Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Avdelning för strategisk samhällsplanering Kommunledningskontoret.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Avdelning för strategisk samhällsplanering Kommunledningskontoret."— Presentationens avskrift:

1 Avdelning för strategisk samhällsplanering Kommunledningskontoret

2 Uppdrag från kommunfullmäktige, dec 2013 1. ”Kommunledningskontorets roll som beredningsorgan till kommunstyrelsen ska stärkas och tydliggöras genom utökade resurser och kompetens inom bl.a. strategisk planering och insatser med inriktning mot Fyrbodal, regionen och offentliga institutioner. Det formella ansvaret för strategiska dokument såsom t.ex. samhällsbyggnadsstrategi och lokalresursförsörjning läggs på kommunstyrelsen och kommunledningskontoret. Det bör vidare utredas huruvida ansvaret strategiska markfrågor ska ligga under kommunstyrelsen” 2. ”Kommunstyrelsens roll som ansvarig för kommunens översiktsplanering ska stärkas genom att tjänstemanna- och övriga resurser inom översiktsplanering överförs från Miljö och stadsbyggnad till kommunledningskontoret”

3 Ny avdelning för strategisk samhällsplanering 1. översiktlig planering av användning av mark och vatten, 2. kommunens långsiktiga samhällsbyggnadsstrategi, 3. genomförandeplan för samhällsbyggnad,

4

5 4. vatten och avloppsverksamheten

6 5. bostadsförsörjning,

7 6. över­gripande transport­infrastruktur, 7. kollektiv­trafik samt inomkommunala och regionala kollektivtrafikfrågor i samverkan med kollektivtrafikmyndigheten i Västra Götaland

8 8. Lokalförsörjning

9

10 Avdelningen: Leif Börjesson, Patrik Petré, Sven Andersson, Lynn Joel och Mattias Hagelberg lokalstrateg

11 Tack!


Ladda ner ppt "Avdelning för strategisk samhällsplanering Kommunledningskontoret."

Liknande presentationer


Google-annonser