Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bredband på Borås landsbygd

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bredband på Borås landsbygd"— Presentationens avskrift:

1 Bredband på Borås landsbygd
Kartor: - Tätortsgränser Gesebol Fiberförening Johannes Adolfsson

2 Nationella och regionala bredbandsmål
Regeringens bredbandsmål 2015 ska 40% av hushållen ha 100 Mb/s 2020 ska 90% av hushållen ha 100 Mb/s ”Den digitala agendan” IT-minister A-K Hatt Betonar nyttan med IT, infrastruktur är basen - SKL: E-samhället, stor satsning VGRs bredbandssatsning EU-godkänd Bredbandsmål alla 10 Mbps 2013 30 Mkr/år i 5 år Förutsätter att kommunen satsar 50% Jag har varit i kontakt med Telia; Hans Petersson och Paul Nordlund (International Carrier), Anders Bruse och dom säger att: - det inte finns några tidsplaner för Borås och - Borås ligger troligen inte först i en sådan avveckling - Finns många mindre telestationer än våra. - Man avvaktar resultaten från de tre pilotkommunerna nedan. Det handlar totalt för Sverige om att lägga ner ca st av de ca kopparanslutna telestationerna, fram till ca år Första steget drabbar stationer med mindre än 50 abonnenter. Någon sådan finns ej i Borås. Komlösa är minst med 62 abonnenter( 2008 års siffra) och kan ev framöver ligga riskabelt till. De övriga kopparanslutna är Tärbyås(93), Seglora(116) samt Hulu(126).

3 Så här mycket bandbredd kräver:
- Vanlig TV - HD TV - 3D TV - NetFlix - Surf

4 Berörda telestationsområden = bristområden
Abonnenter på kopparanslutna stationer kan få max 512 kbps. Tämta, Ljushult, Björkesjön och Avelstomten har radiolänk-anslutna telestationer, med max 8 Mbps. Resterande 39 stationer är fiberanslutna vilket ger max Mbps. I praktiken är det bara Telia som levererar bredband i dessa små stationer och de säljer max 256 kbps på koppar och 2 Mbps på radiolänk.

5 Avveckling telestationer
Telestationer/kopparnät hotat i glesbygd pga stora underhållskostnader och små intäkter Telia uppger att: Totalt berörs ca 1000 av ca 2000 kopparanslutna telestationer tom år 2015 Steg 1 omfattar stationer med färre än 50 abonnenter, som ej är fiber eller radiolänkanslutna Det finns inga av kommunen kända tidsplaner för avveckling på Borås landsbygd Jag har varit i kontakt med Telia; Hans Petersson och Paul Nordlund (International Carrier), Anders Bruse och dom säger att: - det inte finns några tidsplaner för Borås och - Borås ligger troligen inte ligger först i en sådan avveckling - Finns många mindre telestationer än våra. - Man avvaktar resultaten från de tre pilotkommunerna nedan. Det handlar totalt för Sverige om att lägga ner ca st av de ca kopparanslutna telestationerna, fram till ca år Första steget drabbar stationer med mindre än 50 abonnenter. Någon sådan finns ej i Borås. Komlösa är minst med 62 abonnenter( 2008 års siffra) och kan ev framöver ligga riskabelt till. De övriga kopparanslutna är Tärbyås(93), Seglora(116) samt Hulu(126).

6 Nedläggning av stolplinjer
Dvs telefonstolpar med koppartråd till hus eller mobilmaster Ruttna eller nerblåsta stolplinjer kan tas bort Koppartråden ersätts med "Fast mobil access" ”Vanlig telefon" med inbyggd 3G-/GSM-telefon och liten antenn, ev extern antenn "på husets tak" Mobilmasterna får fiberanslutning, radiolänk- anslutning eller läggs ner 4.        En annan fråga är hur säkert blir våra trygghetslarm för de gamla om det fasta nätet försvinner?   Detta är de frågor som har kommit fram hittills men jag är säker på att det kommer fler under kvällen. Det gamla koppar-nätet är hotat i glesbygd pga stora underhållskostnader och små intäkter. Främst av två orsaker: A.  Nedläggning av stolplinjer: - Dvs telefonstolpar med koppartråd till hus eller mobilmaster. Görs tex pga ruttna stolpar som det är dyrt att ersätta med nya. - Koppartråden till hushållen ersätts då med vad som kallas "Fast mobil access".  Den ser ut som en "vanlig telefon" men har en inbyggd 3G-/GSM-telefon och en liten mobilantenn på. Vid dålig mottagning krävs en extern antenn "på husets tak". - Mobilmasterna får fiberanslutning, radiolänk-anslutning eller läggs ner. - Test med fast mobil access pågår i Vetlanda, Flen och Årgäng.

