Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Webbpublicering Så styrs en högskolewebbplats och vad gör en webbstrateg?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Webbpublicering Så styrs en högskolewebbplats och vad gör en webbstrateg?"— Presentationens avskrift:

1 Webbpublicering Så styrs en högskolewebbplats och vad gör en webbstrateg?

2 Webbstrategens vardag - Agenda ● mdh.se – så styrs webbplatsen ● Varför nytt utseende på en webbplats? ● Skapa och uppdatera webbplatser genom CMS ● Skriva för webb och tillgänglighet ● Uppföljning, utvärdera, analysera och mäta 2

3 A long time ago…

4 2003 4

5 2005 5

6 2007 6

7 2009 7

8 2011 8

9 2014 9

10 mdh.se ● En relativt stor och komplex webbplats med mycket information (som alla lärosätens) ● 2,4 miljoner sessioner 1 jan 2015 – 30 aug 2015 ● unika användare ● 7,5 miljoner sidvisningar ● Ökar ständigt andel nya besökare ● 30 % besöker från mobil eller platta ● 46 % kommer från Google ● Mest besökta sidor 10

11 Grundtanken ● En sammanhållen webbplats byggd utifrån målgruppernas behov och inte organisationen* ● Prioriterad målgrupp är presumtiva studenter ● Allt ska gå att nå via huvudingångarna, även om det ligger längre ner i strukturen ● Ett innehåll på en plats ● Hittbarhet, SEO allt viktigare del av arbetet 11

12 12 Relation Kommunikation Interaktion Gränssnitt Struktur Iterativ process mdh.se – så styrs webbplatsen

13 Grunddokument för digital kommunikation (DK) ● Två/tre viktiga dokument: ● Handlingsplan för DK (strategi) ● Riktlinjer för DK (taktik) ● Operativ handlingsplan för DK 13

14 Struktur och organisation - Så styrs MDH:s digitala kommunikation ● Styrgrupp för digital kommunikation ● Råd för digital kommunikation ● Förvaltningsgrupp ● Redaktionen ● IT-sektionen 14

15 På MDH finns en strateg och en samordnare – Vem gör vad? ● Webbstrategen ● Övergripande ansvar för webbplatsens utveckling ● Representerar webbplatsen i olika råd ● Överser och prioriterar utvecklingsinsatser ● Håller i handlingsplaner och uppföljning ● Webbsamordnaren ● Övergripande innehållsansvar ● Koordinerar och utbildar redaktörer ● Håller koll på sociala medier ● Bildredaktör ● Publicerar och ger viss support 15

16 Publiceringsorganisationen 16 Webbstrateg Huvudredaktör Utbildning Huvudredaktör Student Huvudredaktör Alumni Huvudredaktör Samverkan Huvudredaktör Forskning Huvudredaktör Om MDH/ internt Huvudredaktör Biblioteket Webbsamordnare Utvecklare Redaktörer

17 Vad är ett publiceringsverktyg/CMS? 17 Man tar inte fram en ny webb – man inför ett publiceringsverktyg

18 CMS ● CMS står för ”Content Management System” ● Är ett verktyg för att förenkla publicering av innehåll på en webbplats ● Finns till för redaktören/informatören, inte IT- avdelningen. Handlar om innehåll, inte datalagring ● Innehållet sparas i en databas, systemet genererar webbsidorna utifrån olika mallar/CSS ● Brukar stödja arbetsflöden, tidsstyrning och automatisering av återkommande uppgifter. ● Oftast webbaserat 18

19 Fördelarna med ett CMS ● Gör det lättare att snabbt publicera text, bild, film m.m. utan tekniska kunskaper ● Redaktören kan fokusera det den är bra på, nämligen innehållet och hur det ska struktureras på webbplatsen ● Resultatet presenteras enhetligt, mindre risk för misstag 19 WYSIWY G-editor

