Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gamla Lidingöbron. Bakgrund Gamla Lidingöbron är i behov av åtgärd – Omfattande rostskador – Gammal grundläggning – Klaffbron – Komplicerade knutpunkter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gamla Lidingöbron. Bakgrund Gamla Lidingöbron är i behov av åtgärd – Omfattande rostskador – Gammal grundläggning – Klaffbron – Komplicerade knutpunkter."— Presentationens avskrift:

1 Gamla Lidingöbron

2 Bakgrund Gamla Lidingöbron är i behov av åtgärd – Omfattande rostskador – Gammal grundläggning – Klaffbron – Komplicerade knutpunkter Ny kalkyl för renovering Sammanställning av material syftar till att fatta rätt beslut för framtiden

3 Åtgärdsalternativ Renovering av befintlig bro – Renoveras för 25 år med möjlighet till ytterligare renovering – Brodelar närmast Lidingö ersätts – Stålrenoveringar, blästring och målning – Befintlig klaffbro ersätts med nybyggd lyftbro – Färdigställd årsskiftet 2014-2015 – Byggtid ca. 1,5 år Ny bro år 2020 – Mindre renoveringar av befintlig bro inkl. klaffbron – Enkelspår – 6 meter GC-väg (idag 3,5 meter) – Färdigställd 2020 – Byggtid ca. 3 år

4 Kalkyler Renovering av befintlig bro290 250’ SEK Större kostnadsposter; - Stålarbeten - Byggherrekostnad + reserv - Ny lyftbro Ny bro år 2020497 980’ SEK Större kostnadsposter; - Brokonstruktion - Byggherrekostnad + reserv - Grundförstärkningar

5 Kalkyler – LCC-analys LCC-analys AlternativTotal LCC-kostnad Renovering av befintlig bro491 miljoner SEK Ny bro år 2020415 miljoner SEK

6 Osäkerheter, risker och möjligheter Renovering av befintlig broNy bro år 2020 + - Kan inte renovera bort alla problem Dyrare initial investering Kulturhistoriskt värde Större avstängningar i framtiden Kan byggas utan öppningsbart spann Bredare GC-bana Risk för sättningar Minskade drift- och underhållskostnader Dyrare LCC-kostnad

7 Fortsatt beslutsgång Tekniska nämnden 23 oktober Kommunstyrelsen 24 oktober Kommunfullmäktige 26/11-27/11

8


Ladda ner ppt "Gamla Lidingöbron. Bakgrund Gamla Lidingöbron är i behov av åtgärd – Omfattande rostskador – Gammal grundläggning – Klaffbron – Komplicerade knutpunkter."

Liknande presentationer


Google-annonser