Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vilket värde har inspektörernas värderingar för värdet av tillsynen i socialtjänsten? Eva Hämberg Doktorand Socialt arbete Högskolan Dalarna SVUF konferens.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vilket värde har inspektörernas värderingar för värdet av tillsynen i socialtjänsten? Eva Hämberg Doktorand Socialt arbete Högskolan Dalarna SVUF konferens."— Presentationens avskrift:

1 Vilket värde har inspektörernas värderingar för värdet av tillsynen i socialtjänsten? Eva Hämberg Doktorand Socialt arbete Högskolan Dalarna SVUF konferens Utvärderingars värde – värden i utvärderingar, 8-9 oktober 2015, Stockholm

2 Tre delfrågor: Vilka värden (syften) menar staten att tillsynen av socialtjänsten ska främja? Vilka värderingar (bedömningar) gör inspektörerna av den granskade verksamheten? Hur uppfattas (nyttan) av tillsynen hos socialtjänstens företrädare?

3 Kontrollteoretisk modell Hood et al. 1999, Hämberg (2013), Hämberg och Sedelius, opubliserad Standard- sättande Informations- insamlande Värderande Beteende- förändrande

4 1. Vilket syfte har tillsynen?  Garantera att minimistandards upprätthålls  Bidra till ökad kvalitet  Skapa tillit

5 2. Vilka bedömningar gör inspektörerna?  Hur gör dom sina bedömningar?  Vad är det dom bedömer?

6 Design – metod- material (Hämberg, pågående)  Komparativ fallstudie baserat på teoretiskt urval  Tillsyn av två typer av verksamheter Handläggning och Behandlingshem  Dokumentstudier och intervjuer

7 Värdering Teorier och begrepp Hammond (1999) Kognitiv teori: Judgments under conditions of uncertainty  Korrespondens och Koherens bedömningar

8 Värdering Teorier och begrepp Scriven (2012) Julnes (2012), Keen (1999) Utvärderings teori:  Metod för att göra valida bedömningar om värde -Process i två steg -  Skilda värderingsnivåer  - Micro och macro bedömningar

9 Resultat värdering Case/ Bedömning Handläggning en ansökan om bistånd (A) Handläggning bistånd missbruk generellt (B) Behandlings hem vuxna med missbruk (C) Behandlings- hem unga med missbruk/ kriminalitet (D) Utredning- behandlingshem barn och familj (E) Kriterium Nivå Korrespondens Korrespondens Koherens Korrespondens Micro Micro Övergripande Micro Micro Fokuserad aspekt Utredning Beslut Anmälningar Utredningar Kvalitet Dokumentation Samarbete Säkerhet Delaktighet Begränsningar grundlags- skyddade rättigheter Bemanning Begränsningar grundlags- skyddade rättigheter Dokumentation

10 3. Vilket värde har inspektörernas värdering?  Vilken relevans har värderingen för socialtjänsten?  Vilken nytta gör den för socialtjänsten?

11 Design – metod- material (Hämberg, in progress)  Komparativ fallstudie  Politiker – chefer - socialarbetare  Handläggning och behandlingsverksamhet  22 semistrukturerade intervjuer,

12 Tendenser i materialet  Generellt finns en respekt och acceptans för tillsynen  Politiker och chefer mer kritiska till nyttan av tillsynen än socialarbetarna  Värderingarna som görs i behandlingsverksamheterna mer ifrågasatta  Bristerna som lyfts fram är som regel redan kända

13 Vilket värde har inspektörernas värderingar för värdet av tillsynen i socialtjänsten? Representerar delvis olika värden på olika organisations nivåer Ger en lägesbeskrivning Identifierar sällan brister som inte redan var kända Fokusera på dokumentation och detaljet Ger lite stöd i hur kvalitén kan förbättras

14 Referenser Hammond KR (1996) Human Judgment and Social Policy: Irreducable uncertainty, Inevitable Error, Unavoidable justice, New York, Oxford University Press, USA Hämberg E (2013) Supervision as control system: the design of supervision as a regulatory instrument in the social services sector in Sweden. Scandinavian Journal of Public Administration, 17. Hämberg E and Sedelius T (unpublished) What kinds of information are collected and how are judgments formed in social service inspections? Julnes G (2012) Managing valuation. New Directions for Evaluation, 2012(133): 3-15. Keen J (1999) On The Nature Of Audit Judgements: The Case Of Value For Money Studies. Public Administration, 77(33): 509-525. Scriven M (2012) The logic of valuing. New Directions for Evaluation, 2012 (133): 17-28.


Ladda ner ppt "Vilket värde har inspektörernas värderingar för värdet av tillsynen i socialtjänsten? Eva Hämberg Doktorand Socialt arbete Högskolan Dalarna SVUF konferens."

Liknande presentationer


Google-annonser