Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bredband på Borås landsbygd Gesebol Fiberförening 2014-04-10 Johannes Adolfsson 0704-553061.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bredband på Borås landsbygd Gesebol Fiberförening 2014-04-10 Johannes Adolfsson 0704-553061."— Presentationens avskrift:

1 Bredband på Borås landsbygd Gesebol Fiberförening 2014-04-10 Johannes Adolfsson fornamn.efternamn@boras.se 0704-553061

2 Regeringens bredbandsmål – 2015 ska 40% av hushållen ha 100 Mb/s – 2020 ska 90% av hushållen ha 100 Mb/s – ”Den digitala agendan” IT-minister A-K Hatt – Betonar nyttan med IT, infrastruktur är basen - SKL: E-samhället, stor satsning VGRs bredbandssatsning EU-godkänd 110912 – Bredbandsmål alla 10 Mbps 2013 – 30 Mkr/år i 5 år – Förutsätter att kommunen satsar 50% Nationella och regionala bredbandsmål

3

4 Berörda telestationsområden = bristområden

5 Telestationer/kopparnät hotat i glesbygd pga stora underhållskostnader och små intäkter Telia uppger att: Totalt berörs ca 1000 av ca 2000 kopparanslutna telestationer tom år 2015 Steg 1 omfattar stationer med färre än 50 abonnenter, som ej är fiber eller radiolänkanslutna Det finns inga av kommunen kända tidsplaner för avveckling på Borås landsbygd Avveckling telestationer

6 Dvs telefonstolpar med koppartråd till hus eller mobilmaster Ruttna eller nerblåsta stolplinjer kan tas bort Koppartråden ersätts med "Fast mobil access" ”Vanlig telefon" med inbyggd 3G-/GSM-telefon och liten antenn, ev extern antenn "på husets tak" Mobilmasterna får fiberanslutning, radiolänk- anslutning eller läggs ner Nedläggning av stolplinjer

7 Beslut i Kommunfullmäktige 2011-08-18 6 Mkr för bredbandsutbyggnad Infrastrukturprogram och ansökan Medfinansiering Västra Götalandsregionen 50% Konkurrensutsatt upphandling stamnät Kommunal borgen för banklån Fiberföreningar Dokumentation av stam- och föreningsnät Förskott samförläggning efter prövning Fiberföreningsforum. Borås Stads bredbandssatsning

8 Dra fiber till telestationer – Säkrar driften av telestationen begränsad tid Dra fiber till mobilmaster för 4G – Mobilt bredband, många användningsområden, begränsade tjänster Dra fiber till fiberföreningar – Det framtidssäkra alternativet – Stamnät för landsbygden – Ger tillgång till telefoni, TV, internet etc – Fiber för utbyggnad av mobilitet (3G/4G) Här kan vi investera

9 140 bristområden i Västra Götaland 8 bristområden i Borås Borås Stad kan söka max 750 kkr per bristområde, förutsatt att kommunen satsar lika mycket Stöd från VGR: 8 * 750 kkr = 6 Mkr Stöd från Borås Stad: 8 * 750 kkr = 6 Mkr Totalt 12 Mkr VGR ger bidrag för faktiska kostnader, dock max beloppet ovan. Stamnätsbidrag

10 Landsbygdsprogrammets projektstöd för bredband, PTS-bidrag, Kanalisationsbidrag. Fiberföreningen söker via Länsstyrelsen Ges enbart utanför tätort (färre än 200 inv) 108 fiberföreningar fått stöd 2010-2013 Nytt stöd riket 2013-2014, 600 Mkr TKF Fiber, Seglora, Borgstena, Sundholmen och Tämta har fått beslut Ca 110 fiberföreningar i kö. Gingri nr 68 Anmälan Länsstyrelsen för köplats! Statligt stöd till bredband

11 Fiberföreningar i Borås: – Fått beslut om stöd: Seglora/Björkesjön, Tärby/Komlösa/Finnekumla – Bildade: Tämta, Borgstena/Avelstomten, Hulu/Ljushult, Sundholmen, Kråkered, Gingri – Bildade ”tätortsföreningar”: Kinnarumma och Sandared – Intresse: Rydboholm, Svaneholm, Draered Träffpunkt fiberföreningar Borås: – Samverkan, erfarenhetsutbyte – Information från: Miljöförv, Lantmäteri, Coompanion, leverantörer (Rala, Eltel, Skanova, Telia, Empower, SplitVision mfl) Fiberföreningar

12 TKF Fiber: – Samförläggning 2,5 mil Vattenfall 2012 – Upphandling resten klar, grävning pågår, färdigt senhösten 2013 – Färdigt nät vid årsskiftet Seglora: – Projektering i slutfasen – Upphandling förbereds Sundholmen: Samförläggning Vattenfall 2013 Sandared: Delprojektering gjord Pågående projekt

13 – Bredbandstelefoni, snabbt Internet och TV – TV on-demand: Netflix, HBO, ViaPlay, SVT Play mfl – Förskola och Vård- och omsorg, Idrottanläggningar Samlingslokaler – Distansstudier, Distansarbete – Delaktig i ”E-samhället” – Informationsåtkomst (journaler, medicinlistor) inom hemtjänst och hemsjukvård – Action-tjänsten – Digitala trygghetslarm och andra nya larmtjänster via internet Möjligheter med fiber

14 – Tekniska installationer som: Pumpstation, Vattenreservoar, Minikraftverk, Vindkraft... – Bättre möjligheter att bedriva företag – Möjlighet till bättre 3G/4G, mobilitet – Högre driftsäkerhet än kopparnät Möjligheter med fiber

15 Hemsjukvård

16 Ungdommars syn på ”datorn”

17

18 Leverantörsträffar: – ByNet, SplitVision, Telenor, Telia Informationsmöten: – Tärby Hembygdsgård 28/11, 20/2 – Seglora Bygdegård 29/11, 9/2 – Kinnarumma Hembygdsgård, 23/1 – Sandareds Intresseförening, 26/1 – Tämta Församlingshem, 2/2 – Avelstomten/Ingeshult, 16/2 mfl, mfl Medverkande: – Action Caring, Borås Stad, Coompanion, ByNet, ELTEL, Rala, SplitVision, Telia, Västra Götalandsregionen Informationsmöten

19 Ställningstaganden Kommunal borgen för de ekonomiska föreningarna Förändrade bidragsregler ger utökade möjligheter att bygga stamnät för landsbygden Samförläggning med Vattenfall: Tärby, Rångedala, Falskog mfl orter Ägande av stamnät


Ladda ner ppt "Bredband på Borås landsbygd Gesebol Fiberförening 2014-04-10 Johannes Adolfsson 0704-553061."

Liknande presentationer


Google-annonser