Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Intranasal läkemedelsadministrering. Generell titel MAD ® - Mucosal Atomization Device: Vad är nu detta? Sprutdriven nässpray!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Intranasal läkemedelsadministrering. Generell titel MAD ® - Mucosal Atomization Device: Vad är nu detta? Sprutdriven nässpray!"— Presentationens avskrift:

1 Intranasal läkemedelsadministrering

2 Generell titel MAD ® - Mucosal Atomization Device: Vad är nu detta? Sprutdriven nässpray!

3 Generell titel MAD ® : Vad gör den? Konverterar vätska till en fin dimma 30 till 60 micron droppar

4 Generell titel Åstadkommer en optimal partikelstorlek för att passa mucosa membranen i nässlemhinnan = cirka 30 micron

5 Generell titel Varför läkemedel i näsan? Luktslemhinna, nerve Rikt vaskulariserad nässlemhinna Hjärnan CSF Läkemedel som administreras via nässlemhinnan absorberas dirkekt till blodbanan och cerebrospinalvätskan. 40% av kroppens blodflöde går genom näsan!

6 Generell titel Varför intranasal läkemedelsadministration? Enkelt och bekvämt Verkar snabbare än per os medicinering Reducerar läkemedelsdosen – färre allvarliga biverkningar Smärtfritt – inga stick behövs Ingen omfattande utbildning behövs Säkert! Eliminerar stickrisker Inga toppar i serumkoncentration som ofta ses vid iv- administering Upplevs mindre skrämmande av barn och föräldrar

7 Generell titel Allmäna principer för IN administrering Första passage metabolism Näs – hjärn - vägen Biotillgänglighet

8 Generell titel Första passage metabolism Molekyler som absorberas via tarmen, inkluderande all oral medicinering passerar “porta cirkulationen” och transporteras till levern. Leverenzymer bryter sedan ner de flesta molekyler och det kvarstår endast en liten fraktion som når blodbanan som aktiva metaboliter. SUMMA: Nasalt givna läkemedel genomgår ingen första passagen metabolism.

9 Generell titel Första passage metabolism Venösa systemet: transporterar blod från näsan direkt till hjärtat – ingen lever metabolism Hjärtat: pumpar blod till direkt till hela kroppen utan delay Nasal: Läkemedel absorberas direkt till venösa systemet Oral medicinering: Kvarstannar I magen i 30-45 minuter Portacirkulationen: Allt blod från tarmarna går genom levern för “avgiftning” Lever: 90% av per os medicinering metaboliseras och förstörs av levern innan det når hjärtat

10 Generell titel Näs-hjärn-vägen Olfactoriska slemhinnan (luktslemhinnan på luktarean i näsan) står i direkt kontakt med hjärnan och cerebrospinalvätskan Dvs. Läkemedel som absorberas genom denna slemhinna når cerebrospinalvätskan direkt Detta kallas näs-hjärn-vägen och medför en mycket snabb väg för läkemedel att nå hjärnan Luktslemhinnan, nerv Rikligt vaskulariserad nässlemhinna Hjärnan CSF

11 Generell titel Biotillgänglighet Hur mycket av det givna läkemedlet når blodbanan? Exempel: IV medicinering medför 100% biotillgänglighet De flesta oralt givna läkemedel medför 5%-10% biotillgänglighet beroende på nedbrytning i tarm och lever Intranasal medicinering varierande biotillgänglighet: Naloxone nästan 100% - samma som iv Midazolam varierar från 60% (droppar) – 80% (dimspray) Fentanyl cirka 70%

12 Generell titel Alla läkemedel kan inte ges intranasalt Faktorer som påverkar biotillgängligheten: Läkemedelsspecifikt molekylstorlek lipofilicitet Läkemedlets volym och koncentration Nässlemhinnans beskaffenhet Andra faktorer Nässlemhinnans täckning läkemedlets partikel storlek

13 Generell titel Faktorer som påverkar biotillgängligheten Volym och koncentration: Låg volym - Hög koncentration. För stor volym eller för låg koncentration medför att inte tillräcklig dos läkemedel kan absorberas för att verka effektivt Volymer över 1 ml per näsborre är för stora och innebär att läkemedlet rinner ut Idealisk volym är 0,25 - 0,3 ml per näsborre Det viktigaste!

