Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.lions.se Reviderat och sammanställt av Finn L Bangsgaard 2010-12 Att vara Klubbpresident.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.lions.se Reviderat och sammanställt av Finn L Bangsgaard 2010-12 Att vara Klubbpresident."— Presentationens avskrift:

1 www.lions.se Reviderat och sammanställt av Finn L Bangsgaard 2010-12 Att vara Klubbpresident

2 www.lions.se Vår målsättning Källa The Good Circle of Lionism av Bruno Ahlqvist

3 www.lions.se LP's roll, uppgift och ansvar Formulera en målsättning för verksamhetsåret. Göra en årsplanering för klubben. Leda klubbens verksamhet. Leda månads- och styrelsemöten. Tillsätta kommittéer, valnämnd och medlemskommittén är obligatoriska.

4 www.lions.se LP's roll, uppgift och ansvar Ansvara för att aktivitetskassan inte används för administrativa ändamål. Ansvarar för att kommittéordförandena får sin arbetsuppgifter klarlagda. Delta vid zon-, distrikts- och riksmöten om ingen annan utsetts. Delta i viktiga utbildningar om ingen annan utsetts

5 www.lions.se LP's roll, uppgift och ansvar Representera klubben om inte annan utsetts. Se till att behovet av arbetsinsatser vid nya aktiviteter är klargjorda före beslut. Har rätt att närvara vid samtliga kommittésammanträden.

6 www.lions.se Lions organisation Internationellt Multipeldistriktet Distriktet Zonen Klubben

7 www.lions.se Klubben är medlem i Lions Clubs International Lions Club – Klubbmöten All verksamhet bedrivs i klubbarna Lions organisation

8 www.lions.se Zonen Leds av zonordförande (ZO) Zonmötet beslutar: Om samarbetsprojekt i zonen Väljer: - ZO som ingår i distriktsrådet - VZO Lions organisation

9 www.lions.se Distriktet Leds av distriktsguvernören (DG). (Kvalifikationskrav och arbetsuppgifter se handboken sidan 55) Distriktsmötet beslutar: Om stadgar – arbetsordning och gemensamma projekt i distriktet. Väljer: DG som är ledamot i GR 1:e och 2:e VDG Lions organisation

10 www.lions.se Multipeldistriktet (MD101) Leds av guvernörsrådet (GR) GR består av de i distrikten valda distriktsguvernörerna samt guvernörsrådets ordförande (GRO) Väljer: Kommitté- och arbetsgruppsledamöter Lions organisation

11 www.lions.se Riksmötet Beslutar om: Stadgar – arbetsordning – projekt i multipeldistriktet. Väljer: GRO (ordf. GR) och Vice GRO Nominerar kandidat till posten som Internationell Director (ID). Lions organisation

12 www.lions.se Lions Clubs International Convention beslutar om: Stadgar – arbetsordning och gemensamma internationella projekt. Väljer: Världspresident 1:e och 2:e Vice Världspresident. ID till den Internationella Styrelsen. Lions organisation

13 www.lions.se Klubben Styrelsemötet Leds av presidenten. Skall förbereda ärenden som skall upp på månadsmötet. Följa upp beslut från föregående månadsmöte. Behandla inkomna skrivelser. Lägga förslag till beslut.

14 www.lions.se Klubben Utse föredragande vid månadsmötet. Fastställa agenda till månadsmötet

15 www.lions.se Klubben Månadsmötet Förberedelser formella delen: - Kallelse – ute i god tid före mötet - Ev. gäster - Agenda - Viktiga beslutspunkter skriftligen med i kallelsen

16 www.lions.se Klubben Rapporter från: - Styrelsen och kommittéer. - Zon-, distrikts- och riksmöte. - Övriga möten där representant från klubben deltagit. Styrelsens förslag till beslut i olika frågor utse föredragande.

