Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Säkerhetshöjande åtgärder i RGK-huset, Händelöverket, Norrköping Matarvattenkonferensen Örjan Kindblom 2014-11-13.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Säkerhetshöjande åtgärder i RGK-huset, Händelöverket, Norrköping Matarvattenkonferensen Örjan Kindblom 2014-11-13."— Presentationens avskrift:

1 Säkerhetshöjande åtgärder i RGK-huset, Händelöverket, Norrköping Matarvattenkonferensen Örjan Kindblom 2014-11-13

2 Safety F1RST System och statistik Tillbud/skadefall Säkerhetshöjande lösningar i projekteringsfasen Förbättringar efter driftsättning

3 Safety F1RST Regel nummer 1 Vi bryr oss om våra kollegor Regel nummer 2 Vi avbryter arbete som utgör fara Regel nummer 3 Vi lär oss av våra tillbud och misstag 3

4 Safety F1RST 4

5 5

6 Rökgaskondenseringen Byggdes 2000 Kondenserar rökgaserna från två pannor på Händelöverket i Norrköping P11 en rosterpanna som eldar returträ P13 en CFB som eldar skogsbränsle och gummi Maximalt 50 MW normalt 5-35 MW Rökgaskondensatflöde ungefär 1 m3 per 1 MW Vattenreningen byggdes med fällning, flockning och sandfilter Utökades med UF och RO 2004 Utökades med NH4 rening 2011 6

7 Kemikalier Svavelsyra 96 %, ny kemikalie på Händelöverket Används för att sänka pH i arbetskretsen till 1,5 Används för att sänka pH efter GTM till 9 Natriumhydroxid, 25 % Används för att höja pH till 10,5 innan GTM Används för att höja pH i ammoniumsulfattanken 7

8 Enkelt schema 8

9 Enkelt schema NH4-avskiljning 9 GTM- membran Ammoniumsulfat tank Lut- dosering Katjonbytare Tungmetall avskiljning Syra- dosering

10 Lutpumpar 10

11 I projekteringsfasen Dubbelmantlade kemikalierör Invallning av entresolplan, med bottenventil Dubbelmantlad syratank Syraskåp, renblåsning av ledningar Nödstopp syrapumpar och bottenventil syratank Diphoterine 11

12 Dubbelmantling och invallning

13 Dubbelmantlad svavelsyratank

14 Syraskåp, renblåsning och nödstopp

15 Svavelsyrahuset

16 Efter driftsättning Skapades en grupp bestående av driftpersonal, anläggningsägare, projektet, kemiingenjör och underhållsingenjör Regelbundna möten Daglig rondering Halvårsvis skyddsrond Tillsatt en ny befattning ”Vattenmaskinist” 16

17 Efter driftsättning Skåp med skyddsutrustning vid varje ingång Läckagevakter med ljus och ljudlarm Uppsamling breddöverlöp arbetstank, med läckagevakt och snabbstopp Extra avstängningsventil i arbetskretsen (pH 1,5) Snabbstopp, kontrollerad nedstängning av kondensatreningen Vattenspolning av lutpumpar och lutledning Nödstopp och fast anslutning av lutpumpar 17

18 Skåp med skyddsutrustning vid varje dörr

19 Entresolplan, läckagevakter

20 Vattenspolning av lutpumpar och lutledning samt nödstopp lutpumpar

21 Extra skåp med hjälm med visir

22 Safety F1RST System och statistik Tillbud/skadefall Säkerhetshöjande lösningar i projekteringsfasen Förbättringar efter driftsättning

23 Tack för visat intresse! Frågor? orjan@kineng.se


Ladda ner ppt "Säkerhetshöjande åtgärder i RGK-huset, Händelöverket, Norrköping Matarvattenkonferensen Örjan Kindblom 2014-11-13."

Liknande presentationer


Google-annonser