Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dokumentation BÅGSKYTTEFÖRBUNDET DISTRIKTS OCH FÖRENINGSUTVECKLINGSKONFERENSSEPTEMBER 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dokumentation BÅGSKYTTEFÖRBUNDET DISTRIKTS OCH FÖRENINGSUTVECKLINGSKONFERENSSEPTEMBER 2015."— Presentationens avskrift:

1 Dokumentation BÅGSKYTTEFÖRBUNDET DISTRIKTS OCH FÖRENINGSUTVECKLINGSKONFERENSSEPTEMBER 2015

2 Om vi tänker oss en omvärld i ständig rörelse… …måste vi röra oss i samma fart för att gå i takt med vår samtid. Om vi gör som vi alltid har gjort… …kommer vi sakta men säkert halka efter. Om vi vill något mer… …behöver vi röra oss snabbare än omvärlden.

3 Elit- idrott Elitförberedande idrott Ungdomsidrott Barnidrott Motionsidrott Breddidrott (med tävlingsinslag) Innanför idrottsrörelsen Barn Unga Vuxna Äldre Ny modell för svensk idrott

4 Svenska Bågskytteförbundet Vision: Bågskytte för alla, överallt, alltid Värdegrunden: Fokuserad kraft med glädje och gemenskap

5 Kommersialisering Individualisering Globalisering Digitalisering Önskemål Värderingar Intressen Behov Livsstil Påverkan Relation Inflytande Kontrakt Engagemang Deltagande Makt Attraktiv idé Levande värderingar Inspirerande vision Kommunikation och ledarskap Rätt och bra verksamhet Uttryck Svensk bågskytte

6 Diskutera Ta några minuter och diskutera hur de fyra övergripande trenderna, kommersialisering, individualisering, globalisering och digitalisering påverkar den verksamhet som du är involverad i.

7 Strategiska områden Livslångt idrottande Svensk Idrott ska vidareutveckla verksamheten så att barn, unga, vuxna och äldre väljer att idrotta i förening under hela livet. Svensk idrott ska nå fler idrottsliga framgångar internationellt

8 Strategiska områden Idrottens värdegrund är vår styrka Alla lever och leder enligt svensk idrotts värdegrund. Idrott i förening Svensk idrott ska vidareutvecklas, samverka med andra aktörer och ge goda möjligheter att idrotta i förening. Idrotten gör Sverige starkare Idrotten är en ännu starkare samhällsaktör

9 Fokus på föreningen Syftet Vad behöver vi göra i föreningarna för att möta omvärlden och gemensamt arbeta dels för att gå i takt med idrottens strategiarbete men också för att utveckla er verksamhet i bågskytteklubbarna MåletÄr att vaska fram viktiga områden för föreningarna att ta tag i så att vi kan rekrytera nya medlemmar och behålla de som redan finns i vår verksamhet Metoden vi valt är att jobba med en hög delaktighet och försöka fånga in både utmaningar, verksamhetsutveckling, ledarförsörjning och behålla-perspektivet

10 Rakt på sak Diskussionsgrupper á 4 personer/grupp 6 diskussionsomgångar á 7 minuter Sammanställning Summering och redovisning

11 Frågeställningar AVilka är de främsta utmaningar som föreningen står inför? Hur möter vi dom utmaningarna? BVad behöver våra föreningar vidareutveckla i sin verksamhet för att barn, unga, vuxna och äldre ska vara involverade inom bågskytte hela livet? CVad krävs av våra föreningar för att behålla de medlemmar som finns i verksamheten? DHur får vi nya ledare engagerade och hur behåller vi de ledare som redan finns i vår verksamhet?

12 MetodRakt på sak Deltagarna delas upp i grupper om fyra. Grupperna numreras 1, 2, 3 osv och i varje grupp benämns deltagarna ”A”, ”B”, ”C” och ”D”. Om några blir övertaliga får det i någon/några grupper bli två som är ”A”, ”B” ”C” eller ”D”. Processledaren har i förväg formulerat fyra frågor utifrån ämnet/temat för mötet. De fyra frågorna fördelas bland deltagarna i respektive grupp. Intervjufas; varje deltagare i respektive grupp ska intervjua/fråga de tre andra utifrån den frågeställning man fått. Svaren noteras. Sammantaget blir det sex intervjuomgångar. Man blir intervjuad tre gånger och man intervjuar någon annan tre gånger. Omgång 1 A intervjuar B C intervjuar D Omgång 2 B intervjuar C D intervjuar A Omgång 3 B intervjuar D C intervjuar A Omgång 4 C intervjuar B A intervjuar D Omgång 5 D intervjuar B A intervjuar C Omgång 6 B intervjuar A D intervjuar C

