Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sv Reservantagning i NyA NUAK 2015 2015-09-22 Anders Arnebert.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sv Reservantagning i NyA NUAK 2015 2015-09-22 Anders Arnebert."— Presentationens avskrift:

1 Sv Reservantagning i NyA NUAK 2015 2015-09-22 Anders Arnebert

2 Sv Reservantagning på NyA-webben Ingen funktionalitet för reservantagning i Ladok3 - istället utvecklas nytt systemstöd i NyA Reservantagning i NyA införs mot Ladok2  Så mycket som möjligt av systemstöd och process på plats  Viss ytterligare funktionalitet vid övergång till Ladok3 Bytet sker 11-13/3 2016  Minska risk  Efter ”stora reservantagningen” för vårterminen  Första test i produktion blir mitterminsstart VT, master, sommarkurser  Möjlighet till kompletterade leveranser i båda systemen före höstantagningen

3 Sv Institutionsanvändare som jobbar med reservantagning  Work shops/Intervjuer/Användningstester  Hittills UmU, LTU, UU, KAU, MdH, ÖU, HKR, BTH, HiG  Under hösten besök på fler lärosäten Referensgrupp med antagningsansvariga  Lena Wallengren HB  Klara Dahlstrand Ekholm GU  Lotta Garvill ÖU  Lotta Wiik HiG  Freddie Forsman UU  Petter Lindquist LTH/LU  Linda Strand Lundberg Ladok/KAU Hur kommer vi fram till vad som ska göras?

4 Sv NyA-webben På plats finns redan:  Gränssnitt där antagna och reserver visas  Efterantagning fyller på efter hand  Ta fram e-postadresser  Om man har behörighetsroll Reservantagning:  Arbetsyta för att hantera reserver som ska erbjudas plats  Informera på sökandewebben förutsättningar för reservantagning per utbildning  ”Reservantagning avslutad”, ”…påbörjas tidigast visst datum” Levereras i mars:  Se samtliga uppgifter om personerna i flikarna Antagna och Reserver  Hantera att antagna/reserver inte längre är aktuella  Återbud  Dyker inte upp på introduktionsmöte eller motsvarande  Uppfyller inte behörighetsvillkor  Få hjälp av systemet att ta fram reserver som ska erbjudas plats  Anta reserver När man börjar använda Ladok3:  Kunna ta bort uppfyllda behörighetsvillkor – uppgift till Ladok3  Återbud från Ladok3 till NyA

5 Sv

6

7 Sökandewebben Finns på plats:  Info om förutsättningar för reservantagning per utbildning  ”Reservantagning avslutad”, ”…påbörjas tidigast visst datum” Levereras i mars:  Möjlighet för sökande att lämna återbud  Oberoende av om registrerad eller ej  Kvittens på återbud  Infotexter som rör reservantagning  Mailutskick till reserver som antagits Framtida utveckling?  Visa hur långt ner i reservlistan reserver erbjudits plats/antagit?  Möjliga/lämpliga lösningar utreds  Få info från institutionen vid efter- och reservantagning  Erbjuda plats på sökandewebben istället för via e-post/tel  Beroende av annat projekt som ser över kommunikation med sökande

8 Sv Återbud i klientens beslutsflik Inplacering/upprättning  Kunna ta bort felaktiga strykningar i samband med reservantagningen och göra upprättning Meddelande ”Endast till efterantagna” blir ”Endast till efter- och reservantagna” Visa uppgifter om reservantagning/återbud i anmälanflik och ärendehistorik Ev anpassningar av antagningsstatistik och -listor NyA-klienten (mars 2016)

9 Sv L2  Endast antagna till Ladok – reserver som antas efter hand  Ej aktuella till Ladok - Ladok bestämmer vad som ska hända  Överföringarna - snabbare än nu - 15 min? L3  Återbud/Tidiga avbrott/Felaktiga reg från Ladok  Önskemål om uppgifter om inte registrerade i tid från Ladok  Borttag av behörighetsvillkor  Nytt sätt att överföra uppgifterna till Ladok3 Mot Ladok

10 Sv Mars 2016  Reservantagning i Ladok stängs - funktionaliteten öppnas på NyA-webben  Engångsöverföring av uppgifter om reservantagna/återbud från Ladok På vägen fram till mars…  Se över information lokalt  Möte referensgrupp  PA-seminarium  Informationsmaterial …… Införandet


Ladda ner ppt "Sv Reservantagning i NyA NUAK 2015 2015-09-22 Anders Arnebert."

Liknande presentationer


Google-annonser