Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

YouGov Omnibus, april 2014 Omnibus Zoonoser ERV Försäkringsaktiebolag.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "YouGov Omnibus, april 2014 Omnibus Zoonoser ERV Försäkringsaktiebolag."— Presentationens avskrift:

1 YouGov Omnibus, april 2014 Omnibus Zoonoser ERV Försäkringsaktiebolag

2 Innehållsförteckning YouGov ► Introduktion > Metod och information om studien > Bakgrundsvariabler ► Sammanfattning & slutsatser ► Resultat ► Ytterligare studieinformation > Frågor i undersökningen > Presentation och tolkning av data

3 Metod och bakgrundsvariabler Introduktion

4 Metod och information om studien YouGovSida 4 Syfte och bakgrund Zoonoser är sjukdomar som sprids mellan människor och djur, t.ex. rabies, och de innebär en risk för svenskar som reser utomlands. I denna kontext ville ERV under april 2014 undersöka hur stor andel av svenskar som utsätter sig för denna risk och klappar djur när de reser samt se hur stor andel som har för vana att tvätta händerna efter detta. Dessutom ställdes samma frågor gällande barn som kan vara extra utsatta för risken eftersom de har en tendens att stoppa fingrar i munnen etc. Metod Undersökningen gjordes genom online-intervjuer i YouGovs Omnibus. Omnibus är en undersökning som YouGov kör dagligen där frågor kan ställas till svenska folket. Målgruppen för Omnibusen är personer i Sverige i åldrarna 18-74 år. Fältperiod Undersökningen är genomförd under perioden 22 april - 24 april 2014 via YouGov Sveriges Internetpanel. Internetpanelen består av för- rekryterade personer som vill delta i undersökningar från YouGov, en så kallad accesspanel. Urval/omfattning Undersökningen genomfördes bland 2013 kvinnor och män i åldern 18 - 74 år i Sverige. Urvalet är representativt för den svenska befolkningen vad gäller kön, ålder och region. Vägning av data Data vägdes utifrån dimensionerna kön, ålder, region mot bakgrund av en modell från Statistiska Centralbyrån, på sådant sätt att resultaten är representativa för befolkningen i förhållande till målgruppen. Publicering av resultaten Om resultaten publiceras ska YouGov alltid tydligt uppges som källa. Innan undersökningens resultat publiceras ska YouGov få del av och godkänna pressmeddelande eller annan användning av resultaten. Det enda syftet med detta är att säkerställa att vi rent analystekniskt kan stå för användningen av resultaten. Pressmeddelanden ska utformas i enlighet med ESOMAR:s regler, varför följande text ska inkluderas: ”Undersökningen genomfördes av opinions- och marknadsunder- sökningsföretaget YouGov. Under perioden 22 – 24 april 2014 gjordes sammanlagt 2013 online-intervjuer med kvinnor och män i åldern 18-74 år ”. För övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljningsvillkor.

5 Bakgrundsvariabler YouGovSida 5 Bakgrundsvariabler Kön Kvinna Man Ålder 18-34 35-54 55-74 Region Stockholm Norra mellersta Sverige Norra Sverige Södra mellersta Sverige Skåne, Halland och Blekinge Hushållsdefinition Hushåll utan barn (under 46) Hushåll med barn 0-6 år Hushåll med barn 7 år + Hushåll utan barn (46 år +) Pensionär Vet ej UrbaniseringsgradHuvudstadsområde Storstad (mer än 200 000 invånare) – men ej huvudstadsområde Mellanstor stad (50 000 - 200 000 invånare) Mindre stad (20 000 -49 999 invånare) Småstad (färre än 20 000 invånare) Landsbygd

6 Zoonoser Sammanfattning & slutsatser

7 Sammanfattning YouGovSida 7  De allra flesta svenskar har någon gång rest utanför Norden och en övervägande majoritet har klappat djur under resan. Fyra av tio har klappat ett herrelöst djur. Sex av tio svenskar som rest utanför Norden har någon gång klappat ett djur. Fyra av tio svenskar har någon gång klappat ett herrelöst djur på en resa utanför Norden. Fler kvinnor, yngre och personer i storstadsområde har klappat herrelösa djur på resa.  De flesta som klappat ett djur under sin resa menar att de har för vana att tvätta händerna efteråt. Över åtta av tio av de som klappat ett djur utanför Norden menar att de har för vana att tvätta händerna efteråt. Två av tre tvättar alltid eller oftast sina händer efteråt. En av tre tvättar bara ibland eller aldrig händerna efter att ha klappat ett djur.  En majoritet av svenska föräldrar har barn som klappat djur under en resa utanför Norden. En av tre föräldrar har barn som klappat ett herrelöst djur.  De flesta föräldrar vars barn klappat ett djur menar att barnet tvättar händerna efteråt. Åtta av tio föräldrar vars barn klappat ett djur menar att barnet brukar tvätta händerna efteråt. Sju av tio av de vars barn klappat ett djur anger att barnet alltid eller oftast tvättar händerna efteråt.

8 Slutsatser YouGovSida 8 En övervägande majoritet av svenskar löper risk för Zoonoser:  Sex av tio svenskar har klappat djur utanför Norden och fyra av tio har någon gång klappat ett herrelöst djur. En av tre föräldrar har barn som klappat herrelösa djur.  Kvinnor, yngre och personer från storstäder klappar oftare herrelösa djur och löper därför högre risk för sjukdomar. Vuxna slarvar mer med att tvätta händerna än barn när de klappat djur:  En av tre av de som klappat djur utanför Norden tvättar bara ibland eller aldrig händerna.  Lite fler än en av tio föräldrar har barn som bara ibland eller aldrig tvättar händerna efter att ha klappat djur utomlands.

