Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Pil-projektet Pedagogik och lärande på Internet Seminariet ‘Virtuosa Pilar‘ YH Sydväst, Ekenäs 13.1.2003 Tore Ståhl.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Pil-projektet Pedagogik och lärande på Internet Seminariet ‘Virtuosa Pilar‘ YH Sydväst, Ekenäs 13.1.2003 Tore Ståhl."— Presentationens avskrift:

1 Pil-projektet Pedagogik och lärande på Internet http://www.arcada.fi/projekt/odl/ Seminariet ‘Virtuosa Pilar‘ YH Sydväst, Ekenäs 13.1.2003 Tore Ståhl

2 Syfte att befrämja...att befrämja... –(nät-)pedagogisk kompetensutveckling –dator- och nätverksstödda undervisnings- och studiemetoder –försäljning av kunnandet externt

3 Utgångspunkt förr det teknologiska imperativetdet teknologiska imperativet "Nu har vi datorer och förbindelser, nu måste vi bums göra något med dem!"

4 Utgångspunkt nu det pedagogiska utvecklingsbehovetdet pedagogiska utvecklingsbehovet ”... jag vill...... jag borde...... jag behöver...” “ … kunde data- och kommuni- kationstekniken ha något att erbjuda?"

5 Vad vill vi? hjälpa lärare atthjälpa lärare att –”hitta” IKT som en resurs som kan stöda undervisning och lärande –utveckla sitt kunnande inom IT- pedagogik sälja vårt IT-pedagogiska kunnande till Arcadas referensgruppersälja vårt IT-pedagogiska kunnande till Arcadas referensgrupper

6 Vi stöder... den som har tillräckliga IT-basfärdigheterden som har tillräckliga IT-basfärdigheter den som identifierat sitt behov av kompetensutveckling inom e-lärandeden som identifierat sitt behov av kompetensutveckling inom e-lärande den som är motiveradden som är motiverad den som har möjligheter omdisponera sin tidden som har möjligheter omdisponera sin tid

7 Aktiviteter resursering av lärare och enheterresursering av lärare och enheter pedagogiskt och tekniskt stödpedagogiskt och tekniskt stöd tutorering individuellt och i ”studiecirkel”tutorering individuellt och i ”studiecirkel” intern fortbildning på olika nivåerintern fortbildning på olika nivåer... katalys av en pedagogisk förändringsprocess... katalys av en pedagogisk förändringsprocess


Ladda ner ppt "Pil-projektet Pedagogik och lärande på Internet Seminariet ‘Virtuosa Pilar‘ YH Sydväst, Ekenäs 13.1.2003 Tore Ståhl."

Liknande presentationer


Google-annonser