17 www.lions.se Klubben Trivsel del: - Mat - Program

18 www.lions.se Mötesteknik Var formell Led mötet – debattera inte Tänk på tiden Håll talarna till ämnet Försök förutse konflikter & blindskär Ställ kontrollfrågor så att du säkerställer att du uppfattat allt rätt

19 www.lions.se Mötesteknik Sammanfatta förslag till beslut. Ställ proposition. Kontrollera att mötet uppfattat propositionen. Markera hur du uppfattat mötets inställning i frågan. Markera med klubbslag att beslut fattats. Följ upp i protokollet.

20 www.lions.se Presentationsteknik Varför? (Syfte, Vad vill du uppnå?) För vem? (Internt i klubben eller externt mot allmänheten? Är du känd av publiken?) Var? (lokalens utformning - hur sitter publiken.) Vilken teknisk utrustning behövs? (Ha alltid en plan ”B” om tekniken sviker dig)

21 www.lions.se Presentationsteknik Hur? (Runt ett bord eller från en talarstol på en scen?) När? (Hur fångar du publikens intresse?) Sista punkten? (Väntar alla på att få gå hem?)

22 www.lions.se Viktiga ärenden och tidpunkter Följ löpande upp inrapporteringen i medlemsregistret. Förslag till ny styrelse – presentation på klubbmötet i februari – val på klubbmötet i mars. Rapport PU 101 i april – nya styrelsen.

23 www.lions.se Viktiga ärenden och tidpunkter Val av klubbens nomineringskommitté (valnämnd) och medlemskommitté – Bör vara utsedda innan ditt år börjar – dock senast i september. Övriga kommittéer och dess ledamöter bör vara utsedda innan ditt år börjar.

24 www.lions.se Rösträtt vid distrikts- och riksmöte Klubben skall ha fullgjort sina ekonomiska skyldigheter till Lions Clubs International (LCI), multipeldistriktet och eget distrikt. En delegat = en röst. Antal delegater En delegat för varje helt tiotal medlemmar samt ytterligare en delegat om det överskjutande antalet medlemmar är minst fem. Delegat skall ha varit medlem minst ett år och 1 dag. Dock minst en delegat per klubb

25 www.lions.se Rösträtt vid distrikts- och riksmöte Antalet delegater Bestäms av LCI:s medlemsregister den 1:a dagen i den kalendermånad som föregår distrikts- eller riksmöte

26 www.lions.se Informationskanaler Telefon Brev E-mail Protokoll Klubbens egna informations system Nyhetsbrev Hemsidor Handboken The Lion

27 www.lions.se Informationskanaler Se till att din e-postadress är rätt i medlemsregistret (klubbens registeransvarige) Lions hemsidor finns på adressen www.lions.se Inloggning: 101+ distriktsbeteckning (Distriktsbeteckningen skrivs med gemener) ex. a, b, gd osv) Lösenord: =DG:s förnamn

28 www.lions.se Zon ordförande Kvalifikationskrav vid tillträdet: Aktiv medlem Fullgjort sina ekonomiska skyldigheter Varit president under en mandatperiod Samt ytterligare 2 år i klubbstyrelsen (Se handboken sid 56 – 57)

29 www.lions.se Zonordförande Arbetsuppgifter: Under distriktsguvernören (DG) vara zonens högste administrative tjänsteman. Främja lions syfte och ändamål. Vara ordförande vid och kalla till zonmöten. (3 möten per år) Besöka samtliga klubbar i zonen.

30 www.lions.se Zonordförande Vara kontaktperson mellan klubbarna och distriktet Aktivt delta i arbetet för nya klubbar. Samordna klubbarnas zonprojekt och aktiviteter. Utföra uppgifter som internationella styrelsen förelägger och önskar. Besöka samtliga klubbar i zonen (Se handboken sid 56 )

31 www.lions.se LYCKA TILL MED DITT ÅR SOM PRESIDENT


Ladda ner ppt "Www.lions.se Reviderat och sammanställt av Finn L Bangsgaard 2010-12 Att vara Klubbpresident."

Liknande presentationer


Google-annonser