Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

-h:/ Förteckning/ Sjp tal Sörmlands län 31 augusti 2014- Rev 2014.09.18 Siffror inom parentes = Sjukpenningtalet för kvinnor resp. män Eskilstuna 12,4.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "-h:/ Förteckning/ Sjp tal Sörmlands län 31 augusti 2014- Rev 2014.09.18 Siffror inom parentes = Sjukpenningtalet för kvinnor resp. män Eskilstuna 12,4."— Presentationens avskrift:

1 -h:/ Förteckning/ Sjp tal Sörmlands län 31 augusti 2014- Rev 2014.09.18 Siffror inom parentes = Sjukpenningtalet för kvinnor resp. män Eskilstuna 12,4 (16,3/ 8,5) 10,3 (13,2/ 7,5) 11,7 (10,7/6,5 ) 12,0 (14,9/ 9,4) 13,1 (16,5/ 9,7) Vingåker Strängnäs Katrineholm Gnesta 11,5 (15,1/ 7,9) Trosa Flen Nyköping 12,0 ( 18,0/ 6,8) Oxelösund 10,8 - 9,7-10,7 0 – 9,6 Riket: 10,2 (13,3/ 7,1) Södermanlands län: 11,0 (14,4/ 7,8) Sjukpenningtalet i Södermanlands län, mätpunkt augusti 2015 (Färgerna är anpassade efter samma princip som 2013, där riksnitet +-5% avgör grupperingen) Gult ±5% av Riket 2015 9,8 (13,4/ 6,2) 11,9 (15,2/ 8,7)

2 -h:/ Förteckning/ Sjp tal Sörmlands län 31 augusti 2014- Rev 2014.09.18 Siffror inom parentes = Sjukpenningtalet för kvinnor resp. män Eskilstuna 10,3 (13,3/7,4) 8,9 (11,4/6,6) 9,6 (12,1/7,2) 10,8 (14,0/ 7,7) 10,8 (12,4/9,2) 11,2 (14,4/8,1) 9,1 (12,4/ 5,9) Vingåker Strängnäs Katrineholm Gnesta 10,4 (14,0/6,8) Trosa Flen Nyköping 11,4 (16,3/7,1) Oxelösund 9,6 - 8,6 – 9,5 0 – 8,5 Riket: 9,0 (11,7/6,4) Södermanlands län: 9,7 (12,6/6,9) Sjukpenningtalet i Södermanlands län, augusti 2014 Gult ±5% snitt av Riket Befolkning: 279.366 pers (30 juni 2014)

3 -h:/ Förteckning/ Sjp tal Sörmlands län 31 augusti 2014- Rev 2014.09.18 Siffror inom parentes = Sjukpenningtalet för kvinnor resp. män Eskilstuna 8,6 (11,1/6,1) 8,0 (9,9/6,1) 8,3 (10,3/6,4) 9,2 (11,7/6,8) 8,3 (10,1/6,5) 10,1 (12,9/7,5) 8,4 (11,1/5,7) Vingåker Strängnäs Katrineholm Gnesta 9,4 (13,1/5,9) Trosa Flen Nyköping 9,9 (14,3/6,0) Oxelösund 8,6 - 7,7 – 8,5 0 – 7,6 Riket: 8,1 (10,4/5,9) Södermanlands län: 8,5 (10,9/6,2) Sjukpenningtalet i Södermanlands län, augusti 2013 Gult +5% av Riket

4 -h:/ Förteckning/ Sjp tal Sörmlands län 31 augusti 2014- Rev 2014.09.18 Vad är det nya sjukpenningtalet? Försäkringskassan har beslutat att ohälsotalet ska kompletteras med ett s k Sjukpenningtal (som inkluderar rehabiliterings­penning). Syftet med detta nya mått är att snabbare och bättre kunna fånga förändringar och spegla utveck­lingen inom sjukförsäkringen. Definition: Sjukpenningtalet är definierat som antalet nettodagar från sjuk- och rehabiliteringspenning dividerat med antalet inskrivna försäkrade minus antal personer med hel sjuk- eller aktivitetsersättning. Mätenheten är dagar/pers,år. Värdet som visas är ”rullande 12”. Färgen för respektive kommun utgår från avvikelsen ±5% från genomsnittet för riket.


Ladda ner ppt "-h:/ Förteckning/ Sjp tal Sörmlands län 31 augusti 2014- Rev 2014.09.18 Siffror inom parentes = Sjukpenningtalet för kvinnor resp. män Eskilstuna 12,4."

Liknande presentationer


Google-annonser