Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Webbpublicering Så styrs en högskolewebbplats och vad gör en webbstrateg?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Webbpublicering Så styrs en högskolewebbplats och vad gör en webbstrateg?"— Presentationens avskrift:

1 Webbpublicering Så styrs en högskolewebbplats och vad gör en webbstrateg?

2 Webbstrategens vardag - Agenda ● mdh.se – så styrs webbplatsen ● Varför nytt utseende på en webbplats? ● Skapa och uppdatera webbplatser genom CMS ● Skriva för webb och tillgänglighet ● Uppföljning, utvärdera, analysera och mäta 2

3 A long time ago… 1997 3

4 2003 4

5 2005 5

6 2007 6

7 2009 7

8 2011 8

9 2014 9

10 mdh.se ● En relativt stor och komplex webbplats med mycket information (som alla lärosätens) ● 2,4 miljoner sessioner 1 jan 2015 – 30 aug 2015 ● 650 000 unika användare ● 7,5 miljoner sidvisningar ● Ökar ständigt andel nya besökare ● 30 % besöker från mobil eller platta ● 46 % kommer från Google ● Mest besökta sidor 10

11 Grundtanken ● En sammanhållen webbplats byggd utifrån målgruppernas behov och inte organisationen* ● Prioriterad målgrupp är presumtiva studenter ● Allt ska gå att nå via huvudingångarna, även om det ligger längre ner i strukturen ● Ett innehåll på en plats ● Hittbarhet, SEO allt viktigare del av arbetet 11

12 12 Relation Kommunikation Interaktion Gränssnitt Struktur Iterativ process mdh.se – så styrs webbplatsen

13 Grunddokument för digital kommunikation (DK) ● Två/tre viktiga dokument: ● Handlingsplan för DK (strategi) ● Riktlinjer för DK (taktik) ● Operativ handlingsplan för DK 13

14 Struktur och organisation - Så styrs MDH:s digitala kommunikation ● Styrgrupp för digital kommunikation ● Råd för digital kommunikation ● Förvaltningsgrupp ● Redaktionen ● IT-sektionen 14

15 På MDH finns en strateg och en samordnare – Vem gör vad? ● Webbstrategen ● Övergripande ansvar för webbplatsens utveckling ● Representerar webbplatsen i olika råd ● Överser och prioriterar utvecklingsinsatser ● Håller i handlingsplaner och uppföljning ● Webbsamordnaren ● Övergripande innehållsansvar ● Koordinerar och utbildar redaktörer ● Håller koll på sociala medier ● Bildredaktör ● Publicerar och ger viss support 15

16 Publiceringsorganisationen 16 Webbstrateg Huvudredaktör Utbildning Huvudredaktör Student Huvudredaktör Alumni Huvudredaktör Samverkan Huvudredaktör Forskning Huvudredaktör Om MDH/ internt Huvudredaktör Biblioteket Webbsamordnare Utvecklare Redaktörer

17 Vad är ett publiceringsverktyg/CMS? 17 Man tar inte fram en ny webb – man inför ett publiceringsverktyg

18 CMS ● CMS står för ”Content Management System” ● Är ett verktyg för att förenkla publicering av innehåll på en webbplats ● Finns till för redaktören/informatören, inte IT- avdelningen. Handlar om innehåll, inte datalagring ● Innehållet sparas i en databas, systemet genererar webbsidorna utifrån olika mallar/CSS ● Brukar stödja arbetsflöden, tidsstyrning och automatisering av återkommande uppgifter. ● Oftast webbaserat 18

19 Fördelarna med ett CMS ● Gör det lättare att snabbt publicera text, bild, film m.m. utan tekniska kunskaper ● Redaktören kan fokusera det den är bra på, nämligen innehållet och hur det ska struktureras på webbplatsen ● Resultatet presenteras enhetligt, mindre risk för misstag 19 WYSIWY G-editor

20 Nackdelarna med ett CMS ● Styrning/mallar kan kännas för låsta ● Förändringar blir ofta kostsamma ● Har man valt ett CMS får man leva länge med det valet 20

