Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Penningpolitisk uppföljning december 2011. Svensk ekonomi bromsar in och inflationstrycket är lågt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Penningpolitisk uppföljning december 2011. Svensk ekonomi bromsar in och inflationstrycket är lågt."— Presentationens avskrift:

1 Penningpolitisk uppföljning december 2011

2 Svensk ekonomi bromsar in och inflationstrycket är lågt

3 Fortsatt stor oro på de finansiella marknaderna Statsobligationer med cirka 10 års återstående löptid, procentenheterKälla: Reuters EcoWin

4 Hög skuldsättning - lång väg kvar Offentlig skuld som procent av BNP Källa: IMF WEO september 2011

5 Svag utveckling i euroområdet BNP, kvartalsförändring i procent uppräknat till årstakt, säsongsrensade data Källor: Bureau of Economic Analysis, Eurostat, SCB och Riksbanken

6 Svag utveckling i euroområdet tynger Sverige BNP, kvartalsförändring i procent uppräknat till årstakt, säsongsrensade data Källor: Bureau of Economic Analysis, Eurostat, SCB och Riksbanken

7 Tydligt fall i svensk exportorderingång Exportorderingång, nettotalKälla: Konjunkturinstitutet

8 Försiktiga hushåll och företag Konfidensindikator för hushåll och det totala näringslivet, nettotal, säsongsrensade dataKälla: Konjunkturinstitutet

9 Svagare utveckling på arbetsmarknaden Arbetslöshet, procent av arbetskraften, säsongsrensade dataKällor: SCB och Riksbanken

10 Lågt inflationstryck Årlig procentuell förändringKällor: SCB och Riksbanken

11 Låg ränta stabiliserar inflationen runt målet Reporänta, procent, kvartalsmedelvärdenKälla: Riksbanken

12 En prognos inte ett löfte Statsfinansiella oron bedarrar fortare än väntat Problemen i euroområdet förvärras Reporänta, procent, kvartalsmedelvärdenKälla: Riksbanken

13 Svensk ekonomi bromsar in och inflationstrycket är lågt

14 Genomsnittsränta för nya avtal till företag och hushåll Procent Källor: Ecowin och Riksbanken


Ladda ner ppt "Penningpolitisk uppföljning december 2011. Svensk ekonomi bromsar in och inflationstrycket är lågt."

Liknande presentationer


Google-annonser