13 Vilka är de främsta utmaningar som föreningen står inför? Hur möter vi dom utmaningarna? A

14

15

16

17 Vad behöver våra föreningar vidareutveckla i sin verksamhet för att barn, unga, vuxna och äldre ska vara involverade inom bågskytte hela livet? B

18

19

20 Vad krävs av våra föreningar för att behålla de medlemmar som finns i verksamheten? C

21

22

23 Hur får vi nya ledare engagerade och hur behåller vi de ledare som redan finns i vår verksamhet? D

24

25

26 Söndag Fokus på att bli mer konkreta och ge tydligare medskick. Att utifrån samtalen under lördagen sortera vad behöver vi göra och hur gör vi det? Målet var att sortera var uppgiften/aktiviteten/handlingen ligger – Förbund, Distrikt, Förening

27 Svaga föreningar Förbundet  Delegera mer operativt ansvar till distrikten.  Bistå distrikten med information vilka föreningar som behöver stöd, t ex resultatet av kvalitetsmätningsinstru mentet (enkäten) Vad gör vi för att stötta de svaga föreningarna? Hur ska det gå till? Distriktet  Identifiera svaga föreningar och i samråd med föreningen/grannföreningen sätta in stödåtgärder.  Distriktet har en samman- hållande roll för tex fadderskap Föreningen  Starka föreningar tar på sig ett fadderskap för svaga föreningar

28 Inte tävla Förbundet  Tillhandahålla riktlinjer om hur vi kan anpassa föreningarna för att alla ska kunna vara med och låta dessa ta plats i förbundet Vad ska vi i bågskytte erbjuda de som inte vill tävla? Hur utvecklar vi det? Distriktet  Erbjuda kurser (domare, steg 1 m.m)  Erbjuda anpassade (arctrap, stubbar, lekar) läger och 2 sammankomster.  Låta dessa skyttar ta plats Föreningen  Våga fråga och respektera svaret  Erbjuda anpassade aktiviteter regelbundet  Engagera dem vi tävlingar som ex coacher  Ge dem sitt eget ansvarsområde (ledare,domare etc)  Erbjuda andra skjutmål  Skicka intresserade på kurser ex 3D/jaktmål eller likande nybörjarträning  Låta dessa skyttar ta plats

29 Individualisera Individanpassat bemötande Förbundet  Ledarutbildning (finns)  Stadgeändring rörande utbildning  Utbildarutbildning Hur möter vi varje enskild individ utifrån mål och behov? Vad krävs då? Distriktet  Anpassat nybörjar – ledautbildning  Manual med max 24 sidor  Ledarutbildning Föreningen  Skapa relation  Fråga/prata/bjud in  Personlig introduktion  Behovsanpassa antalet utbildade ledare  Verksamhetsplan/verkställa

30 Föreningsutveckling Förbundet  Titta över och ta fram utbildningsmaterial mm som är användbart  Skapa ett ramverk för vad som skall finnas vid större arrangemang ex SM och rekommendationer för hur man genomför arrangemanget  Föreningsmanual – aktuell -Ta upp alla funktioner ex servering, materialbärare mm -Grund och vad som krävs för att få igång och fortsätta utvecklas som förening Vad behöver vi göra för att få starka föreningar? Hur gör vi det? Distriktet  Erbjuda verktyg för utbildning - kompetens - pengar - material  Använd kompetens i granndistrikten för att få till utbildning/utveckling  Kommunicera med närliggande distrikt  Använd och förfina föreningsmanualen  Stötta och aktivera föreningar, besök Föreningen  Måste efterfråga utbildning som kanske inte finns men behövs.  Skicka, få iväg, folk/medlemmar på aktuella utbildningar  Engagera medlemmar/föräldrar i föreningen till funktionärer  Kommunicera med/ utnyttja kompetens i närliggande föreningar  Skapa tillåtande/trygg atmosfär  Aktivera föreningar, framtidsvisande

31 Engagemang Förbundet  Medlemsmöte – konferenser, kursutbud, föreläsningar  Info och tydlighet – autoprenumeration på t ex lagändringar, kommande händelser  Info och tydlighet – Bågskytten – trycka upp en upplaga och sända till klubbarna för att dela ut till nya medlemmar. Genererar nya prenumeranter.  God stämning – sociala aktiviteter tex jubileumsfest, SM ”fest” Vad behöver vi göra annorlunda mot idag om vi ska öka engagemanget och delaktigheten? Hur når vi då dit? Distriktet  Medlemsmöte – idé och debattmöte, 3-4 ggr per år, distriktet kallar.  Info och tydlighet – bistå föreningarna, info-utbyte, binda ihop klubbar, nätverka  God stämning – sociala aktiviteter med alla klubbar, Award night – Oscarsgala, synas för klubbarna, synliggöra verksamheten för klubbarna Föreningen  Medlemsmöte – chockmöte, korta oftare, styrelsen kallar.  Info och tydlighet – synliggöra verksamheten, medlemsmöten, sociala medier, informationsbrev, anslagstavla  Lagom krav/ansvar – lyhördhet, inofficiella och officiella uppdrag, ta tillvara på personens kompetens och erfarenheter  God stämning – berömma, sociala aktiviteter, visa uppskattning t ex go´fika- kommitté Vad krävs då?