9 Zoonoser Resultatet

10 Fyra av tio svenskar har klappat ett herrelöst djur när de varit på resa utanför Norden, speciellt kvinnor, den yngre åldersgruppen och storstadsbor. YouGovSida 10 Signifikanta skillnader JA (NET) (43%) Kvinnor (46%) Män (39%) 18-34 år (50%) 55-74 år (34%) Huvudstadsområde (51%) Landsbygd (32%)

11 En av tre föräldrar menar att deras barn klappat ett herrelöst djur under en resa utanför Norden. YouGovSida 11 Bas – Har barn (n=1342) Ja (NET)30% Nej, aldrig51% Mina barn har aldrig varit på resa utanför Norden 8% Vet ej11%

12 Sex av tio av svenskar som rest utanför Norden har klappat ett djur. Över åtta av tio av dem menar att de har för vana att tvätta händerna efteråt. YouGovSida 12 Bas – Har klappat djur (n=1258) Ja (NET)85% Alltid36% Oftast32% Ibland17% Nej, aldrig13% Vet ej2%

13 YouGovSida 13 Lite fler än hälften av de som har barn som rest utanför Norden svarar att barnet klappat ett djur. Åtta av tio menar att barnet tvättat händerna efteråt. Barnet har klappat djur (NET): 55% Signifikanta skillnader JA (NET) (51%) Huvudstadsområde (59%) Landsbygd (42%) Bas – Barnet har klappat djur (n=674) Ja (NET)82% Alltid38% Oftast35% Ibland10% Nej, aldrig7% Vet ej11%

14 Frågeformulär och dataanalys Ytterligare studieinformation

15 Frågor i undersökningen YouGovSida 15 Deltagarna fick följande frågor: ► Fråga 1. Har du någon gång klappat ett herrelöst djur (t.ex. hund, katt eller annat djur), när du varit på resa utanför Norden? ► Fråga 2. Har ditt/dina barn någon gång klappat ett herrelöst djur (t.ex. hund, katt eller annat djur) när du varit på resa utanför Norden? ► Fråga 3. Har du för vana att tvätta händerna efter att du klappat ett djur (t.ex. hund, katt eller annat djur) när du varit på resa utanför Norden? ► Fråga 4. Brukar ditt/dina barn tvätta händerna efter att de klappat ett djur (t.ex. hund, katt eller annat djur) när du varit på resa utanför Norden?

16 Presentation och tolkning av data YouGovSida 16 Grafer Graferna i rapporten ger en bild av huvudresultatet för den aktuella frågan och ger en samlad bild av vad personerna i målgruppen har svarat i undersökningen. Tabell Svaren för varje fråga korsas med alla bakgrundsvariabler, så att det i varje tabelluppsättning går att se svaren för varje fråga fördelade på de olika nedbrytningsgrupperna. Signifikanta skillnader Siffermaterialet i tabellerna har testats för signifikans (signifikanta skillnader). Det finns en lång rad signifikanta skillnader i tabellerna, vilket betyder att det finns olika skillnader i förhållande till hur de olika nedbrytningsgrupperna besvarar de enskilda frågorna. En skillnad är signifikant om svaret från en viss nedbrytningsgrupp skiljer sig markant från svaret från en annan eller alla andra nedbrytningsgrupper. Statistiska tester för att visa signifikanta skillnader – Chi2-test och T-test För att visa på de signifikanta skillnaderna i de olika grupperna av svenskar utförs två olika statistiska tester, ett Chi2-test och ett T-test. Chi2-test: Chi2-testformen representeras i tabellerna med färgerna rött eller grönt. Om talet i tabellen är grönt betyder det att resultatet i den aktuella kolumnen är signifikant högre än totalen. Om talet i tabellen är rött betyder det att resultatet i den aktuella kolumnen är signifikant lägre än totalen. T-test: T-testet visas i tabellerna med blockbokstäver. Om det visas en blockbokstav i tabellerna betyder det att resultatet i den aktuella kolumnen skiljer sig signifikant från den kolumn som blockbokstaven hänvisar till. För det här testet har konfidensintervall 95 % valts.

17 Kontakta YouGov YouGovSida 17 YouGov Denmark A/S Bryggervangen 55, 1 2100 København Ø Tel: +45 7027 2224 www.yougov.dk YouGov Denmark A/S Agtrupvej 51A, 1 6000 Kolding T: +45 7027 2224 www.yougov.dk YouGov Sweden AB Holländargatan 17 B 111 60 Stockholm Tel: +46 8 41 00 58 10 www.yougov.se YouGov Sweden AB Västergatan 1 211 21 Malmö Tel: +46 40 630 16 20 www.yougov.se YouGov Norway AS Møllergata 8 0179 Oslo Tel: +47 22 42 32 00 www.yougov.no YouGov Finland Oy Myllypellontie 3 C 63 00650 Helsinki Tel: +35 8 40 772 2651 www.yougov.fi Therese Karlsson Research Consultant YouGov Sweden therese.karlsson@yougov.com +46 709 73 41 55 +46 8 410 048 67


Ladda ner ppt "YouGov Omnibus, april 2014 Omnibus Zoonoser ERV Försäkringsaktiebolag."

Liknande presentationer


Google-annonser