Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.islamforelasningar.se Nittonde Natten Allmaktens Natt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.islamforelasningar.se Nittonde Natten Allmaktens Natt."— Presentationens avskrift:

1 www.islamforelasningar.se Nittonde Natten Allmaktens Natt

2 www.islamforelasningar.se ”VID SKRIFTEN, som är klar i sig själv och som klart framställer sanningen! Dess uppenbarelse [inleddes] under en välsignad natt - Vi har aldrig upphört att varna [människorna] - [en natt] då varje fråga formulerades med fasthet och precision enligt Vår befallning - Vi har aldrig upphört att sända Våra budbärare [med undervisning och vägledning]. - Detta är en nåd från din Herre, Han som hör allt, vet allt.” (Koranen 44: 2 – 6) Gud (Allah) säger i koranen:

3 www.islamforelasningar.se ”SE, VI har uppenbarat denna [heliga Skrift] under Allmaktens Natt. Och vad kan låta dig förstå vad Allmaktens Natt betyder Allmaktens Natt är mera värd än tusen månader; då stiger änglarnas härskaror och Anden ned med sin Herres tillstånd för [att utföra] alla [Hans] uppdrag. Den [Natten andas] fred till dess dagen gryr!” (Koranen 97:1 - 5) Gud (Allah) säger i koranen:

4 www.islamforelasningar.se Profeten (saws) om Allmaktens Natt: Abu Hurayrah (ra) har berättat att profeten Muhammad (saws) sade: ”Den som stannar uppe under Laylat Al – Qadr (Allmaktens Natt) pga. tro och hopp om belöning, den skall få alla sina synder förlåtna.” (Bukhari och Muslim)

5 www.islamforelasningar.se Profeten (saws) om när Allmaktens Natt inträffar: Ubada ibn Al – Samit (ra) återberättade att profeten (saws) kom ut till oss för att berätta när Laylat Al – Qadr (Allmaktens Natt) är, och två muslimer bråkade. Han (saws) sa: ’Jag kom ut till er för att berätta när Laylat Al – Qadr är, men den och den bråkade, så kunskapen om när Laylat Al – Qadr är togs bort från mig. Kanske är detta bättre för er. Sök den under den 29:e, 27:e och 25:e (Av Ramadan).’” (Bukhari)

6 www.islamforelasningar.se Om att söka förlåtelse: A’ishah (ra) frågade profeten Muhammad (saws) vad hon (ra) skulle göra om hon (ra) bevittnade/upplevde Laylat Al – Qadr (Allmaktens Natt). Han (saws) sa till henne, säg då: ”Allahumma innaka `afuwwun tuhibbul `afwa faa’fu `annee (Åh Allah du är Förlåtande, och du älskar förlåtelse så förlåt mig).” (At – Tirmidhi, An – Nasa’i and Ibn Majah)

7 www.islamforelasningar.se Nittonde Natten SLUT!


Ladda ner ppt "Www.islamforelasningar.se Nittonde Natten Allmaktens Natt."

Liknande presentationer


Google-annonser