Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Industriell produktion Kurser vid Industriell produktion Mats Björkman 013 – 28 11 36,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Industriell produktion Kurser vid Industriell produktion Mats Björkman 013 – 28 11 36,"— Presentationens avskrift:

1 Industriell produktion Kurser vid Industriell produktion Mats Björkman 013 – 28 11 36, mats.bjorkman@liu.se

2 Industriell produktion Frågesport: I vilka lågkostnadsländer produceras i huvudsak IKEA:s Billy bokhylla respektive PAX garderob Billy - Lågkostnadsland – Västergötland Pax - Lågkostnadsland – Småland

3 Industriell produktion Gemensamt för dessa produkter Icke komplex ”billig” produkt → Kostnadseffektiv produktion → Högautomatiserade avancerade produktionssystem Låglöneland ≠ Lågkostnadsland ! Kompetent och välutbildad personal är en förutsättning för lönsamma högautomatiserade avancerade produktionssystem

4 Industriell produktion Antalet anställda inom industri och tjänstenäring

5 Industriell produktion Industriproduktionsindex

6 Industriell produktion Trenden samma i andra länder … … men Sverige minskar relativt mycket Möjligen har Tyskland lyckats bromsa trenden?

7 Industriell produktion Varuexporten dominerar fortsatt (cirka 2/3 är industriprodukter) Cirka hälften av tjänsteexporten hänger på industrin Exporten motsvarar 45 % av BNP! Varuproducenterna står för 72 % av privata sektorns FoU-investering (86 Gkr/år)

8 Industriell produktion Typ av produkter som produceras i Sverige Avancerade komplexa produkter (bilar, flygplan, gasturbiner, fyllmaskiner, gaffeltruckar, etc) Högkvalitetsprodukter, behöver inte vara högteknologiska (BT/Toyota handtruckar, etc.) Billiga produkter som kan produceras med högteknologisk högautomatiserad produktion (Billy, PAX, etc) Obs. Kostnadspress för alla dessa typer av produkter!

9 Industriell produktion Varför produktion ? Det är fördelaktigt att producera många typer av produkter i Sverige !!!!! Produktion och produktionskompetens är fortsatt viktig för ”svenska” företag Oftast sker utlokalisering idag pga marknadsskäl, INTE av kostnadsskäl. Ibland av kompetensskäl Nu tas även produktion hem till Sverige Nu finns ett nytt stort fokus på och intresse för industriell produktion

10 Industriell produktion Allt viktigare med en integrerad produktframtagning, en stark koppling produktion - konstruktion - marknad - affärsidé - etc. Denna integration är vi duktiga på i Sverige Utan produktion ingen produktutveckling En fysisk produkt blir allt oftare ”bärare av en tjänst”, den totala produkten blir en kombination av hårdvara och tjänst

11 Industriell produktion Internationell trend Industrie 4.0 i Tyskland Storbritannien, reindustrialisation USA, reindustrialisation

12 Industriell produktion Produktion kräver allt större kompetens Allt mer avancerade produkter och produktionssystem/-utrustning Vad ger utbildningen, färdigheter ? Typ av arbeten/Arbetsuppgifter

13 Industriell produktion Ofta omväxlande jobb Ofta mycket personkontakter Många får snabbt ett chefsansvar (om de så önskar) Detta gör att de ofta även avancerar till chefsjobb som inte är inom produktion

14 Industriell produktion Stora möjligheter till jobb utomlands Svenska företag bedriver mycket produktion i många länder Svenska ingenjörer är eftertraktade

15 Industriell produktion Framgångsrik produktion bygger på en effektiv kombination av teknik, ”organisation”, etc Även specialister måste känna till sammanhanget och helheten

16 Industriell produktion Inte bara renodlad teknik Systemfrågor När och hur ska vilken teknik användas Kopplingen till produktens utformning/konstruktion (Design for Manufacturing/Assembly, etc.)

17 Kurser vid Industriell produktion i högre årskurs som ges inom produktionsprofilen ÅrkursPeriod Huvudomr åde KurskodNamnBlock 47Ht1 TAOP88Optimering för ingenjörer1 MTMPS33Virtual Manufacturing / Virtuell produktion4 TPPE16Produktionsstrategier2 MTMPT03Produktionsteknik, fk2 TMQU03Offensiv kvalitetsutveckling2 TETS37Grundläggande logistik4 7Ht2 TPPE21Produktionslogistik4 MTMPS22Assembly Technology / Monteringsteknik1 Kan läsas 9HT2 MTMPS31Hållbar produktion1 Kan läsas 9HT2 TMQU12Lean Production2 8Vt1 TEIO32Projektledning och organisation3 TMQU31Statistisk kvalitetsstyrning2 MTMPS42Production System Automation / Automation av produktionssystem1 TPPE54Avancerad planeringsteknik1 8Vt2 TEIO32Projektledning och organisation 1 TPPE19Analys och utveckling av produktionsverksamhet4 MTMPS27Produktion Systems / Produktionssystem3 TMQU04Six Sigma Quality2 59Ht1MTMPM01Projektkurs avancerad - maskinteknik MTMPS35Emerging Factory Technologies / Framtidens fabriker3 TMQU13Kundfokuserad produkt- och tjänsteutveckling4 TPPE16Produktionsstrategier2 9Ht2MTMPM01Projektkurs avancerad - maskinteknik Här finns stora möjligheter att läsa kurser från 7Ht2 10Vt1-2M Exjobb


Ladda ner ppt "Industriell produktion Kurser vid Industriell produktion Mats Björkman 013 – 28 11 36,"

Liknande presentationer


Google-annonser