7 Borås Stads bredbandssatsning
Beslut i Kommunfullmäktige 6 Mkr för bredbandsutbyggnad Infrastrukturprogram och ansökan Medfinansiering Västra Götalandsregionen 50% Konkurrensutsatt upphandling stamnät Kommunal borgen för banklån Fiberföreningar Dokumentation av stam- och föreningsnät Förskott samförläggning efter prövning Fiberföreningsforum. * Upphandling per förening (ej ramavtal) * Borgen: Ska finnas beslut om tilldelning av pengar från Lst. Komma in med budget registrering etc. * Dokumentation: Borås Stad mäter in alla fiberledningar fram till godkänd installation. * Förskott: För att rädda samförläggnings- möjlighet om föreningen ännu inte har nån kassa. Krav, bildad förening och könummer hos Lst.

8 Här kan vi investera Dra fiber till telestationer
Säkrar driften av telestationen begränsad tid Dra fiber till mobilmaster för 4G Mobilt bredband, många användningsområden, begränsade tjänster Dra fiber till fiberföreningar Det framtidssäkra alternativet Stamnät för landsbygden Ger tillgång till telefoni, TV, internet etc Fiber för utbyggnad av mobilitet (3G/4G) Små telestationer läggs ner: - Gäller främst små telestationer i glesbygd som inte är anslutna med fiber eller Radio-länk.  Lista över definitiva stationer finns fortfarande inte. Start sker ca nov-dev Följande telestationer undantas för närvarande, detta kan dock ändras snabbt:        - Telestationer som är anslutna med fiber och radiolänk.        - Telestationer med ADSL-utrustning.         - Telestationer där annan operatör har hyrt in sig med sin utrustning.

9 Stamnätsbidrag 140 bristområden i Västra Götaland
8 bristområden i Borås Borås Stad kan söka max 750 kkr per bristområde, förutsatt att kommunen satsar lika mycket Stöd från VGR: 8 * 750 kkr = 6 Mkr Stöd från Borås Stad: 8 * 750 kkr = 6 Mkr Totalt 12 Mkr VGR ger bidrag för faktiska kostnader, dock max beloppet ovan. Jag har varit i kontakt med Telia; Hans Petersson och Paul Nordlund (International Carrier), Anders Bruse och dom säger att: - det inte finns några tidsplaner för Borås och - Borås ligger troligen inte ligger först i en sådan avveckling - Finns många mindre telestationer än våra. - Man avvaktar resultaten från de tre pilotkommunerna nedan. Det handlar totalt för Sverige om att lägga ner ca st av de ca kopparanslutna telestationerna, fram till ca år Första steget drabbar stationer med mindre än 50 abonnenter. Någon sådan finns ej i Borås. Komlösa är minst med 62 abonnenter( 2008 års siffra) och kan ev framöver ligga riskabelt till. De övriga kopparanslutna är Tärbyås(93), Seglora(116) samt Hulu(126).

