Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skånes miljö- och hälsoskyddsförbund 28 september 2015 Johanna Haward, Samordnare för Brysselkontoret Hur arbetar Kommunförbundet Skånes Brysselkontor?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skånes miljö- och hälsoskyddsförbund 28 september 2015 Johanna Haward, Samordnare för Brysselkontoret Hur arbetar Kommunförbundet Skånes Brysselkontor?"— Presentationens avskrift:

1 Skånes miljö- och hälsoskyddsförbund 28 september 2015 Johanna Haward, Samordnare för Brysselkontoret Hur arbetar Kommunförbundet Skånes Brysselkontor?

2 Kommunförbundet Skåne öppnar Brysselkontor i mars 2013 Alla 33 kommuner med Politisk styrdokument: projektbeskrivning Brysselkontoret – 4 årigt projekt Halvtidsutvärdering genomfördes våren 2015 2 år i Bryssel

3 Kopplingen hemåt är A & O i förhållande till Kommunförbundet Skånes kontor i Bryssel Arbetsuppdelning: Brysselkontoret 50% - Skåne 50% Förutsättningar

4 Tydligt uppdrag i Bryssel Stark närvaro på hemmaplan Strategisk arbete på hemmaplan Vad krävs

5 Ge stöd i projektutveckling utifrån kommunala prioriteringar (EPA-analyser) samt bevakning av sido/sektorsprogrammen i EU Tillhandahålla servicefunktioner: kontaktförmedling, kontaktskapande verksamhet, studiebesök Påverkansarbete och bevakning av kommunala intressen i Bryssel: nätverk Uppdrag

6 Strategiskt verktyg för överblick Behovsorienterad analys av konkreta kommunala mål med möjlig extern finansiering. - Vilka kommunala utvecklingsbehov finns? - Kopplas till möjligheterna för EU-finansiering KSAU nivå – politisk prioritering 15 kommuner gjort EPA – 3 pågående analyser Verktyg: EPA – EU- projektanalys

7 Projektutveckling Projektrådgivning, projektutveckling, information Utvärdering - viktigast att få hjälp med: 1. Projektrådgivning om EU-program 2. Information om aktuella utlysningar 3. Information om EU-program Sektors-programmen Kräver annan närvaro i Bryssel EU Projektanalys (EPA) Ett viktigt verktyg för det strategiska arbetet

8

9 Projektutveckling Projektrådgivning, projektutveckling, information Utvärdering - viktigast att få hjälp med: 1. Projektrådgivning om EU-program 2. Information om aktuella utlysningar 3. Information om EU-program Sektors-programmen Kräver annan närvaro i Bryssel EU Projektanalys (EPA) Ett viktigt verktyg för det strategiska arbetet

10 Lokal t Regionalt Makroregionalt Europa Globalt Horisont 2020 Erasmus+ Creative Europe Ett Europa för medborgarna Life Asyl- och migrationsfonden Hälsa för tillväxt Connecting Europe Rättigheter och medborgarskap Rättsliga frågor Cosme Interreg Europe Interreg VB (ex. Nordsjöprog. & Östersjöprog.) Regionalfonden (ERUF)Europeiska Socialfonden (ESF) Landsbygdsprogrammet Interreg VA (ex. Öresund-Kattegat-Skagerrak) Lokalt ledd utveckling

11 Vad är det du vill förandra? Förstudier, metodutveckling, kartläggningar, nätverksbyggande, erfarenhetsutbyte, hjälp till individer Medfinansiering krävs: 50% - arbetstid räknas Vissa program 100% finansiering – andra mindre än 25% Sektors program: transnationella - samarbete med partners i andra länder EU-finanisering – hur & till vad?

12 EU:s forskningsprogram - svensk kontaktpunkt Vinnova Bra möjligheter för kommuner i samarbete med universitet, näringsliv - utveckla nya lösningar på samhällsmässiga utmaningar Teman: hälsa, energi, bioekonomi, klimatåtgärder, miljö, transport Horisont 2020

13 Det ”gröna och blå” Horisont 2020: Arbetsprogram 2016-2017 ”Säker, ren och effektiv energi” ”Livsmedelstrygghet, hållbart jordbruk och skogsbruk, maritim forskning och bioekonomi” Möjligheter för kommuner, lärosäten, små och medelstora företag COP21 – Paris ”Deal-maker not deal-taker” Fokus: Miljö & Energi

14 Cirkulär ekonomi – avfallshantering LIFE programmet Två delprogram: Miljö och Klimat Svensk kontaktpunkt: Fokus: Miljö & Energi

15 Horisont 2020: ”Hälsa, demografiska förändringar och välbefinnande” Hälsoprogrammet: Hälsa för tillväxt Aktivt och hälsosamt åldrande Kommunförbundet Skåne deltagit i projekt kring fallprevention (Ambient Assisted Living – Sverige deltar ej 2015) Fokus: Hälsa

16 Agera uppsökande och öppna dörrar Brysselnätverket SVEREG ERRIN (European Regional Research and Innovation Network) ERLAI (European Regional and Local Authorities on Asylum and Immmigration) European Innovation Partnership (EIP) - Aktivt åldrande - Ekosystemtjänster Nätverk & Bevakning

17 Kontakter & partnerskap Många kommuner söker erfarenhetsutbyte med andra kommuner i Europa Förmedlar partnersök från andra delar av Europa till Skånes kommuner: hemsidan & nyhetsbrev Goda kontakter med t.ex. Central Denmark (klimatanpassning, turism), Regione Emilia Romagna (sociala frågor, integration, utbildning), North Denmark (IKT), Skottland (sociala frågor)

18 MalmöLund Regionen besök september 2015 Kommunförbundet Skånes AU & ledningsgrupp besöker Bryssel september 2015 Skånes Miljö- och Hälsoskyddsförbund besök september 2015 Sideevent Open Days 2015 Kommunförbundet och Region Skåne Kulturhuvdstadsresa till Mons oktober 2015 Studiebesök och event hösten 2015

19 14 oktober 14-15:30 i Nordic House How to implement childrens rights at local level -Kommunförbundet Skåne – barnrättsstrategarbetet -MEP Anna-Maria Corazza Bildt -Margaret Tuite, Koordinator barnrätts frågor, Kommissionen -Representant UNICEF -Kristin Hedström, Barnfonden Bryssel NGO perspektiv Sideevent Open Days

20 johanna.haward@kfsk.se 0728-85 47 93 kfsk.se Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev: kfsk.se/ledningochutveckling/eu-och- brysselkontoret Tack! Kontakta mig gärna


Ladda ner ppt "Skånes miljö- och hälsoskyddsförbund 28 september 2015 Johanna Haward, Samordnare för Brysselkontoret Hur arbetar Kommunförbundet Skånes Brysselkontor?"

Liknande presentationer


Google-annonser