20 Nackdelarna med ett CMS ● Styrning/mallar kan kännas för låsta ● Förändringar blir ofta kostsamma ● Har man valt ett CMS får man leva länge med det valet 20

21 Många CMS finns det… 21 ● Stängd källkod ● EpiServer ● Microsoft Sharepoint ● Polopoly ● SiteVision ● Sitecore ● SiteEngine ● Öppen källkod ● Drupal ● Joomla! ● Mambo ● ImCMS ● Umbraco ● Wordpress

22 MDH:s CMS är Polopoly ● Stabilt, hanterar stora webbplatser med hög trafik och många redaktörer ● Kräver ingen programmering, styrda mallar ● Passade in i högskolans (dåvarande) IT-miljö ● Samarbetsmöjligheter ● Lätt att publicera och uppdatera samma artikel på flera ställen samtidigt ● Förberett för olika kanaler som mobil etc. 22

23 Så ser det ut på insidan 23

24 Gyllene riktlinjer för webbinnehåll ● Viktigast först - Lägg 80% på rubriken, 20% på innehållet ● Skriv för besökaren ● Gör det förväntade ● Gör avstämningar och arkivera för att se förändringar ● Max 7-9 menyval ● Femsekundersregeln – ● Först webb, sedan print 24

25 Varje webbsida ska… ● HA ETT SYFTE –Vad ska läsaren veta och vad ska läsaren göra med informationen? ● FÅ LÄSAREN ATT HANDLA – Det vanligaste är att besökaren kommer till vår webbplats för att göra något, inte bara läsa. 25

26 26 Fyller ett syfte: studenter ska veta vad de ska göra vid sjukdom Läsarperspektiv Uppmuntrar till handling

27 27

28 Vad organisationen vill... och vad besökaren vill 28

29 Responsiva/följsamma texter 29

30 Läsbeteende Mer än dubbelt så ansträngande att läsa på en smartphone – jämfört med dator. 30 Fokusera på den sekundära uppgiften – att hitta. Istället för den primära att läsa/lösa problemet.

31 Att skriva för surfplatta Börjar ofta läsa en text, efter att ha uppmärksammat en dominerande beståndsdel 31 Ansikten i bilder och videor väcker stor uppmärksamhet Surfplatta

32 Att skriva för mobiler Flytta den sekundära informationen till sekundära skärmar Läsarna hoppar generellt över ”bla- bla-information”. 32 Mobil Placera den på samma sida längre ner, istället för att flytta informationen till en separat sida Ta bort ”Välkomstmattan”.

33 Att skriva responsivt/följsamt ● Intressant rubrik ● Många och intressanta mellanrubriker 33 ● Punktlistor – sidan mer skanninsbar. ● För stort avstånd mellan punkterna – upplevs ostrukturerat. ● Markerade nyckelord

34 Varje webbsida ska vara uppbyggd kring TRIBE ● T – Title ● R – Rubrik ● I – Ingress ● B – Brödtext ● E – Enkel URL/webbadress 34

35 Tillgänglighet ● WCAG 2.0 – riktlinjer för webbtillgängligt innehåll ● Typsnitt ● Färger ● Former ● Rubriksättningar ● Placering av element ● Formulärdata ● Hovereffekter ● Felsidor ● Utskriftsversioner ● Etc. 35

36 Uppföljning, utvärdera, analysera och mäta ● Uppföljning och utvärdering ● Lyhördhet ● Analysera och mäta ● Djupintervjuer och workshops före enkäter ● Analysprogram (Google Analytics) ger däremot 100 % av urvalet. ● A/B-tester, genom t.ex. tidspublicering och heatmaps ● – heatmap ● - inspelning ● Kontinuerlig utveckling – en webbplats blir aldrig klar. 36

37 Tack för mig Om du har frågor eller synpunkter Daniel Rosenberg 37


Ladda ner ppt "Webbpublicering Så styrs en högskolewebbplats och vad gör en webbstrateg?"

Liknande presentationer


Google-annonser