32 Nya föreningar Förbundet  Kompetens – utbildning av tränare  Uppstart -Föreningsmanualer -Checklista – ny förening (med tidslinje, vilken sak skall göras i vilken ordning) -Policymallar -Startkit med det man behöver ihopsamlat -Lättare att hitta på hemsidan t ex ”allt du behöver för att starta en bågskytteförening” med ”best practise” – exempel Vart söker man bidrag? Vill vi växa i föreningsantal? Hur gör vi det? Distriktet  Kompetens - utbildning av tränare  SISU Idrottsutbildarna -Styrelseinstruktion, kassörsutbildning mm  Kommunen - bidrag att söka mm  Eldsjäl - Stötta aktivitet Föreningen  Mentor -Låna ut material -Hjälper till med träningen till en början -Svara på frågor  Eldsjäl -Fånga upp eventuella eldsjälar som reser långt för att träna hos oss  Stöd -Skänka överblivet material Vad krävs då?

33 Media (medieträning) Förbundet  Hemsida – ”Media-flik” även uppdatera info som riktar sig till media  Medieansvarig på förbundet som kan stötta föreningarna.  Stödpaket till föreningarna – ta fram material som ger stöd för föreningars medie-kontakter och gör mer reklam för det material som faktiskt finns.  Förbundet skall stötta mediabevakning för att styra in mot intressanta deltagare.  Tidningar & TV – skriva material till tidningar, utöver de chanser till TV-sändningar som finns idag. De större tidningar (såväl som nättidningar)  Förbundet bör trycka på vid större tävling eftersom ordet väger i så fall tyngre än föreningar  Prestationer utöver tävlingsresultat – ta fram andra värden som jämställdhet, internationella domare, ungdomsverksamhet  Finaler, stora tävlingar bör förläggas till synliga platser i stället för ”ute i skogen” Vad behöver vi göra för att öka intresset hos media? Hur gör vi? Distriktet  Uppdatera hemsidan regelbundet  Lyft fram goda lokala exempel.  Uppmärksamma utbildningar, domare, etc.  Peppa föreningarna till kontakt med media.  Hjälpa till att bearbeta lokala tidningar för att få in artiklar. Föreningen  Aktiv hemsida/FB etc  Skapa kontakt på lokaltidning/nättidning/Reklamtidning  Bjud in till Prova på  Förmå kommunen (bjud in även dessa till prova på) att uppmärksamma framgångar hos lokala klubbar samt mediabevakning  Anknytning till filmer, TV inspelningar etc. Exempelvis sista delen av Hunger games kommer snart, Atleterna på Svt.  Skriv text, ta bilder och bidra med resultat  Tänk på att mediabevakning är intressant ur andra områdesperspektiv som jämställdhet, duktiga ledare, nyutbildade internationella domare, ungdomsverksamhet etc  Sportsligt uppträdande på sociala medier  Följa andra klubbar på FB/hemsida etc för inspiration samt informationsspridning.

34 Utbildning Förbundet  Kontinuerlig uppdatering av upplägg och innehåll.  Se till att IdrottOnline fungerar.  ”Bank” för utbildningsmaterial Har vi rätt struktur för vår utbildning? Hur gör vi eventuella förändringar? Distriktet  Hålla i utbildningar (domarutbildning/tränarutbildning/ banläggning)  Samordna klubbarna  Se till att det finns (rekrytera) utbildare  Marknadsföra sina utbildningar  Nybildade föreningar kan delta i utbildningar gratis. Föreningen  Förkorta utbildningarna/komprimera. Detta för att få fler deltagare.  Ge förslag på utbildningar  Hålla i egna utbildningar (t ex licensutbildningar)  Använd SISUs resurser för utbildningar Vad skulle vi behöva utveckla, göra annorlunda?

