Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projektstruktur Barnens bild av Sigtuna, Sigtunas bild av barnen Avdelning: År:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projektstruktur Barnens bild av Sigtuna, Sigtunas bild av barnen Avdelning: År:"— Presentationens avskrift:

1 Projektstruktur Barnens bild av Sigtuna, Sigtunas bild av barnen Avdelning: År:

2 Vår gemensamma barnsyn, kunskapssyn, pedagogroll. Vilka demokratiska värderingar vill vi ska ligga till grund för vår verksamhet?

3 Syftet med projektet

4 Vilka strategier tänker vi att använda oss av i vårt arbete med platser för att projektet och vardagen ska bilda en helhet för barnen? Vad är undersökningsbart? Vad är våra nyfikenhetsfrågor som pedagoger

5 Vad börjar vi lyssna och leta efter i augusti? Visionera!!

6 Projektuppstart med barngruppen.

7 Hur ska vi använda oss av vår pedagogiska miljö och material i utforskandet? Hur förbinder vi de 100 språken så de bildar en helhet? Vilka tillägg har den digitala tekniken gjort för barnens lärprocesser ?

8 Observationer och dokumentationer från början, i kronologisk ordning. På hur många olika sätt kan vi förstå observationerna? Lägg in foton, filmer, anteckningar, barnens bilder. Först bilder sedan reflektionerna efteråt för varje vecka eller sekvens. Vecka för vecka, vecka1- vecka2 eller utifrån hur vi upplever att händelserna hänger samman och veckorna kanske inte är väsentliga Reflektionsprotokollet kan vara ett stöd för er när ni ska tolka era observationer.

9

10 Vilken bild har barnet av projektet? Vår tolkning! Detta skrivs under hösten.

11 Mest intressanta uppslag att spinna vidare på förklara och motivera. Detta skrivs efter utforsknings perioden. Kanske i november.

12 Hur har vi förändrat i miljön under året? Hur har det påverkat projektet? Skriv löpande under året, när förändringar görs.

13 Utvärdering

14 Gyllene ögonblick

15 Slutsatser Beskriv positiva erfarenheter. Beskriv vad vi behöver utveckla i verksamheten och hur.

16 Vad tar vi med oss från våra slutsatser och utvärderingar, att utveckla och arbeta vidare med i höst? Som pedagoger? I projektet? I miljön?


Ladda ner ppt "Projektstruktur Barnens bild av Sigtuna, Sigtunas bild av barnen Avdelning: År:"

Liknande presentationer


Google-annonser