Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DalaAvfall är ett samverkansorgan mellan kommuner och kommunala bolag med ansvar för det lagstadgade renhållningsansvaret. Samverkan ska främja utveckling,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DalaAvfall är ett samverkansorgan mellan kommuner och kommunala bolag med ansvar för det lagstadgade renhållningsansvaret. Samverkan ska främja utveckling,"— Presentationens avskrift:

1

2 DalaAvfall är ett samverkansorgan mellan kommuner och kommunala bolag med ansvar för det lagstadgade renhållningsansvaret. Samverkan ska främja utveckling, kvalitet, kostnadseffektivitet, kundservice och miljöanpassning av den lokala avfallsverksamheten. DalaAvfall ska arbeta för att: Alla blir vinnare i helheten och det finns långsiktiga ekonomiska och miljömässiga incitament för alla parter Alla har gemensamma riktlinjer och begrepp inom avfallshanteringen till gagn för personal, kunder och besökare i regionen

3 Aktuella större projekt Gemensamma mål och åtgärder i kommunala avfallsplaner Gemensam mall för kommunala föreskrifter om avfallshantering Gemensam sorteringsguide www.dalaavfall.sewww.dalaavfall.se Årlig benchmarking av kommunernas avfallshantering. Avfall Web startade i DalaAvfall. Nu nationellt kvalitetsverktyg. Kundenkäter vartannat år Plockanalyser vartannat år Samverkan kring omhändertagande av matavfall Samverkan kring textilier Utveckling av ÅVC-enkät

4 Avfallsplanens mål ger ramarna för den gemensamma kommunikationen.

5 Exempel på gemensam kommunikation Affischer med positiva budskap kopplat till avfallsförebyggande

6 Exempel på gemensam kommunikation Gemensam layout på kompostpåse. Lokalanpassas med egen logo och kontaktinfo

7 Sorteringsguiden annons Möjlighet till lokalanpassning Exempel på gemensam kommunikation

8 Tack för uppmärksamheten! Karin Olofsson, Dala Vatten & Avfall Henrik Eriksson, Falu Energi & Vatten


Ladda ner ppt "DalaAvfall är ett samverkansorgan mellan kommuner och kommunala bolag med ansvar för det lagstadgade renhållningsansvaret. Samverkan ska främja utveckling,"

Liknande presentationer


Google-annonser