Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Faktisk och potentiell produktivitet i näringslivet Procentuell förändring, kalenderkorrigerade värden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Faktisk och potentiell produktivitet i näringslivet Procentuell förändring, kalenderkorrigerade värden."— Presentationens avskrift:

1 Faktisk och potentiell produktivitet i näringslivet Procentuell förändring, kalenderkorrigerade värden

2 Produktivitet i hela ekonomin Procentuell förändring

3 Kronans reala effektiva växelkurs - KIX Index 1992-11-18=100

4 Nettoexport och bytesbalans Procent av BNP

5 Demografisk försörjningskvot Befolkning utanför arbetsför ålder som andel av befolkningen i arbetsför ålder (20–64 år)

6 Inflation och förädlingsvärdepris i näringslivet Procentuell förändring

7 Kapitalavkastning och realränta Procent

8 Arbetskostnadsandel i näringslivet som helhet Procent

9 Lönsamheten i handeln och privata tjänstenäringar Nettotal, säsongsrensade kvartalsvärden

10 Lönsamhet i tillverkningsindustrin Nettotal, säsongsrensade kvartalsvärden

11 Efterfrågeläget, nulägesomdöme Standardiserade avvikelser från medelvärde, säsongsrensade kvartalsvärden

12 Förväntad produktion Standardiserade avvikelser från medelvärde, säsongsrensade kvartalsvärden

13 Barometerindikatorn och BNP Index medelvärde=100, månadsvärden respektive procentuell förändring, säsongsrensade kvartalsvärden

14 Förtroendeindikatorer för tillverkningsindustrin i USA, euroområdet och Storbritannien Index medelvärde=100, säsongsrensade månadsvärden

15 Konsumentförtroende i USA, euroområdet och Storbritannien Index medelvärde=100, säsongsrensade månadsvärden

16 BNP i världen, OECD-länderna och tillväxtekonomierna Procentuell förändring

17 Svensk exportmarknad och export Procentuell förändring

18 BNP-gap och arbetsmarknadsgap i Sverige Procent av potentiell BNP respektive potentiellt arbetade timmar

19 Arbetslöshet och sysselsättningsgrad Procent av arbetskraften respektive procent av befolkningen, 15–74 år

20 Konsumentpriser och löner Procentuell förändring respektive procent

21 Förädlingsvärdepris i näringslivet Procentuell förändring

22 Reala småhuspriser Fastighetsprisindex deflaterat med KPI, index 1975 kvartal 1=100, kvartalsvärden

23 Timlön, näringslivet Årlig procentuell förändring

24 Reporänta Procent

25 KPIF Årlig procentuell förändring

26 Real reporänta Procent, avvikelse från huvudscenariot

27 Arbetslöshet, 15–74 år Procent av arbetskraften

28 Reporänta Procent

29 Arbetslöshet, 15–74 år Procent av arbetskraften

30 KPIF Årlig procentuell förändring

31 Reporänta Procent

32 Arbetslöshet, 15–74 år Procent av arbetskraften

33 KPIF Årlig procentuell förändring


Ladda ner ppt "Faktisk och potentiell produktivitet i näringslivet Procentuell förändring, kalenderkorrigerade värden."

Liknande presentationer


Google-annonser