Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Deponier, utfyllnadsområden, förorenade områden Vad är vad och spelar det någon roll ? - Pågående arbete i juristsamverkans- gruppen - Avses bli PM på.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Deponier, utfyllnadsområden, förorenade områden Vad är vad och spelar det någon roll ? - Pågående arbete i juristsamverkans- gruppen - Avses bli PM på."— Presentationens avskrift:

1 Deponier, utfyllnadsområden, förorenade områden Vad är vad och spelar det någon roll ? - Pågående arbete i juristsamverkans- gruppen - Avses bli PM på infoportalen

2 Bakgrund och syfte - Deponier är en sorts förvaring - Skulle (teoretiskt) kunna utgöra s.k. (renodlade) förvaringsfall (d.v.s. pågående mfv) - Invändningar från vu enligt 10 kap. 2 § MB om att nuvarande fastighetsägare är ansvarig - Underlag för bedömningar; vad säger praxis ?

3 Frågor Är gamla deponier alltid att se som delar av ett förorenat område ? Kan en gammal deponi överhuvudtaget ses som en pågående mfv (renodlat förvaringsfall) ? Kan en vu enligt 10 kap. 2 § vara fri från ansvar för en deponi med hänvisning till att nuvarande fastighetsägare är vu enligt 9 och 2 kap. ?

4 Begrepp Deponier (gamla, före deponeringsförordningen) Upplag Förvaringsfall Renodlat förvaringsfall

5 Praxis i MÖD om tillämpning av 10 kap. på deponier och utfyllnads- områden Fall där en ev. tillämpning av 2 och 9 kap. varit aktuell: MÖD 2010:24 Hjortsberga MÖD 2010:17 Forsbacka bruk MÖD 2008:11 Tarkett MÖD 2010:10 Exide (Tudor) MÖD 2010:11 Fagersta (Norra Industriområdet)

6 MÖD 2010:24 Hjortsberga Förorenat område med barkdeponi Vu (Södra): - Fastighetsägaren bedriver nuvarande deponeringsverksamhet - Krav på försiktighetsmått måste riktas mot den som har rådighet över deponin (d.v.s. nuvarande ägare) MÖD: - Barken har uppkommit i Södras verksamhet, Södra är vu enligt 10 kap. 2 § - Rättsligt stöd i 10 kap. för sanering av deponin

7 MÖD 2008:11 Tarkett Tarkett AB hade under 1966-67 lämnat av fall på fastighet ca 8 km från fabriken, fastighetsägaren hade godtagit detta Tarkett: separata verksamheter, geografiskt åtskilda, hade inte kunnat tillståndsprövas tillsammans, fastighets- ägaren hade behov av utfyllnad MÖD: Fastighetsägaren bedrev inte sådan avfallsdeponering att Tarkett avhänt sig ansvaret för avfallet

8 MÖD 2010:10 Exide (Tudor) Exide hade placerat avfall (utfyllnadsmassor) på två fastigheter, invände att ägaren bedrev förvaring (mfv) MÖD: Gemensamt för förvaringsfallen är att avfallet varit väl avgränsat (inneslutet el. i väl avgränsade högar), hänvisning till MB-komm.; renodlade förvaringsfall är en fysiskt avskild förvaring av detta slag Inget stöd för att utfyllnadsområden kan ses som renodlade förvaringsfall I detta fall; avfallet var inblandat i andra massor

9 MÖD 2010:11 Fagersta (Norra Industriområdet) Fagersta AB (vu) hade deponerat avfall från stålverk; ”slaggtipp,” – del av ett förorenat område Bolaget: 2 kap. MB borde tillämpas på själva deponin även om 10 kap. tillämpas på markområdet omkring MÖD: Bolaget har bidragit till föroreningen och deponeringen har inte inneburit att vu har frånhänt sig ansvaret för avfallet

10 MÖD 2010:17 Forsbacka bruk Järnbruk hade orsakat föroreningar inom ett område med ett antal nedlagda deponier Vu invände att deponierna skulle kunna utgöra pågående mfv, för vilka fastighetsägaren är ansvarig Invändningen accepterades inte av MÖD, hänvisning till Exide och Fagersta

11 Slutsatser Deponeringsverksamhet är vanligen en del av en mfv, ansvaret för deponin är då kvar på vu, såvida denna inte frånhänt sig ansvaret Deponier som orsakat förorening ingår i det förorenade området – 10 kap. ska/bör tillämpas på sådana deponier PPP är ett starkt argument för att tillämpa 10 kap. när det går (Exide) Inget fall avser ett renodlat förvaringsfall (väl avgränsade högar)

12 Diskussionsfrågor Exempelvis: Kan det förekomma en deponi som är ett renodlat förvaringsfall (pågående mfv) ? Kan detta i så fall utesluta tillämpningen av 10 kap. på en sådan deponi ? Vill vi i ärenden alltid utesluta möjligheten att se på en deponi som ett (renodlat) förvaringsfall ?


Ladda ner ppt "Deponier, utfyllnadsområden, förorenade områden Vad är vad och spelar det någon roll ? - Pågående arbete i juristsamverkans- gruppen - Avses bli PM på."

Liknande presentationer


Google-annonser