Kundreskontra
Kontoplan Leverantörsreskontra EDI-fakturor Manuella fakturor Betalning via plusgiro Kundreskontra Kundorderflödet inköpskort och rekvisitioner Fakturering Gränssnitt Point of Sale (POS) EDI Betalningar Lönesystem Rapporter Dagavslut Kassaavstämning

15 Etapp 1 Driftstart 1/1-2005 Genomfördes på 16 veckor

16 Etapp 2 Värdeskapande processer Första driftstart 4/10 Anskaffning
(Intern)Distribution Tillverkning Försäljning/Butiksprocesser Kampanjplanering Artikelvård Första driftstart 4/10 Lagerbok Artikelregister

17 Etapp 2 POS-gränssnitt Lagerbok Artikelregister 4/

18 Etapp 3 Varuanskaffning Produktion Intern distribution
Kampanjplanering Mars 2006

19 KV - Milstolpar huvudprojekt
Slutanvändarutbildning 3/3 Utbilda nyckelanvändare 15/1 Butiksportal Hand&Truck Positionering/Design Config test 2 28/10 Config test 3 16/12 8/9 7/1 Pilot test 3/2 Full-scale 17/3 Konfigurera 15/10 SP14 10/1 1/5 Uppstart Ekonomi POS 1/1-2005 Uppstart Lagerbok Artikelvård 4/10 Uppstart Varuförsörjning Butiker 27/3 Implementera Truck&Hand 9/12 Uppstart URF/VCD/CRV 2/1 Delprojekt ekonomi Start-up 1/1-2005 1/1-2006 Steg 1 Steg 2 Steg 3

20 Organisation Styrgrupp Projektägare PM Struktur- grupp Teknisk PM
PM, EDI/ Interface Struktur- grupp Teknisk PM Virtuellt team Positionering Artikelvård Teknik/IS Ekonomi Inköp/ Lager Distr. Butik och försäljning Produktion Kampanj- planering

21 Några aspekter på lösningen
Lagerbok Artikelstruktur/Artikelimport/Artikelvård POS-gränssnitt (POS = Kassasystem) Dagavslutsrapport

22 Lagerbok

23 Lagerboken – The Heart and soul
Vårdat artikelregister Lagerbok POS Distribution mellan lagerställen Extern försäljning Godsmottagning Distribution mellan lagerställen Återrapportering produktion Driftsättning i 2 steg Artikelregister/Lagerbok Försörjningskedjan (Supply Chain)

24 Artikelstruktur/Artikelvård

25 Artiklar i siffror Totalt ca: 115.000 artiklar
Vara av ca : är aktiva – nya artiklar/år ändringar (interna och externa ändringar)

26 DFP, B-pack, Ytterförpackning Konsumentförpackning
Förpackningsnivåer Sekundärförpackning DFP, B-pack, Ytterförpackning Primärförpackning Konsumentförpackning Samlingsförpackning Hanteringsenhet Tertiärförpackning/Enhetslast

27 Primärförpackning

28 Artiklar Konsum Värmland
Artikelnummer – Aliasnummer – VCD VCD 86800 Artikelnummer: Aliasnummer: EAN: PLU: 1254 B-pack EAN: Omräkningsfaktor: 6st / b-pack Lev. art: 76311 EAN: xxxxxx LAV Pall EAN: Omräkningsfaktor: 72st / lav EAN: Omräkningsfaktor: 432st / pall

29 Definition av användningsområde för de olika filformaten
VCD – Varucertifikat dagligvaror Grunddata och förpackningshierarki för artiklar URF – Coops eget filformat Grunddata för artiklar som saknar VCD Coops Bnr, Vnr Priser om Coop är leverantör Lime – Eget format för Frukt och grönt Grunddata för artiklar (begränsat innehåll) Priser Giltigt sortiment för kommande vecka

30 Princip skiss artikelimport
Användargränssnitt Filformat för artiklar VDC Lime URF Artikel data VDC/URF Movex MeC

31 Gränssnitt mot kassasystem
POS = Point of Sale

32 POS-integration etapp 1
Kassaterminaler Back-office (BOC) E-Collaborator Movex FCR040MI FTP Kvittorader FCR040 FGLEDG BPM Dagavslut Kassaavst Etc…

33 Dagavslutsrapporten Det ultimata styrmedlet för en butikschef

34

35

36 Nästa steg De första etapperna fokuserar mycket på effektivisering av interna processer Det fortsatta arbetet kommer att inriktas på collaborativa processer och gränssnitten mot externa parter, exempelvis COOP Elektroniska meddelanden Anskaffningsflödet Fakturaflödet Automatisk varuppåfyllnad VMI (=Vendor Managed Inventory) Self billing Varukorgsanalys, Cross Sale Analyzis

37 Härnäst följer en skrytbild att kanske avsluta med….
Trycket ligger hårt på projektet att leva upp till framgångar som är vardag inom Konsum Värmland.

38 Guld Silver Brons Spickekorv Värmländsk Salami Bakad Leverpastej
Bratwurst Spickekotlett Vår egen Falukorv Värmländsk Sylta Ostkorv Mager frukostkorv Varmkorv Isterband Guld Silver Brons


Ladda ner ppt "Om Movex Java på Konsum Värmland"

Liknande presentationer


Google-annonser