Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Litteraturhistoria – epoker och analys av textutdrag

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Litteraturhistoria – epoker och analys av textutdrag"— Presentationens avskrift:

1 Litteraturhistoria – epoker och analys av textutdrag
E-nivå C-A-nivå

2 E-nivå – förberedelser Hjälpmedel: Svenska impulser 2 och dokumentet Litteraturhistoria analys, faktasidor på nätet Fakta om epokerna Läs in dig på epoken och gör anteckningar så du kan skriva kortfattat om t ex händelser i samhället och idéer under de två epokerna du valt. Glöm inte att ta upp sådant som du ser exempel på i ditt textutdrag. Namn på några författare från epoken och deras mest kända verk Gör anteckningar om vilka författare och verk du kan nämna från dina epoker.

3 Textutdraget – analys E
Presentation av det verk du valt. Titel, författarnamn och textutdragets rubrik. Innehåll - Vad händer i texten? Läs textutdraget och skriv vad det kortfattat handlar om med egna ord. Förutom vad som händer i texten kan du beskriva personerna och deras relation till varandra. Se även stödfrågor. C-A Läs om du vill det du kan hitta om verket i sin helhet så du bättre kan förstå textutdraget Stil - Hur är texten skriven? Vilken genre/texttyp tillhör texten? Här kan du förklara om texten är skriven med något speciellt versmått, eller med en speciell sorts uppbyggnad, till exempel hexameter. Hur? Läs i läroboken där det står om din text eller sök information, t ex s 57 för Odysseen. Ser du exempel på det du läst i textutdraget? Du kan även beskriva språket (se stödfrågorna i dokumentet, från s 4). Exempel: Se mitt dokument ”Plötsligt framstår han”

4 Textutdraget – analys E
Bärande tankar Vilket eller vilka budskap tycker du texten förmedlar? (Se Svenska impulser sidan 32 om bärande idéer och budskap samt teman och motiv. Det finns även några stödfrågor på sid 6 i dokumentet) Samband mellan verket och förhållanden och idéströmningar i samhället Hänvisa till det du skrivit om hur samhället eller idéströmningarna såg ut under den aktuella epoken men ta bara upp det som är relevant för just din text. Ta upp de faktorer i samhället och de idéströmningar som du ser i den text du läst. Ser du inget av detta i din text kan du skriva om varför du tror det är så. Jämför!

5 Textutdraget – analys C-A
C: Ge exempel på litterära verkningsmedel Fördjupning av rubriken Stil! Tycker du författaren har valt något speciellt verktyg (verkningsmedel) att få fram sitt budskap eller påverka läsaren? Läs i läroboken där det står om din text eller sök information (teman, motiv, metaforer, bildspråk, rytm, versmått, symbolik, kontraster, överdrift, upprepningar, val av texttyp, satir…) Se sidorna i läroboken utifrån berättelse, lyrik och drama, t ex s 30. Du kan även använda dig av stödfrågorna från sidan 4 i dokumentet. A: Ge exempel på litterära verkningsmedel och resonera nyanserat om dessa Du använder dig av flera olika perspektiv när du reflekterar över citaten och drar slutsatser. Det kanske inte bara är på ett sätt! Nyansera gärna (å ena sidan…, å andra sidan…). Du kan också till exempel ifrågasätta om det är så självklart att dra den slutsatsen du gör. Skulle det ha gett samma effekt om författaren valt en annat verkningsmedel eller inte använt sig av detta verkningsmedel?

6 Textutdraget – analys C-A
C-A: Hur förmedlar verket idéer och känslor? (C: diskutera utförligt, A: diskutera utförligt och resonera nyanserat) Denna punkt kan förbättras vid senare analyser (romananalys). På vilka sätt får författaren fram idéer (t ex de idéer som är typiska under epoken) och känslor? Gör han det genom språket: stilen, eller innehållet: det som händer i texten? Hur? Exempel! För ”känslor”: Se stödfrågor under Stil (s4) och Hur förmedlar verket idéer och känslor. (s6) Se förra sidans tips under A för att kunna resonera nyanserat.

7 Textutdraget – analys E
De två sista punkterna: Se E- nivå sid 4 i denna presentation: Bärande tankar Samband mellan verket och förhållanden och idéströmningar i samhället

8


Ladda ner ppt "Litteraturhistoria – epoker och analys av textutdrag"

Liknande presentationer


Google-annonser