Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dalarnas nätverk för hållbar konsumtion. Avsiktsförklaring Dagens konsumtionsmönster behöver förändras och bli hållbara utifrån alla tre aspekter av hållbar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dalarnas nätverk för hållbar konsumtion. Avsiktsförklaring Dagens konsumtionsmönster behöver förändras och bli hållbara utifrån alla tre aspekter av hållbar."— Presentationens avskrift:

1 Dalarnas nätverk för hållbar konsumtion

2 Avsiktsförklaring Dagens konsumtionsmönster behöver förändras och bli hållbara utifrån alla tre aspekter av hållbar utveckling; ekologisk, ekonomisk och social. Insatser för hållbar konsumtion kommer att behövas från offentliga aktörer, näringslivet, föreningsliv och privatpersoner. Det är viktigt att visa att en hållbar konsumtion kan påverka livskvaliteten positivt. En central uppgift är att öka kunskaperna och motivationen att bidra till en mer hållbar konsumtion. Nätverket ska samla företrädare för aktörer inom offentlig, privat och ideell sektor som arbetar för en mer hållbar konsumtion och ge dem möjlighet att dra nytta av varandra i sitt arbete. Gemensamma utgångspunkter är att bidra till vision 2050 i den regionala energi- och klimatstrategin samt generationsmålet, det övergripande miljömål som riksdagen beslutat om: ”Att leva och verka energiintelligent och klimatsmart är naturligt och enkelt i Dalarna.” ”Vi ska till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. … Konsumtionsmönstren av varor och tjänster orsakar så små miljö- och hälsoproblem som möjligt.”

3 Syfte, mål och arbetssätt Syfte: ● Nätverkets syfte är att underlätta samverkan i arbetet för hållbar offentlig och privat konsumtion i Dalarna. Arbetssätt: ● Nätverket ska ge möjlighet till erfarenhetsutbyte, kunskapsspridning och kontakt för gemensamma insatser. Effektmål: ● Deltagarna uppfattar att nätverket bidragit till att utveckla arbetet med att förändra konsumtionsmönster och att fler människor involverats och engagerats. ● Nätverket uppfattas nationellt som ett gott exempel på hur man kan bedriva regional samverkan i arbetet för hållbar konsumtion.

4 Aktiviteter Nätverket kommer att arrangera tematräffar några gånger per år. -Extern medverkan/föreläsning -Presentation av pågående verksamhet -Möjlighet att skapa samarbeten

5 Prioriterade teman 2016 Handel Mat Lärande och påverkan

6 Välkommen att delta i nätverk för hållbar konsumtion! Läs mer: http://www.lansstyrelsen.se/dalarna/miljo-och- klimat/miljomal/hallbar-konsumtion/ Kontakta: Maria Saxe, Länsstyrelsen Dalarna Telefon: 010-225 03 03 maria.saxe@lansstyrelsen.se Magnus Eriksson, Länsstyrelsen Dalanra Magnus.Eriksson@lansstyrelsen.se 010-2250280 Karin Örjes, Dalarnas bildningsförbund Telefon: 070-855 30 54 info@dbf.nu


Ladda ner ppt "Dalarnas nätverk för hållbar konsumtion. Avsiktsförklaring Dagens konsumtionsmönster behöver förändras och bli hållbara utifrån alla tre aspekter av hållbar."

Liknande presentationer


Google-annonser