Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsmiljöverkets inspektion av skolor i Kristianstads kommun 2015

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsmiljöverkets inspektion av skolor i Kristianstads kommun 2015"— Presentationens avskrift:

1 Arbetsmiljöverkets inspektion av skolor i Kristianstads kommun 2015
Svar till arbetsmiljöverket Åsa Hallén Olofsson

2 Åtgärder på huvudmannanivå
Rutiner för undersökning, riskbedömning och handlingsplaner Rutiner vid praktik Arbetsbelastning rektorer Våld och hot Hörselundersökning och hörselskydd Städning

3 Rutiner för undersökning, riskbedömning och handlingsplaner
Komplettera rutiner kring undersökning av arbetsförhållanden Se till att samtliga skolor känner till kommunens rutiner för SAM

4 Metodboken Nyheter Ny sammanfattande blankett som omfattar riskbedömning av områdena fysisk miljö, belastning, arbetstid, inflytande, arbetsuppgifter, ergonomi, socialt, hot och våld Mall för årshjul – tydliggöra vad som ska göras i SAM

5 Rutiner vid praktik Upprätta skriftliga rutiner vid val av praktikplats, riskbedömning, skriftlig dokumentation Eleven inte utsätts för risker för ohälsa och olycksfall i arbetet

6 Nyheter Rutin för PRAO Information till praktikplatser
Metodboken Metodboken/barn och elever/APL, praktik, PRAO Nyheter Rutin för PRAO Information till praktikplatser Riskbedömning av arbetsplatser före PRAO Information till vårdnadshavare Blankett praktikplats under PRAO-period

7 Arbetsbelastning rektorer
Följa upp vidtagna åtgärder mot ohälsosam arbetsbelastning Om åtgärder inte fått avsedd effekt ska orsaker utredas och nya åtgärder vidtas

8 Medarbetarenkät- handlingsplaner
Mötestäthet Reducerat antalet anställda/rektor Bemanningsenheten AME Utvecklingsavdelningen HR-avdelningen, kravprofiler Uppdragshandling, samtliga chefer

9 Våld och hot Riskbedömning av våld- och hotsituationer ska göras, dokumenteras skriftligen Handlingsplan ska ange åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall

10 Metodboken Nyheter Riskbedömning för att våld- och hotsituationer kan inträffa – sammanfattande blankett Säkerhetsrutiner/instruktioner då våld och hot förekommer/risk för våld eller hot

11 Hörselundersökning och hörselskydd
Upprätta skriftliga rutiner för de yrkeskategorier som utsätts för skadliga ljudnivåer De arbetstagare som utsätts för buller ska ha tillgång till hörselskydd

12 Rutiner finns för BUF– upprättade 2014-02-21
Metodboken - intranätet Rutiner finns för BUF– upprättade Råd om lämpliga hörselskydd: följer Kristianstads kommuns riktlinjer

13 Städning Upprätta rutiner för städning och rengöring av arbetsplatser, lokaler och personalutrymmen Städkvalitén ska kontrolleras

14 Metodboken Nyheter Övergripande ansvarsfördelning enligt egenkontrollsförordningen Kvalitetssäkring/arbetsbeskrivning för lokalvård Städinstruktioner för skola/förskola Mall för städschema/städrutin skola/förskola Anvisningar för kvalitetskontroller

15 15 oktober 2015 Redovisa hur innehållet i inspektionsmeddelandet har informerats till berörda medarbetare Hur kraven uppfyllts Hur skyddsombud och övrig personal varit delaktiga i genomförandet av åtgärderna

16 Uppgiftsfördelning HKK TXTM IDH NO


Ladda ner ppt "Arbetsmiljöverkets inspektion av skolor i Kristianstads kommun 2015"

Liknande presentationer


Google-annonser