Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EU-medborgare i Göteborg ”Vi vet att lösningen inte finns hos oss, utan i de länder de kommer ifrån, men nu är de här och vi kan inte gå förbi en människa.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EU-medborgare i Göteborg ”Vi vet att lösningen inte finns hos oss, utan i de länder de kommer ifrån, men nu är de här och vi kan inte gå förbi en människa."— Presentationens avskrift:

1 EU-medborgare i Göteborg ”Vi vet att lösningen inte finns hos oss, utan i de länder de kommer ifrån, men nu är de här och vi kan inte gå förbi en människa i nöd utan att reagera.” Dario Espiga,(S), kommunalråd Teresa Woodall, Social resursförvaltning, Göteborgs stad

2 EU-medborgare i Göteborg – en tillbakablick 2 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 2006 Förändrad gatubild, kartläggning genomfördes 2007 Uppföljning av kartläggning 2008 Uppmärksamhet kring stängningen av Meros Camping 2010 Översyn/Utredning gällande målgruppen 2011 Samverkan Göteborgs stad – Idéburen sektor 2012 Föreningsbidrag till Idéburen sektor som möter målgruppen 2013 Idéburet Offentligt Partnerskap 2014 Samordnare tillsätts med ett stadsperspektiv 2014 Samverkan mellan staden och myndigheter gällande illegal bosättning 2015 Handlingsplan för arbete med målgruppen

3 Ett arbete som rör hela staden 3 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Utbildning/skola Socialt arbete – socialtjänst och uppsökande verksamhet Markförvaltare Miljöförvaltning Social ekonomi Internationellt perspektiv (omvärldsbevakning, deltagande i forum samt projekt)

4 Hur arbetar vi tillsammans? 4 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN -Samordning -Handlingsplan - ”Gränsöverskridande” -Information (goteborg.se/eumedborgare) -Regelbundna forum för dialog med idéburen sektor -Forskningsperspektiv i samverkan med universitetet

5 Idéburet Offentligt Partnerskap 5 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Migrerande EU-medborgare söker sig till Göteborg, med en förhoppning om att skapa sig ett bättre liv. Människor som befinner sig i Göteborg ska inte riskera att frysa ihjäl när vintern kommer. Målet är att insatserna i partnerskapet ska förbättra livssituationen för de mest utsatta under årets kallaste månader.

6 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 6 Göteborg erbjuder idag följande insatser i samverkan med idéburen sektor: -Nattplatser (Bräcke Diakoni) -Dagcentral (Frälsningsarmén) -Öppen förskola (Räddningsmissionen) -Uppsökande verksamhet (Stadsmissionen samt Social Resursförvaltning) -Råd- och stöd riktat mot arbetsmarknad (Crossroads/Stadsmissionen) Idéburet offentligt partnerskap

7 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 7 Vilka möter vi? Syfte med att resa till Göteborg: att få en bättre möjlighet till försörjning 663 unika personer sov på Stjärnklart. (467) 74 % från Rumänien. (82). Vistats i Sverige mellan 1 dag och 11 månader. 25 % är kvinnor, varav 86 % är från Rumänien. (29/86) 1/3 av kvinnorna har barn under 18 år hemma. Vi har i år haft gäster från 16 länder på Stjärnklart Socialjouren har haft besök av 208 personer tom augusti, majoritet sökt hemresa – 146 har fått bifall. Under augusti 5 nationaliteter, varav 14 personer från Rumänien. Kännedom om 17 barn som gått i skola i Göteborg, Alingsås eller Partille under vårterminen..

8 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 8 Samverkan i staden, mellan förvaltningar men också med Kronofogden och Polisen Gemensam arbetsgrupp Förvaltningens utgångs punkt – socialt perspektiv. Fältarbete riktat mot boplatser Hantering enligt den rutin som framtagits Påbörja arbete enligt ordningslagen när det är möjligt ”Ingen ska avvisas utan att hänvisas” Arbete riktat mot människor som lever på boplatser

9 Resurser 2015 9 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Bidrag till idéburen sektor 8 675 000 kr -Bräcke Diakoni3 575 000 kr -Frälsningsarmén1 800 000 kr -Räddningsmissionen 1 000 000 kr -Stadsmissionen (Crossroads och fält) 1 800 000 kr Markförvaltare och miljöförvaltningen (tom 150820) 2 000 000 kr Ingen helhetsbild av ekonomiska resurser, tillkommer kostnader från bland annat bistånd, insatser i skola samt ytterligare från markförvaltare.

10 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 10 Kommunala perspektivet – hur gör vi som stad när EU-medborgare som befinner sig i ett utsatt läge söker sig hit. Barnperspektivet. Juridiska frågeställningar. Miljöperspektiv vid ökat antal bosättningar. Långsiktighet eller akuta lösningar - viktigt att ha båda perspektiven. Utmaningar

11 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 11 Fortsatt samverkan lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Handlingsplan upprättad, remissrunda avslutad. Går upp i KS imorgon. Samordnare för markförvaltning gällande boplatser kommer tillsättas i september. Förstärka vår kunskap genom att fortsätta intervjua under hösten samt att forskningen fortsätter. Förhoppningsvis kunna arbeta tillsammans med Buzau Framåt

12 KONTAKT: Social resursförvaltning Teresa Woodall Teresa.woodall@socialresurs.goteborg.se 031-367 94 15


Ladda ner ppt "EU-medborgare i Göteborg ”Vi vet att lösningen inte finns hos oss, utan i de länder de kommer ifrån, men nu är de här och vi kan inte gå förbi en människa."

Liknande presentationer


Google-annonser