Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sida 1 © 2011 DEKRA Vattensidig korrosion i pannanläggningar – Grundorsaker, exempel och motåtgärder Matarvattenkonferensen 2014, Stockholm Peter Viklund.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sida 1 © 2011 DEKRA Vattensidig korrosion i pannanläggningar – Grundorsaker, exempel och motåtgärder Matarvattenkonferensen 2014, Stockholm Peter Viklund."— Presentationens avskrift:

1 Sida 1 © 2011 DEKRA Vattensidig korrosion i pannanläggningar – Grundorsaker, exempel och motåtgärder Matarvattenkonferensen 2014, Stockholm Peter Viklund Haveri- och Materialteknik, Stockholm peter.viklund@dekra.com 010-455 17 56

2 Sida 2 © 2011 DEKRA

3 Peter Viklund 3 Allmänt om korrosion  Metallen vill återgå till sitt termodynamiskt mest stabila tillstånd  Skyddas framförallt genom passivering av skyddande oxid

4 Peter Viklund 4 Allmänt om korrosion  Anodreaktion (upplösning av metall): M → M n+ + ne -  Katodreaktion: O 2 + H 2 O + 4e - → 4OH - (dominerar vid högt pH) (2H + + 2e - → H 2 ) (endast vid lågt pH)  Stål/järn: 2Fe 2+ + 4e - + O 2 → 2Fe(OH) 2  Kontroll på pH! - pH reglerar katodreaktionen  Kontroll på syrehalten! - Tillgången på syre hastighetsbestämmande

5 Peter Viklund 5 Allmänt om korrosion  Olika korrosionsprodukter stabila vid olika pH  I basiska lösningar bildas skyddande korrosionsprodukter OBS! Havsvatten och rumstemperatur! http://www.power-chemicals.com/

6 Peter Viklund 6 Allmänt om korrosion  Korrosion en kombination av konstruktion, miljö och material  Respektera riktvärden  Korrosionsproblem ofta orsakade av oönskade/okända händelser eller lokala förhållanden

7 Peter Viklund 7 Spaltkorrosion Spänningskorrosion Erosionskorrosion Avlagringskorrosion Galvanisk korrosion Interkristallin korrosion Läckströmskorrosion Selektiv korrosion Alkalisk korrosion Kavitationskorrosion Punktkorrosion

8 Peter Viklund 8 Spaltkorrosion  Varmvattencistern konstruerad av sammansvetsade plåtar  Inga större avvikelser vad gäller vattenkvalité  Läckage vid längsgående svets mellan två plåtar  Olycklig fogning av överlappande plåtar ger spalt på insidan!

9  Uppstår i vätskefyllda spalter  Koncentrationsändringar i spalten, ex sjunkande pH, ökad kloridhalt -> korrosiviteten ökar!  Anodreaktion (upplösning av metall) i syrefattiga delen längst in i spalten  Indunstningsfenomen också vanligt förekommande Spaltkorrosion

10 Peter Viklund 10 Spaltkorrosion  Korrosionsangrepp längst in i spalten och dessutom ytterligare accelererat angrepp i svetsen

11 Peter Viklund 11 Spaltkorrosion  Fogning (svetsning) måste ske på ett sätt så att spalter undviks  Rätt konstruktioner eller åtgärder sparar tid och pengar

12 Elektrodpotential [V] 1 Guld+0,42 Silver+0,19 Rostfritt stål+0,09 Koppar+0,02 Bly -0,31 Stål -0,46 Aluminium -0,51 Zink -0,86 ädlare metaller 1 jämfört med normalvätgaselektrod Galvanisk korrosion  Galvanisk korrosion vanligt förekommande i alla typer av applikationer  Blandning av metaller med olika ädelhet ger upphov till galvanisk korrosion

13 Galvanisk korrosion  Blandning av metaller med olika ädelhet ger upphov till galvanisk korrosion  Skillnad i potential ->drivkraft för korrosion  Syrehalt -> hastighetsbestämmande  Anod och katodytornas storlek avgörande http://www.wikipedia.com

14 Peter Viklund 14 Galvanisk korrosion  Galvanisk korrosion även i panntubernas beläggning  Korrosion av exempelvis värmeväxlare i systemet ger koppar i vattnet  Utfällning av koppar på panntubens insida ger metallisk koppar i beläggning och accelererad (galvanisk) korrosion  Problem vid svetsning (försprödning)

15 Peter Viklund 15 Alkalisk korrosion  Med ett pH på 9-10 och låg syrehalt är korrosion normalt inte ett problem  Alkalisk korrosion kan förekomma genom lokal uppkoncentrering - sprickbildning/spänningskorrosion - godsförtunning/korrosionsangrepp http://www.power-chemicals.com/

16 Peter Viklund 16 Alkalisk korrosion  Avlagringar och tjocka magnetitskikt ger upphov till en form av spaltfenomen  Lokal förhållanden råder under avlagringen, framförallt kan man få sk ”hot spots” med exempelvis högt pH  Lokala korrosionsangrepp med upplösning av magnetitskiktet -> Na 2 FeO 2 / NaFeO 2 - korrosionsprodukter

17 Peter Viklund 17 Alkalisk korrosion  Höga pH ger också upphov till risk för en form av spänningskorrosion  Kräver materialspänningar, framförallt dragspänning  Kräver en korrosiv miljö

18 Peter Viklund 18 Motåtgärder  Ett antal kända faktorer: - Material - Temperatur - Övergripande konstruktion  Ett antal okända faktorer som kräver utredning och analys: - Konstruktionen utformning i detalj - Hur ser skadan ut? - Metallografi - Magnetitskiktets tjocklek och sammansättning - Vattenkemi och flöden - Svetstyp och kvalité - Spänningskoncentrationer  Effektiva åtgärder kräver en grundorsaksanalys - Material? - Svets? - Vattenkvalité? - Konstruktion?

19 Peter Viklund 19 Sammanfattning  Korrosionsskador ett återkommande problem i pannor och matarvattensystem  En kombination av material, konstruktion och miljö  Många möjliga korrosionstyper  I vissa fall tvärvetenskapligt och komplext, flera aktörer/kompetenser för att kunna identifiera bestämma vilka motåtgärder som krävs

20 Tack!


Ladda ner ppt "Sida 1 © 2011 DEKRA Vattensidig korrosion i pannanläggningar – Grundorsaker, exempel och motåtgärder Matarvattenkonferensen 2014, Stockholm Peter Viklund."

Liknande presentationer


Google-annonser