14 Generell titel Nässlemhinnans karaktäristik: Om någon defekt – medfödd eller förvärvad – kan detta sämre upptag av läkemedel Exempel: Vasokonstiktorer som oxymetazoline (näsdroppar mot nästäppa) Näsblod, nästäppa, slemhinnemissbildningar, näsfrakturer m.m

15 Generell titel Andra faktorer: Nässlemhinnans täckningsgrad Större yta = högre biotillgänglighet Partikel storlek: 10-60 microns tas bäst upp av nässlemhinnan Mindre partiklar passerar till lungorna, större bildar droppar som rinner ur näsan

16 Generell titel Vilka läkemedel kan ges intranasalt? Intressanta terapiområden: Smärtkontroll Fentanyl, sufentanil, diamorphine Ketamine Sedering Midazolam (Dormicum, Versed) Lorazepam (Ativan, Temesta, Tavor) Ketamine

17 Generell titel Antidoter: Opiat (Heroin) överdoser Naloxone (Narcanti)

18 Generell titel Smärt kontroll: Litteratur stöd Borland, Ann Emerg Med, 2006 Intranasalt fentanyl verkade VÄL SÅ BRA som IV morfin för att behandla smärtor beroende på brutna armar och ben

19 Generell titel Kendall, BMJ, 2001 Intranasalt diamorphine verkade SNABBARE med lika god smärtkontroll som IM morphine vid extremitetsbrott. IN diamorphine föredrogs av patienter, föräldrar och läkare

20 Generell titel Många ytterligare vetenskapliga artiklar angående framgångsrik terapi med IN givna opioider i många olika sammanhang finns Se exempelvis www.intranasal.net Sammanhang: Akutmottagningar, Sjukhus, Post-op, Brännskadekliniker, preospitalt, dentalt Läkemedel: Fentanyl, Diamorphine, Meperidine, Sufentanil, Ketamine, Morphine,

21 Generell titel Krampterapi: Litteratur stöd Lahat et al: Comparison of intranasal midazolam with intravenous diazepam for treating febrile seizures in children: prospective randomised study. BMJ, 2000 Prospektiv studie: IN midazolam versus IV diazepam for prolonged seizures (>10 minutes) in children. Similar efficacy in stopping seizures (app. 90%). Time to seizure cessation: IV Diazepam (Valium): 8,0 minutes. IN Midazolam (Versed): 6,1 minutes. Konklusioner: Samma effektivitet i behandling av kramper. IN midazolam kontrollerar kramper snabbare då inget behov av PVK föreligger.

22 Generell titel Fisgin et al: Effects of intranasal midazolam and rectal diazepam on acute convulsions in children: prospective randomized study. J Child Neurol, 2002 IN midazolam versus rectal diazepam for treatment of pediatric seizure. Prospective trial Results: IN midazolam effective in 87% of seizures. Rectal diazepam effective in 60% Konklusion: IN midazolam är mer effektivt för att behandla kramper än rektalt diazepam och är mer socialt accepterat/lämpligt

23 Generell titel Scheepers et al: Is intranasal midazolam an effective rescue medication in adolescents and adults with severe epilepsy? Seizure, 2000 IN midazolam for treatment of severe epilepsy in adults. Result: IN midazolam effective in 94% of seizures. Konklusion: IN midazolam is an effective method for controlling seizures and is a “more acceptable and dignified route” than rectal diazepam.

24 Generell titel

25 Opiat överdos: Litteratur stöd Barton et al: Efficacy of Intranasal naloxone as a needleless alternative for treatment of opiate overdose in the prehospital setting. Journal of Emergency Medicine, 2005 83% of opiate overdoses responded to IN naloxone Lika snabbt som IV naloxone, men utan behov av PVK

26 Generell titel MAD ® Nasal “Mucosal Atomizaion Device”

27 Generell titel MAD ® Nasal - tekniska data : 4,5 cm lång applikator med spraytop som är 4,3mm i diameter 0,09 mL dead space (endast toppen) Koniskt formad plugg av mjuk skumplast som underlättar rätt position i näsborren Latexfri Inget utgångsdatum, särpackas För engångsbruk Fungerar i vilken position som helst Ger partikelstorlek 30 micron


Ladda ner ppt "Intranasal läkemedelsadministrering. Generell titel MAD ® - Mucosal Atomization Device: Vad är nu detta? Sprutdriven nässpray!"

Liknande presentationer


Google-annonser