Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Upphandla tillgängligt Susanna Laurin

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Upphandla tillgängligt Susanna Laurin"— Presentationens avskrift:

1 Upphandla tillgängligt Susanna Laurin susanna.laurin@funka.com

2 Funka Startades av handikapprörelsen Privatägt bolag 2000 Oslo 2010 Madrid 2013

3 Vad vi gör Konsultverksamhet Utveckling Analys, stöd och test Utbildning Forskning Samarbetsprojekt Förtroendeuppdrag Standardisering

4 Men hur gör man?

5 EN 301 549: Accessibility requirements for procurement of ICT products and services in Europe

6 Vad innebär det här? WCAG 2.0 nivå AA Minimikrav Nationell lag 2016 Upphandlare får bättre stöd Branschen har något att förhålla sig till

7 Inte perfekt Standarden är komplicerad Marknaden måste klara kraven De behöver bli kända Det krävs utbildning

8 Vi ser lösningar …

9 Kvalificering av anbudssökande

10 Kvalificering av anbudssökande - selektivt förfarande Steg 1: Kvalificera X antal som får lämna anbud Använd tillgänglighet som utslagskriterium (eller ett av flera) Intresserade anbudssökare ska bekräfta att kvalificeringskraven är uppfyllda och lämna svar på efterfrågade uppgifter

11 Villkor som ska uppfyllas Ekonomiska och juridiska krav Efter anmodan kunna visa upp intyg Intyga att de accepterar avtalsvillkoren Intyga att de har kompetens att uppfylla kraven på tillgänglighet (specificerade i bilaga) Eventuella övriga krav upphandlande enhet ställer

12 Automatiska kontroller

13 Validering av kod 1) Referensobjekten valideras automatiskt med validator.w3.org validator.w3.org Referensobjekt får lika många minuspoäng som antalet rapporterade fel

14 Validering av stilmallar 2) Referensobjekt valideras automatiskt med http://jigsaw.w3.org/css-validator/ http://jigsaw.w3.org/css-validator/ Referensobjekt får lika många minuspoäng som antalet rapporterade fel

15 Manuella kontrollpunkter

16 Grundupplägg Leverantören anger 2 referenswebbplatser 10 relativt enkla kontrollpunkter Poängskala 10, 5, 0 Bedömningsinstruktioner som är begripliga Intern kontrollprocess hos upphandlande part

17 Referenswebbplatser Referensobjekten ska innehålla följande sidor: Startsida Artikelsida Sökträffsida Sida med ett formulär

18 Bedömningsprotokoll

19 Exempel

20 Gränssnittet kan styras valfritt med mus, tangentbord och pekskärm Mus Gränssnitt är i regel alltid styrbara med mus. Det behöver därför inte testas Tangentbord Testa att det går att navigera runt på sidan genom att trycka Tab- tangenten på tangentbordet. Kontrollera att du når alla objekt som har en funktion (länkar, knappar, rullgardinsmenyer etc). Kontrollera att du kan aktivera funktionen genom att trycka på Enter på tangentbordet Pekskärm Använd en enhet med pekskärm. Kontrollera att alla objekt som har en funktion kan aktiveras med pektekniker

21 Poängskala och bedömning 10 poäng : Hela gränssnittet, förutom acceptabla undantag, kan styras valfritt med mus, tangentbord och pekskärm 5 poäng : Stora delar av gränssnittet, förutom acceptabla undantag, kan styras valfritt med mus, tangentbord och pekskärm. Men det finns brister som inte påverkar den huvudsakliga användningen av sidan 0 poäng : Gränssnittet kan inte styras valfritt med mus, tangentbord och pekskärm. Väsentliga delar kan inte styras på valfritt sätt.

22 Sammanställning av resultat

23 Totalpoäng avgör Referens 1 Validering av kod: - 25 Validering av CSS: - 13 Manuella kontrollpunkter:+ 75 Totalt:37

24 Utkast till avtal

25 Avtalet ska klarlägga för leverantören vilka generella villkor som gäller vilka tillgänglighetskrav som gäller vilka leveranskrav som gäller vem som äger resultatet av uppdraget vad som händer vid försenad eller utebliven leverans

26 Avtalsutkastet innehåller Avtalsparter Avtalsvillkor Leveransvillkor Finansiella villkor Allmänna villkor

27 Leveransvillkor Slut- och delleveranser Dröjsmål Vite vid försenad leverans Fel i leveransen

28 Leveransen är felaktig leveransen, eller delar av leveransen inte uppfyller de krav som ställs i avtalet resultatet avviker från sådana uppgifter av betydelse för bedömningen av leveransens beskaffenhet eller ändamålsenlighet som kan antas ha inverkat på avtalet och som i samband med avtalets ingående eller annars vid marknadsföring lämnats av Leverantören, Leverantören i annat fall än vad som nu sagts före avtalets ingående underlåtit att upplysa [Upphandlande part] om ett sådant förhållande rörande tjänstens beskaffenhet eller ändamålsenlighet som leverantören känt till eller borde känt till och som denne insåg eller borde insett vara av betydelse för [Upphandlande part].

29 Dröjsmål Om hela eller delar av det som avtalats, inte har genomförts inom den tid som har avtalats (eller tid som anses skälig) Inte har påbörjats inom avtalad tid

30 Konsekvenser Hålla inne med betalning Kräva ersättning Häva avtalet

31 Vite Förslagsvis 5 % av avtalsbeloppet per varje 7 dagarsperiod upp till 25 % Skadestånd om skadan är större än vitesbeloppet

32 Leveranskontroller – den svaga länken i detta upplägg

33 Erfarenheter av leveranskontroller Låg kompetens hos kunden Dåliga testprocesser Dåliga återrapporteringar Ofta tidspressat Oklara godkännandeprocesser

34 Överväg att ta hjälp

35 Det finns inga normalanvändare


Ladda ner ppt "Upphandla tillgängligt Susanna Laurin"

Liknande presentationer


Google-annonser