Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Martin Valfridsson, särskild utredare med nationellt samordningsansvar S 2015:01 Nationell samordnare utsatta EU- medborgare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Martin Valfridsson, särskild utredare med nationellt samordningsansvar S 2015:01 Nationell samordnare utsatta EU- medborgare."— Presentationens avskrift:

1 Martin Valfridsson, särskild utredare med nationellt samordningsansvar S 2015:01 Nationell samordnare utsatta EU- medborgare

2 Nationell samordnare för arbetet med utsatta EES-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige Direktiv Främja erfarenhetsutbyte och samverkan mellan relevanta aktörer Främja kontakter mellan Sverige och målgruppens hemländer på lokal nivå Sprida kunskap om målgruppens rättigheter

3 Nationell samordnare för arbetet med utsatta EES-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige Halvtid. Vad har vi gjort…? Kartläggning. Information från ett 80 tal kommuner, från norra Norrland ner till Skåne. Utmaningar liksom lösningar varierar Samtal med myndigheter. Underlätta enhetlighet och dialog, Polis, KFM, AF. Näringsliv, tågstationer, fastighetsägare. Varför kommer man hit? Situationen i hemländerna. Uppdrag till Stockholms universitet.

4 Nationell samordnare för arbetet med utsatta EES-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige Idéburen sektor Folkrörelsesverige på fötter. Dialog – kyrkor organisationer, nätverk om ”lindra nöd” här. Dialog med svenska organisationer med verksamhet i Rumänien och Bulgarien. Konferens om hur vi kan bidra i till att bryta nuvarande situation den 11/9. Var gör hundringen mest nytta? Utbildning, försörjning, hälsa och strukturella åtgärder.

5 Nationell samordnare för arbetet med utsatta EES-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige Tidiga preliminära slutsatser…. Uppsökande arbete – sårbar grupp. Samarbete med civilsamhället. Barns skyddsbehov. Bosättningar, förargelseväckande beteende, egenmäktigt förfarande, nedskräpning. Anvisade boplatser? Regionalt samarbete. Alltid individuell bedömning om nödbistånd Information till gruppen om rättigheter och skyldigheter

6 Nationell samordnare för arbetet med utsatta EES-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige Utmaningar under hösten Skolfrågan. Särskilt utsatta kommuner. Samsyn mellan kommuner kring frågan….? Mänsklighet och klarsynthet. Transnationellt problem med nationalstatens lösningar.


Ladda ner ppt "Martin Valfridsson, särskild utredare med nationellt samordningsansvar S 2015:01 Nationell samordnare utsatta EU- medborgare."

Liknande presentationer


Google-annonser