Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ingemar Götestrand 2012-11-15 Goda exempel på hälsoinriktad struktur Vårdprogram Flödesmodeller Livsstilsteam Livsstilsmottagning Hälsorum Egenvårdsrum.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ingemar Götestrand 2012-11-15 Goda exempel på hälsoinriktad struktur Vårdprogram Flödesmodeller Livsstilsteam Livsstilsmottagning Hälsorum Egenvårdsrum."— Presentationens avskrift:

1 Ingemar Götestrand 2012-11-15 Goda exempel på hälsoinriktad struktur Vårdprogram Flödesmodeller Livsstilsteam Livsstilsmottagning Hälsorum Egenvårdsrum

2 ”KVÅ-pilot” Norrbotten – hela primärvården Stockholm - ? Södermanland – hela primärvården Östergötland - ? Skåne – VC Vellinge, Eden, Stattena och Delfinen

3 Lathund för KVÅ-koder på Eden DiagnoskodBeteckningBeskrivningMotsvarar på Eden ÖDV111 Enkla råd om tobaksbruk Information och korta, generella råd om tobaksbrukHälsosamtal Bas ÖDV112 Rådgivande samtal om tobaksbruk Rådgivande dialog om tobaksbruk anpassad till patientens hälsa, risknivå och andra förutsättningar Hälsosamtal Läkare ÖDV113 Kvalificerat rådgivande samtal om tobaksbruk Rådgivande dialog om tobaksbruk anpassad till patientens hälsa, risknivå och andra förutsättningar som utförs i enlighet med en beteendevetenskaplig metod som är teoribaserad och/eller strukturerad Tobaksavvänjning (Anna, Annica) ÖDV121 Enkla råd om alkoholvanor Information och korta, generella råd om alkoholvanorHälsosamtal Bas ÖDV122 Rådgivande samtal om alkoholvanor Rådgivande dialog om alkoholvanor anpassad till patientens hälsa, risknivå och andra förutsättningar Hälsosamtal Läkare ÖDV123 Kvalificerat rådgivande samtal om alkoholvanor Rådgivande dialog om alkoholvanor anpassad till patientens hälsa, risknivå och andra förutsättningar som utförs i enlighet med en beteendevetenskaplig metod som är teoribaserad och/eller strukturerad Hälsosamtal Kurator ÖDV131 Enkla råd om fysisk aktivitet Information och korta, generella råd om fysisk aktivitetHälsosamtal Bas ÖDV132 Rådgivande samtal om fysisk aktivitet Rådgivande dialog om fysisk aktivitet anpassad till patientens hälsa, risknivå och andra förutsättningar. Samtalet kan också kompletteras med åtgärden FaR (fysisk aktivitet på recept) Hälsosamtal Läkare, Hälsosamtal Sjukgymnast, FaR- samtal (Anna, Elina) ÖDV133 Kvalificerat rådgivande samtal om fysisk aktivitet Rådgivande dialog om fysisk aktivitet anpassad till patientens hälsa, risknivå och andra förutsättningar som utförs i enlighet med en beteendevetenskaplig metod som är teoribaserad och/eller strukturerad. Samtalet kan också kompletteras med åtgärden FaR (fysisk aktivitet på recept) Finns inte ÖDV141 Enkla råd om matvanor Information och korta, generella råd och rekommendationer om matvanorHälsosamtal Bas ÖDV142 Rådgivande samtal om matvanor Rådgivande dialog om matvanor anpassad till patientens hälsa, risknivå och andra förutsättningar Hälsosamtal Läkare, Fördjupning (Annette), Diabetessamtal (Diabssk) ÖDV143 Kvalificerat rådgivande samtal om matvanor Rådgivande dialog om matvanor anpassad till patientens hälsa, risknivå och andra förutsättningar som utförs i enlighet med en beteendevetenskaplig metod som är teoribaserad och/eller strukturerad Finns inte

4 Tobak VårdgivarkategoriÖ111Ö112Ö113 Läkare1312 Sjuksköterska23744 (tom) Totalt361944 Ö111Ö112Ö113 Hembesök1 Mottagningsbesök301230 Mottagningsbesök akut57 Telefon 14 (tom) Totalt361944

5 Alkohol VårdgivarkategoriÖ121Ö122 Läkare26 Sjuksköterska51 Totalt77 Ö121Ö122 Hembesök Mottagningsbesök64 Mottagningsbesök akut13 Telefon Totalt77

6 Fysisk aktivitet VårdgivarkategoriÖ131Ö132Ö133 Läkare289 Sjuksköterska9315512 Totalt12116412 Ö131Ö132Ö133 Hembesök11 Mottagningsbesök11015812 Mottagningsbesök akut103 Telefon 2 Totalt12116412

7 Matvanor VårdgivarkategoriÖ141Ö142Ö143 Läkare65 Sjuksköterska615113 Totalt1215613 Ö141Ö142Ö143 Hembesök 2 Mottagningsbesök1015013 Mottagningsbesök akut22 Telefon 2 Totalt1215613

8 Pekskärm Väntar på klartecken från IT-avdelningen Region Skåne -att det går bra att använda en s k extern accesspunkt för internet i väntrummen -en testpilot på VC Fågelbacken Demoutrustning finns på Medicon Village Går att länka till er hemsida

9 Ingemar Götestrand 2012-11-15 Samverkansmodell för ett hälsosamt åldrande - Hälsocoachprojektet En studie av försöksverksamhet i landsting, kommun och ideell sektor Skåne Jönköping Södermanland Värmland Regeringsuppdrag Leds av FHI Utvärderas av - Umeå universitet - Nordic Health Care Group

10 Vårdcentral Mötesplats Hälsocoach Ex sjukgymnast, DSK, läkare MI-utbildad med dok. arbetslivserfarenhet Roll Ta emot identifierade patienter Motivera till förändrad livsstil & ändrade levnadsvanor (stödsamtal utifrån 3 nivåer) Hänvisning till mötesplats Uppföljning på telefon och personligt Provtagning (ex. blodtryck, blodsocker, kolesterol, BMI) Regelbunden kontakt med mötesplats Aktiviteter Fysisk aktivitet Goda matvanor Social gemenskap Delaktighet Kulturellt Personal Ex. sjukgymnast, arbetsterapeut, hälsopedagog, dietist m.fl. Roll Stödjande/uppmuntrande Erbjuda aktiviteter Lyhörd för behov hos besökare & för uppdraget Samordna försöksverksamheter & partners Ideell sektor Utvärdering Samarbete Kommun samordnare Landsting projektledare Egen aktivitet Statens Folkhälsoinstitut Projektledare Målgrupp 60-75 år Lättare typ II diabetes Förhöjt blodtryck Lättare depression Ökat bukomfång Mätning Baslinje 3 mån 6 mån 12 mån 18 mån Variabler Hälsoutfall Verksamhet inom landsting/kommun Samarbete landsting, kommun & ideell sektor Hälsoekonomi

11 Rekryterade i Skåne TotaltKontakt medKontroll hälsocoach Kirseberg413011 Limhamn553718 Bunkeflo634617 Sjöbo745420 Östermalm735617 Vilan715318 Näsby705218 Planteringen473512 Påarp735419 Drottninghög614714 Summa628464164

12 Deltagare Kristianstad Helsingborg


Ladda ner ppt "Ingemar Götestrand 2012-11-15 Goda exempel på hälsoinriktad struktur Vårdprogram Flödesmodeller Livsstilsteam Livsstilsmottagning Hälsorum Egenvårdsrum."

Liknande presentationer


Google-annonser