10 Statligt stöd till bredband
Landsbygdsprogrammets projektstöd för bredband, PTS-bidrag, Kanalisationsbidrag. Fiberföreningen söker via Länsstyrelsen Ges enbart utanför tätort (färre än 200 inv) 108 fiberföreningar fått stöd Nytt stöd riket , 600 Mkr TKF Fiber, Seglora, Borgstena, Sundholmen och Tämta har fått beslut Ca 110 fiberföreningar i kö. Gingri nr 68 Anmälan Länsstyrelsen för köplats! Jag har varit i kontakt med Telia; Hans Petersson och Paul Nordlund (International Carrier), Anders Bruse och dom säger att: - det inte finns några tidsplaner för Borås och - Borås ligger troligen inte ligger först i en sådan avveckling - Finns många mindre telestationer än våra. - Man avvaktar resultaten från de tre pilotkommunerna nedan. Det handlar totalt för Sverige om att lägga ner ca st av de ca kopparanslutna telestationerna, fram till ca år Första steget drabbar stationer med mindre än 50 abonnenter. Någon sådan finns ej i Borås. Komlösa är minst med 62 abonnenter( 2008 års siffra) och kan ev framöver ligga riskabelt till. De övriga kopparanslutna är Tärbyås(93), Seglora(116) samt Hulu(126).

11 Fiberföreningar Fiberföreningar i Borås:
Fått beslut om stöd: Seglora/Björkesjön, Tärby/Komlösa/Finnekumla Bildade: Tämta, Borgstena/Avelstomten, Hulu/Ljushult, Sundholmen, Kråkered, Gingri Bildade ”tätortsföreningar”: Kinnarumma och Sandared Intresse: Rydboholm, Svaneholm, Draered Träffpunkt fiberföreningar Borås: Samverkan, erfarenhetsutbyte Information från: Miljöförv, Lantmäteri, Coompanion, leverantörer (Rala, Eltel, Skanova, Telia, Empower, SplitVision mfl) 4.        En annan fråga är hur säkert blir våra trygghetslarm för de gamla om det fasta nätet försvinner?   Detta är de frågor som har kommit fram hittills men jag är säker på att det kommer fler under kvällen. Det gamla koppar-nätet är hotat i glesbygd pga stora underhållskostnader och små intäkter. Främst av två orsaker: A.  Nedläggning av stolplinjer: - Dvs telefonstolpar med koppartråd till hus eller mobilmaster. Görs tex pga ruttna stolpar som det är dyrt att ersätta med nya. - Koppartråden till hushållen ersätts då med vad som kallas "Fast mobil access".  Den ser ut som en "vanlig telefon" men har en inbyggd 3G-/GSM-telefon och en liten mobilantenn på. Vid dålig mottagning krävs en extern antenn "på husets tak". - Mobilmasterna får fiberanslutning, radiolänk-anslutning eller läggs ner. - Test med fast mobil access pågår i Vetlanda, Flen och Årgäng.

12 Pågående projekt TKF Fiber: Seglora:
Samförläggning 2,5 mil Vattenfall 2012 Upphandling resten klar, grävning pågår, färdigt senhösten 2013 Färdigt nät vid årsskiftet Seglora: Projektering i slutfasen Upphandling förbereds • Sundholmen: Samförläggning Vattenfall 2013 • Sandared: Delprojektering gjord Jag har varit i kontakt med Telia; Hans Petersson och Paul Nordlund (International Carrier), Anders Bruse och dom säger att: - det inte finns några tidsplaner för Borås och - Borås ligger troligen inte ligger först i en sådan avveckling - Finns många mindre telestationer än våra. - Man avvaktar resultaten från de tre pilotkommunerna nedan. Det handlar totalt för Sverige om att lägga ner ca st av de ca kopparanslutna telestationerna, fram till ca år Första steget drabbar stationer med mindre än 50 abonnenter. Någon sådan finns ej i Borås. Komlösa är minst med 62 abonnenter( 2008 års siffra) och kan ev framöver ligga riskabelt till. De övriga kopparanslutna är Tärbyås(93), Seglora(116) samt Hulu(126).