35 Digitalisering Förbundet  Levande hemsida/facebooksida  Ansvarig  Förenkling av de system som finns t ex IdrottOnline (RF), Ianseo Vad saknas och hur ska vi utveckla det? Distriktet  Levande hemsida/facebooksida  Ansvarig Föreningen  APP för kommunikation, smsgrupp.se exempelvis träningstillfällen, påminnelse inför tävling  Levande hemsida/facebooksida  Ansvarig  Digital träningshjälp t ex slowmotion kamera.  Mobilanpassad hemsida

36 Kommunikation Förbundet  Mall för referat till tidningar  Riktlinje för media/kommunikation  Domarklädsel (så här ser en domare ut)  Sprida vidare kunskaper från denna konferens  Sändlista för SM – arrangemang. (förbundet får ut info till rätt ställe) Vad är viktigt att ta fasta på för att synas med bågskytte? Hur gör vi det? Distriktet  Medieworkshops ”kurs, träffar”  Samordnare med kontaktnät Föreningen  Lokala kontaktpersoner inom media.  Kontinuerlig uppdatering på en egna sociala media sidor.  Delta i kommunala evenemang. Visa upp sig.  Lära sig att inte säga dumma kommentarer efter tävlingar och under tävlingar.

37 Kommersialisering Förbundet  Resurser - Låna ut material vid större event ex ARC Trap  Marknadsföring - Kontakt med TV, få TV tid På vilket sätt ska vi i bågskytte mötta trenden? Distriktet  Resurser - Hjälp med samordning mellan föreningar vid större event  Marknadsföring - Idébank mellan föreningarna ”Bollplank ” Föreningen  Resurser – personer, instruktörer - Utrustning -Lokaler  Marknadsföring --Bjuda in tidningar --Publikvänliga tävlingar, annonser --Web-kamera vid tävlingar -- Delta vid stora evenemang på orten, gemensamt med övriga föreningar Vad krävs och hur? Event

38 Elit Förbundet  Mer individuellt ekonomiskt stöd (PRO/SemiPRO)  Träningsmöjligheter – skapa möjlighet  Kontaktnät  Målsättning  Ekonomi  Bredd (fler skyttar föra tt få elit)  Kompetenta ledare  Tid/tålamod  Stödjande  Mentorskap - nya landslagsskyttar Vad krävs för att vi ska fortsätta ta medaljer? Distriktet  Mer/tidigare mental träning  Kontaktnät  Målsättning  Ekonomi  Kompetenta ledare/Tränare (saluföres)  Stödjande samarbete klubbar  Mer träningsläger Föreningen  Mer/tidigare mental träning  Individuell målsättning (träningsdagbok)  Träningsmöjligheter – skapa möjligheter  Kontaktnät  Träning  Målsättning  Ekonomi  Bredd (fler skyttar för att få elit)  Kompetenta ledare/Tränare  Tid/Tålamod  Stödjande

39 Social gemenskap Förbundet  Landslagsgrupperna – starta upp/omstarta grupper sp, ligger nere  Bidrag – var man kan söka bidrag mm Vad behöver vi utveckla för att behålla och stimulera den sociala gemenskapen? Hur gör vi det? Distriktet  Klubbmöten inom distrikten  Distriktsläger  Ungdomsläger  Tränarträffar  Kvällstävlingar  Juniorallsvenskan Föreningen  Medlemsmöten, riktade möten ex ungdom  Andra aktiviteter än bågskytte ex grillkvällar  Kvällstävlingar. Bjud in grannklubben  Försök till egen lokal

40 Unga ledare Förbundet  Ungdomskonferens  Uppföljning mot distrikten  Tydliga riktlinjer till distrikten Vad behöver vi utveckla för att få fler unga ledare engagerade som ledare/förtroendevald? Hur gör vi det? Distriktet  Studiecirklar för skapande av ungdomssektion. Riktad mot ungdomarna! (SISU) ”Krav för stöd?”  Ungdomskonferens  Ungdomsrepresentanter i distriktsstyrelse Föreningen  Få med dom på möten. Fråga, ligg på och uppmuntra  Skapa ungdomssektion  Skapa förtroende och tillåtande miljö  Agera inte ”nej-sägare”, stötta för genomförande

41 Andra ledare Förbundet  Utveckla kvalitetsformuläret – ansvarsområden  Mall för klubbmanual  Marknadsför verktygslådan på www.bagskytte.se www.bagskytte.se Vad behöver vi göra för att starta rekrytering av andra typer av ledare? Hur gör vi det? Distriktet  Utbildningsmaterial -Samarbeta med SISU  Förteckning av olika uppgifter -Ex domare, tävlingsledare, IANSEO ansvarig, ordförande, kassör, tränare Föreningen  Inventera behov -Ha en uppdaterad klubbmanual -”Infotavla”  Inventera befintliga resurser -Prata med föräldrar/medlemmar -Dokumentera  Rekrytera resurser -Annonsera lokalt ”ICA” -Ta hjälp av andra klubbar/idrotter -Våga fråga -Ge ungdomarna ansvar -delegera


Ladda ner ppt "Dokumentation BÅGSKYTTEFÖRBUNDET DISTRIKTS OCH FÖRENINGSUTVECKLINGSKONFERENSSEPTEMBER 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser