Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stadens vision Staden för de som vill något – den mest attraktiva staden. Den skapande Pulserande Gemensamma Globala Balanserade ……STADEN Kulturnämndens.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stadens vision Staden för de som vill något – den mest attraktiva staden. Den skapande Pulserande Gemensamma Globala Balanserade ……STADEN Kulturnämndens."— Presentationens avskrift:

1 Stadens vision Staden för de som vill något – den mest attraktiva staden. Den skapande Pulserande Gemensamma Globala Balanserade ……STADEN Kulturnämndens vision Kulturen ska vara Inspirerande Engagerande Utvecklande

2 Kulturnämndens mål Inspirerande Tillgänglig Drivande Många aktörer Kulturnämndens strategi för att uppnå mål Primär målgrupp medborgare i Helsingborg Prioritet barn och unga Kundperspektiv Medarbetarna ska vara delaktiga Verksamheten ska vara aktiverande för deltagarna Hållbar utveckling och en förståelse för kulturarvet

3 1.Erbjuda barn och unga i Helsingborg en inspirerande och utvecklande undervisning inom olika konstformer så som musik, dans, media, drama, konst mm. 2.Främja fortsatt skapande med spets inom olika genrer. 3.Inspirera och stödja ungas idéer och egna skapande. 4.Vara en resurs för förskola och skola. 5.Handlägga och förmedla bidrag till ungas kulturinitiativ. 6.Koordinera samverkan med stadens skolor. Dunkers Styrkort 1.Medborgare – antalet aktiva barn och unga ska öka 2.Ekonomi – ekonomi i balans 3.Organisation – en attraktiv arbetsgivare 4.Framtid – ett välkomnande offentligt rum

4 Att arbeta med under hösten 2013 1. Skapa vision och verksamhetsidé 2. Jobba fram styrkort och sätta upp mätbara mål 3. Jobba med vår identitet utifrån var är vi idag?

5 Ökad delaktighet Ökad kunskap om uppdrag och ekonomi Stärk identitet och tillhörighet Bättre samtalsklimat i huset Ökad synlighet i Helsingborg Ökad synlighet i Dunkers? Ökad synlighet på andra platser? Ökad synlighet i pressen? Ökad tillgänglighet för våra medborgare Ökad fokus på att nå svårnådda grupper Ökat samarbete med skolan Främja spets inom olika genrer Ökad attraktivitet Inspirerande miljö Begriplig prissättning Tydlig och lockande paketering Återkommande utvärderingar Tydlig och genomtänkt pedagogik Fyra fokusområden

6 Välkomna tillbaka ! Nu kör vi !

7 Vad är Helsingborgs kulturskola En kompetent kunskapsleverantör av kulturens processer och dess uttryck och en inspirerande leverantör av upplevelser

8 Vad säljer Helsingborgs Kulturskola Tid och kompetens Lust och inspiration

9 Vad Levererar Helsingborgs kulturskola? Kunskap om kulturens genrer dess uttryck, processer och möjligheter. Kunskap om Kulturens verktyg, tekniker.

10 Några definitioner relaterat till vad vi säljer och vad vi levererar Tid – Den tid då vi personligen möter våra deltagare (tex på lektioner, workshops, resor, läger, uställningsarbete. Projektarbete, uppspel, mm) Kompetens- Vårt personliga kapital (Kunskap, vilja, förmåga) Lust – Skapas i relation till våra kunders behov Inspiration – Skapas i relation till våra kunders behov Kulturens genre –kulturens former. (På ett övergripande plan: Teater, konst, film, media, dans ) (På ett mer detaljerat plan: tex komedi, tragedi, pop, visor, expressionism, kubism, dokumentär, osv) Kulturens uttryck – Det som är resultatet av kulturens processer (teater/dans/cirkus-föreställningar, konserter, utställningar, filmer, mm) Kulturens Processer – De skapandeprocesser som leder fram till kulturens uttryck. (workshop, lektioner, kurser, utbildningar, mm). Kulturens verktyg och tekniker – Det vi använder för att utöva eller nå resultat i kulturens skapande processer. (Penslar, instrument, datorer, texter, kroppen, rösten, metoder, mm)

11 Vad är då kulturens möjligheter? Att bidra till människans förståelse av sig själv och sin omvärld. Att utveckla människans förmåga att kommunicera. Att utveckla människans förmåga att analysera. Att utveckla människans förmåga till abstrakt tänkande. Att stärka individens och gruppens identitet. Att utveckla och stärka individens och gruppens kreativitet och förmåga till innovativt tänkande.

12 Hur vill vi leda Helsingborgs kulturskola? Genom att leda som vi lär.

13 Vad innebär det att leda som vi lär? Det innebär att…. Vi tror på kulturens skapandeprocesser som en starkt verktyg om man vill skapa värde och utveckling. Därför vill vi…. Leda och utveckla utifrån skapandeprocessens fyra ledstänger(delar). Att vår syn på ledarskap ska genomsyra vår verksamhet i alla led. Att även våra medarbetare ska leda sig själva och våra deltagare utifrån samma principer(ledstänger).

14 Vilka är skapandeprocessens fyra ledstänger(delar)?

15 Skapandeprocess – fyra delar InspireraExprimentera UtvecklaKommunicera

16 1. Inspirera (Aptitretare, dörröppnare, katalysator) Det innebär att vi strävar mot att vara öppna och lyhörda för omvärlden genom att … Skapa ett klimat som uppmanar till att vi vill ta in omvärlden och odla vår nyfikenhet. Arbetar med oss själva för att vara goda föredömen. Skapa en stark gemenskap. Skapa ett kilmat där man ser och blir sedd.

17 2.Exprimentera (prova, testa) Det innebär att vi strävar mot att man ska våga prova och testa nya saker genom att … Skapa ett klimat där man ges utrymme att vända och vrida på saker för att hitta olika perspektiv. Skapa ett klimat där det ibland är tillåtet att misslyckas och att göra fel. Skapa ett klimat där det är tillåtet att lyckas och göra rätt.

18 3.Utveckla (sk apa, strukturera, ta ut riktning, sortera) Det innebär att vi strävar mot att vår verksamhet ska genomsyras av en vilja att komma framåt, genom att… Skapa delaktighet Skapa ett klimat som värderar engagemang. Skapa ett klimat som värdesätter kompetens. Skapa ett klimat där vi har tillit till oss själva och varandra Skapar ett klimat där man vill ”sikta högt”. Skapa användarvänliga strukturer och verktyg. Ställa tydliga och relevanta krav. Sätta upp begripliga mål.

19 4. Kommunicera (Visa, berätta) Det innebär att vi strävar mot att vara extroverta och odlar drivkraften att vilja förmedla något till omvärlden, genom att… Skapa ett klimat där vi vill att att det vi kommunicerar ska nå fram, vara begripligt och kunna tas emot. Skapar ett klimat där vi vågar bejaka och lyssnar på varandra. Skapar ett klimat där vi vågar säga vår mening. Skapar ett klimat där vi är stolta över det vi åstadkommer.

20 Vad vill vi åstadkomma med vårt ledarskap? Trygga medarbetare och ledare. Engagerade medarbetare och ledare. Utåtriktade medarbetare och ledare. Medabetare och ledare som vill frammåt och som vill utvecklas. Kreativa, innovativa och nyfikna medarbetare och ledare. En stark identitet. Ett starkt varumärke. Extremt nöjda kunder/deltagare. Nöjda och imponerade politiker. En bättre värld.


Ladda ner ppt "Stadens vision Staden för de som vill något – den mest attraktiva staden. Den skapande Pulserande Gemensamma Globala Balanserade ……STADEN Kulturnämndens."

Liknande presentationer


Google-annonser