13 Möjligheter med fiber Bredbandstelefoni, snabbt Internet och TV
TV on-demand: Netflix, HBO, ViaPlay, SVT Play mfl Förskola och Vård- och omsorg, Idrottanläggningar Samlingslokaler Distansstudier, Distansarbete Delaktig i ”E-samhället” Informationsåtkomst (journaler, medicinlistor) inom hemtjänst och hemsjukvård Action-tjänsten Digitala trygghetslarm och andra nya larmtjänster via internet Jag har varit i kontakt med Telia; Hans Petersson och Paul Nordlund (International Carrier), Anders Bruse och dom säger att: - det inte finns några tidsplaner för Borås och - Borås ligger troligen inte ligger först i en sådan avveckling - Finns många mindre telestationer än våra. - Man avvaktar resultaten från de tre pilotkommunerna nedan. Det handlar totalt för Sverige om att lägga ner ca st av de ca kopparanslutna telestationerna, fram till ca år Första steget drabbar stationer med mindre än 50 abonnenter. Någon sådan finns ej i Borås. Komlösa är minst med 62 abonnenter( 2008 års siffra) och kan ev framöver ligga riskabelt till. De övriga kopparanslutna är Tärbyås(93), Seglora(116) samt Hulu(126).

14 Möjligheter med fiber Tekniska installationer som: Pumpstation, Vattenreservoar, Minikraftverk, Vindkraft... Bättre möjligheter att bedriva företag Möjlighet till bättre 3G/4G, mobilitet Högre driftsäkerhet än kopparnät Jag har varit i kontakt med Telia; Hans Petersson och Paul Nordlund (International Carrier), Anders Bruse och dom säger att: - det inte finns några tidsplaner för Borås och - Borås ligger troligen inte ligger först i en sådan avveckling - Finns många mindre telestationer än våra. - Man avvaktar resultaten från de tre pilotkommunerna nedan. Det handlar totalt för Sverige om att lägga ner ca st av de ca kopparanslutna telestationerna, fram till ca år Första steget drabbar stationer med mindre än 50 abonnenter. Någon sådan finns ej i Borås. Komlösa är minst med 62 abonnenter( 2008 års siffra) och kan ev framöver ligga riskabelt till. De övriga kopparanslutna är Tärbyås(93), Seglora(116) samt Hulu(126).

15 Hemsjukvård

16 Ungdommars syn på ”datorn”

17

18 Informationsmöten Leverantörsträffar: Informationsmöten: Medverkande:
ByNet, SplitVision, Telenor, Telia Informationsmöten: Tärby Hembygdsgård 28/11, 20/2 Seglora Bygdegård 29/11, 9/2 Kinnarumma Hembygdsgård, 23/1 Sandareds Intresseförening, 26/1 Tämta Församlingshem, 2/2 Avelstomten/Ingeshult, 16/2 mfl, mfl Medverkande: Action Caring, Borås Stad, Coompanion, ByNet, ELTEL, Rala, SplitVision, Telia, Västra Götalandsregionen 4.        En annan fråga är hur säkert blir våra trygghetslarm för de gamla om det fasta nätet försvinner?   Detta är de frågor som har kommit fram hittills men jag är säker på att det kommer fler under kvällen. Det gamla koppar-nätet är hotat i glesbygd pga stora underhållskostnader och små intäkter. Främst av två orsaker: A.  Nedläggning av stolplinjer: - Dvs telefonstolpar med koppartråd till hus eller mobilmaster. Görs tex pga ruttna stolpar som det är dyrt att ersätta med nya. - Koppartråden till hushållen ersätts då med vad som kallas "Fast mobil access".  Den ser ut som en "vanlig telefon" men har en inbyggd 3G-/GSM-telefon och en liten mobilantenn på. Vid dålig mottagning krävs en extern antenn "på husets tak". - Mobilmasterna får fiberanslutning, radiolänk-anslutning eller läggs ner. - Test med fast mobil access pågår i Vetlanda, Flen och Årgäng.

19 Ställningstaganden Kommunal borgen för de ekonomiska föreningarna
Förändrade bidragsregler ger utökade möjligheter att bygga stamnät för landsbygden Samförläggning med Vattenfall: Tärby, Rångedala, Falskog mfl orter Ägande av stamnät


Ladda ner ppt "Bredband på Borås landsbygd"

Liknande presentationer


Google-annonser