Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utvärdering av workshop - Future Living Vilken grupp tillhörde du? NamnAntal% Byggteknik & Affärsmodeller för framtida bostäder 637,5 Energi och flödeseffektivitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utvärdering av workshop - Future Living Vilken grupp tillhörde du? NamnAntal% Byggteknik & Affärsmodeller för framtida bostäder 637,5 Energi och flödeseffektivitet."— Presentationens avskrift:

1 Utvärdering av workshop - Future Living Vilken grupp tillhörde du? NamnAntal% Byggteknik & Affärsmodeller för framtida bostäder 637,5 Energi och flödeseffektivitet 531,2 Boendeform och funktion531,2 Total16100 Svarsfrekvens 94,1% (16/17) Hur väl motsvarar workshopen de förväntningar du hade när du anmälde dig? Svarsfrekvens 94,1% (16/17) NamnAntal% 1 - Inte alls16,2 2318,8 3637,5 4531,2 5 - Mycket väl16,2 Total16100

2 Kommentar: Vad tycker du om workshopen? Svarsfrekvens 82,4% (14/17) Vad var det som var bra? Tyckte att förberedelserna inför var alldeles för dåliga. saknade mer interaktion mellan olika deltagargrupper Det var otydligt vad som skulle uppnås och varför. Jag trodde att detta skulle framgå väl när vi var där men så blev det inte. Det var bra tycket jag Jag hade förväntat mig att diskussionerna kring Norrby och kommande utveckling hade kommit väsentligt längre NamnAntal% 1 - Mycket dålig17,1 2321,4 317,1 4857,1 5 - Mycket bra17,1 Total14100 Intressanta saker som kom upp. Engagerade deltagare. Trevligt nätverkande. Bra syfte, upplägg & underlag Att utbyta informatio och idéer Att boende i stadsdelen var med. Stundtals intressanta diskussioner i grupperna. Bra diskussioner Omröstning med färgade prickor Intressanta och angelägna frågor. Bra blandning av deltagare med olika bakgrund Samtalen erfarna folk med bra kompetens Härliga personlighet och kunskap!

3 Vad skulle kunna förbättras? Tycker du att det saknades någon aktör? Svarsfrekvens 88,2% (15/17) organisationen bakom, innehållet, upplägget. Kanske ytterligare lite mer tid för gruppdiskussioner med frågeställningar som smalnar av diskussionerna och möjliggör att komma fram till många konkreta saker. Lokalen passade inte forumet, satsa på en mer krativ miljö tills nästa gång. Syftet med workshopen borde tydliggjorts bättre. Längre tid och mer diskussion mellan grupper eller i helgrupp Att de som leder workshopen har tydliga instruktioner och ett tydligt mål med vad som ska uppnås under dagen. Som det var nu så blev det mest diskussioner och frågor som aldrig landade i något. Inom vissa av de olika grupperna så var det svårt att styra upp nya idéer, då de flesta aspekter där redan studerats i tidigare workshops. Det var heller aldrig uppenbart varför vi var där. Att en representant från SP sitter med och för anteckningar Inledning för att sätta sig i projektet Mer aktiviteter/diskussioner i hel-grupp. Trånga lokaler Allt!Allt! Det var ganska svårt att följa det tänkta diskussioneformatet i gruppdiskussionerna så en bättre ledning/styrning hade behövts NamnAntal% Ja533,3 Nej213,3 Vet inte853,3 Total15100

4 Om du svarade ja, vilka aktörer tyckte du saknades? Skulle du vilja medverka i kommande workshops? Svarsfrekvens 94,1% (16/17) för få byggherrar och byggföretag Fick lite dålig koll på vilka som var där eftsom presentation endast gjordes i grupperna Privata byggbolag. Ständig medverkan av en representan för SP under gruppdiskussionerna Arkitekter, byggare och trafikverket Saknade presentation av deltagare i hel-grupp El bolag, solcells bolag,Byggfirma med nybyggnads tänkande! Exempelvis! NamnAntal% Ja1275 Nej212,5 Kanske212,5 Total16100


Ladda ner ppt "Utvärdering av workshop - Future Living Vilken grupp tillhörde du? NamnAntal% Byggteknik & Affärsmodeller för framtida bostäder 637,5 Energi och flödeseffektivitet."

Liknande presentationer


Google-annonser