Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utsatta EU-medborgare i Trollhättan. Dagens regelverk är utformade utifrån grundtanken med fri rörlighet och att de personer som kommer hit förutsätts.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utsatta EU-medborgare i Trollhättan. Dagens regelverk är utformade utifrån grundtanken med fri rörlighet och att de personer som kommer hit förutsätts."— Presentationens avskrift:

1 Utsatta EU-medborgare i Trollhättan

2 Dagens regelverk är utformade utifrån grundtanken med fri rörlighet och att de personer som kommer hit förutsätts ha sin försörjning ordnad Det uppstår problem när man sätter upp tältläger och inte har tillräckliga faciliteter. Det kan handla om hygien eller någonstans att göra av sitt avfall. Ofta är den här typen av problem som kommuninnevånarna reagerar på boende- och sanitetsproblemen var två av de största utmaningarna att lösa

3

4

5

6

7 Vi följer socialtjänstlagen och har ett akut ansvar för de som vistas i kommunen. Vi möter EU-migranterna värdigt och mänskligt men vi anser inte att vi har ett långtgående ansvar att lösa boende för andra länders medborgare som är här på grund av EU:s fria rörlighet. Vi har uppdaterat informationen om regelverket om uppehållsrätt och EU/EES-medborgares rätt till ekonomiskt bistånd på vår hemsida Vi har ett uppsökande arbete och erbjuder stöd och hjälp så att enskilda personer inte far illa. Det är framför allt uppgifter om barn och äldre i dåligt skick som mottagningsgruppen söker upp, för utredningar. Det är få individer söker hjälp. Signalen från politiken har varit ”pragmatiska lösningar under en period” och stötta civila samhället. Vi följer upp händelseutvecklingen och samlar in kunskap på området på både lokal-, regional-, nationell-nivå.

8 Spretigheten när det gäller insatser och osäkerheten om vad man bör göra har minskat. EU-rätten kring fri rörlighet inom EU är en internationell fråga som blivit en lokal fråga för kommunerna som blir tvungna att hantera effekterna av diskriminering och fattigdom i andra EU-länder Kommunerna ställs inför en fattigdomssituation i EU. Och alla säger att det är någon annans ansvar. Och tiggarna har blivit kommunernas och civilsamhällets ansvar Frivilligorganisationerna rycker in och stöttar- så gott det går. De frågar vad individen behöver och anpassar hjälpen mer specifikt till individen. De jobbar relationsbaserat och har haft med sig tolk eller någon som har kunnat tala bulgariska i syfte att nå fram med rätt information till gruppen och att vi får lära oss mer om vilka de är och vad det är som gör att de kommer till Trollhättan.

9 Frälsningsarme har haft frukostcafé en dag i veckan och i vintras delade man ut förnödenheter till EU-medborgarna Trollhättan stad stödjer frivilligorganisationer. Vi har regelbundna kontakter med nätverket som hjälper tiggande EU-medborgare och undersöker vad kommunen kan göra. När vintern kommer så ökar behoven och utsattheten. Nu hör vi från stora kommuner hur även barn och ungdomar kommer till dem. Alltifrån tre- till fyraåringar upp till tonåringar bor i tält och bilar Det är upp till Socialtjänsten i varje kommun att ansvara för barnens trygghet och skydd, men lagstiftningen som rör människor utan uppehållsrätt otydlig. Vi vill ha ett förtydligande av lagstiftningen i hanteringen av dessa frågor. Det är komplicerat med födelseattest och resedokument. Stockholm har tidigare haft fall där romska nyfödda barn har åkt tillbaka utan och blivit statslösa.

10 Dilemman De lokala ordningsföreskrifterna i kombination med nationell lagstiftning möter idag de allra flesta utmaningar som finns, men samtidigt ser vi en utmaning i att gällande regelverk inte följs I Utlänningslagen (2005:716) 8 kap 2§, exempelvis, ges polismyndigheten rätt att avvisa personer ”om det kan antas att han eller hon under vistelsen i Sverige eller i något annat nordiskt land inte kommer att försörja sig på ett ärligt sätt”. Formuleringen om ”ett ärligt sätt” är särskilt ägnad att inrymma företeelser vi önskar motverka.


Ladda ner ppt "Utsatta EU-medborgare i Trollhättan. Dagens regelverk är utformade utifrån grundtanken med fri rörlighet och att de personer som kommer hit förutsätts."

Liknande presentationer


Google-annonser