21 Många CMS finns det… 21 ● Stängd källkod ● EpiServer ● Microsoft Sharepoint ● Polopoly ● SiteVision ● Sitecore ● SiteEngine ● Öppen källkod ● Drupal ● Joomla! ● Mambo ● ImCMS ● Umbraco ● Wordpress

22 MDH:s CMS är Polopoly ● Stabilt, hanterar stora webbplatser med hög trafik och många redaktörer ● Kräver ingen programmering, styrda mallar ● Passade in i högskolans (dåvarande) IT-miljö ● Samarbetsmöjligheter ● Lätt att publicera och uppdatera samma artikel på flera ställen samtidigt ● Förberett för olika kanaler som mobil etc. 22

23 Så ser det ut på insidan 23

24 Gyllene riktlinjer för webbinnehåll ● Viktigast först - Lägg 80% på rubriken, 20% på innehållet ● Skriv för besökaren ● Gör det förväntade ● Gör avstämningar och arkivera för att se förändringar ● Max 7-9 menyval ● Femsekundersregeln – www.fivesecondtest.comwww.fivesecondtest.com ● Först webb, sedan print 24

25 Varje webbsida ska… ● HA ETT SYFTE –Vad ska läsaren veta och vad ska läsaren göra med informationen? ● FÅ LÄSAREN ATT HANDLA – Det vanligaste är att besökaren kommer till vår webbplats för att göra något, inte bara läsa. 25

26 26 Fyller ett syfte: studenter ska veta vad de ska göra vid sjukdom Läsarperspektiv Uppmuntrar till handling

27 27

28 Vad organisationen vill... och vad besökaren vill 28

29 Responsiva/följsamma texter 29

30 Läsbeteende Mer än dubbelt så ansträngande att läsa på en smartphone – jämfört med dator. 30 Fokusera på den sekundära uppgiften – att hitta. Istället för den primära att läsa/lösa problemet.

31 Att skriva för surfplatta Börjar ofta läsa en text, efter att ha uppmärksammat en dominerande beståndsdel 31 Ansikten i bilder och videor väcker stor uppmärksamhet Surfplatta

32 Att skriva för mobiler Flytta den sekundära informationen till sekundära skärmar Läsarna hoppar generellt över ”bla- bla-information”. 32 Mobil Placera den på samma sida längre ner, istället för att flytta informationen till en separat sida Ta bort ”Välkomstmattan”.

33 Att skriva responsivt/följsamt ● Intressant rubrik ● Många och intressanta mellanrubriker 33 ● Punktlistor – sidan mer skanninsbar. ● För stort avstånd mellan punkterna – upplevs ostrukturerat. ● Markerade nyckelord

34 Varje webbsida ska vara uppbyggd kring TRIBE ● T – Title ● R – Rubrik ● I – Ingress ● B – Brödtext ● E – Enkel URL/webbadress 34

35 Tillgänglighet ● WCAG 2.0 – riktlinjer för webbtillgängligt innehåll ● Typsnitt ● Färger ● Former ● Rubriksättningar ● Placering av element ● Formulärdata ● Hovereffekter ● Felsidor ● Utskriftsversioner ● Etc. 35

36 Uppföljning, utvärdera, analysera och mäta ● Uppföljning och utvärdering ● Lyhördhet ● Analysera och mäta ● Djupintervjuer och workshops före enkäter ● Analysprogram (Google Analytics) ger däremot 100 % av urvalet. ● A/B-tester, genom t.ex. tidspublicering och heatmaps ● www.crazyegg.com – heatmap www.crazyegg.com ● www.hotjar.com - inspelning www.hotjar.com ● Kontinuerlig utveckling – en webbplats blir aldrig klar. 36

37 Tack för mig Om du har frågor eller synpunkter Daniel Rosenberg daniel.rosenberg@mdh.se 37


Ladda ner ppt "Webbpublicering Så styrs en högskolewebbplats och vad gör en webbstrateg?"

Liknande presentationer


Google-annonser