Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kulturlivet – kommunikation och samverkan Annette Bäck, Jesper Skånberg, Conny Nordsten, Gunvor Nordsten, Ruth Jackson, Lars Nordell Coach; Elisabeth Åkerman,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kulturlivet – kommunikation och samverkan Annette Bäck, Jesper Skånberg, Conny Nordsten, Gunvor Nordsten, Ruth Jackson, Lars Nordell Coach; Elisabeth Åkerman,"— Presentationens avskrift:

1 Kulturlivet – kommunikation och samverkan Annette Bäck, Jesper Skånberg, Conny Nordsten, Gunvor Nordsten, Ruth Jackson, Lars Nordell Coach; Elisabeth Åkerman, elisabeth@haganas.se Verksamhet: Haganäs bedriver boende och daglig verksamhet utifrån en socialterapeutisk grund vilken utgår från antroposofin som inspirationskälla. Verksamheten består av fyra stödboende som är geografiskt utspridda runtomkring Järna. Ursprungsverksamheten Haganäs är en bygemenskap. Här finns förutom boende och daglig verksamhet även villor för medarbetare, samt en samlingslokal där många av de kulturella händelserna utspelas. Kulturlivet och att fira årstidernas olika högtider är en av de viktigaste grundpelarna i verksamheten. Dessa återkommande rytmer skapar sammanhang och tidsförståelse utanför det lilla i arbetsveckans rytmer till det större rummet. De utgör en röd tråd och är en viktig del vårt dagliga arbete. Utvecklingsområde Förbättra kommunikationen och informationsflödet i verksamheten för att kulturlivet ska genomsyra alla enheter inom Haganäs. Problembeskrivning Vi såg att det på vissa enheter inte fanns kunskaper om de olika högtiderna och kulturens grundläggande betydelse för Haganäs verksamhet. Vi har intervjuat boende och medarbetare för att kartlägga nuläget. Det visade sig att det fanns ett behov av att utveckla rutinerna för hanteringen av informationen från kulturansvarig. Samt att även utveckla och tydliggöra själva informationen. Vad har vi lärt oss? Lärt oss utföra förbättringsarbete med hjälp av de olika redskapen (framförallt fiskbenet och PGSA) Lärt känna varandra och fått större inblick i och förståelse för varandras enheter och arbetssätt. Vikten av tydlig information och kommunikation mellan enheterna Vad har hänt i förbättringsarbetet? Kommunikationen har blivit bättre mellan enheterna Närmre och tydligare samarbete har uppstått En upplevelse av ett ökat engagemang för kulturlivet. Det har blivit mer levande i det dagliga arbetet Kören har fått nya deltagare En boende har blivit kulturambassadör Hur går vi vidare? Vi fortsätter utveckla kulturlivet tillsammans och enskilt på de olika enheterna så att det ska passa de olika gruppernas behov och förutsättningar. Grunden är kulturandan men det kan yttra sig på olika sätt. Vi är öppna för att kunna inspireras av varandra. Vi har även några fler förslag till att förbättra kommunikations och informationsflödet som vi gärna vill testa. Vi fortsätter med mätningarna. Plats för logga Mål 100% av medarbetarna ska ha fullgod information om alla kulturarrangemang för att kunna informera och motivera de boende att delta. Genomförda förbättringar: Kulturlivet är nu stående punkt vid alla medarbetarmöten Kulturinformationen är förbättrad genom nya arbetsrutiner avseende information om kulturaktiviteter. T.ex. mail och tydligare anslagstavla En kulturpärm med information om kulturen på Haganäs som alla kan ta del av har utformats Ett utvecklingsprojekt i Värdeforum Resultat från baslinjemätning där 24 medarbetare svarat.


Ladda ner ppt "Kulturlivet – kommunikation och samverkan Annette Bäck, Jesper Skånberg, Conny Nordsten, Gunvor Nordsten, Ruth Jackson, Lars Nordell Coach; Elisabeth Åkerman,"

Liknande presentationer


Google-annonser