Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Pieni ottaa mallia isosta. Kaikessa. Smarta familjen Metod för att främja barnfamiljers hälsa  utgår från familjen  aktiverar familjen  stöder familjens.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Pieni ottaa mallia isosta. Kaikessa. Smarta familjen Metod för att främja barnfamiljers hälsa  utgår från familjen  aktiverar familjen  stöder familjens."— Presentationens avskrift:

1 Pieni ottaa mallia isosta. Kaikessa. Smarta familjen Metod för att främja barnfamiljers hälsa  utgår från familjen  aktiverar familjen  stöder familjens resurser Terhi Koivumäki Projektchef, HVM, hv Finlands Hjärtförbund rf terhi.koivumaki@sydanliitto.fi 2014

2 Smarta familjen-metodens syfte Metodens syftet i arbetet med barn, skolelever och familjer är att främja goda motions- och kostvanor förebygga övervikt god munhälsa främja rusmedels- och rökfrihet Effektiverat vägledningsarbete som en del av de normala besöken vid mördra- och barnrådgivningar lågstadieskolornas hälsovård STÖDJA POSITIVA UTVECKLINGSPROCESSER I FAMILJER Familjens individuella behov och resurser

3 Smarta familjen 2006 → Hjärt- programmet Mödra- och barnrådgivningar 2006 -> Skolhälsovården 2008 -> STRIP Rekommendationer och förordning 338/2011 Samarbetsparter bl.a. Åbo universitet STRIP Social- och hälsovårdsministeriet THL (bl.a. ETANA- ja HYPE-studierna) Finlands Hälsovårdarförbund Osteoporosförbundet i Finland Tandläkarförbundet Printel Oy (producent av kommunblanketter) Painokas (Åbo stad) Nelli (UKK-institutet) Yrkeshögskolorna Med stöd från RAY och SHM Metod för motions- och kostvägledning Barn och barn- familjer Nationell väglednings- metod som mål Pilotprojekt 11/2006–04/2007 Pilotprojekt 11/02–08/2010 Från och med 2012 en del av projektet Ett liv

4 Smarta familjen-metodens byggstenar Förordning 338/2011 4 § Hälsoundersökningarna och den hälsorådgivning som planeras utifrån dem ska bilda en planmässig helhet så att individen och familjen har möjlighet att delta i dem. 14 § Hälsorådgivning ska ordnas utifrån det individuella behovet och det aktuella utvecklingsstadiet i samarbete med individen och familjen så att rådgivningen bidrar till att stärka resurserna och att klienterna kan tillämpa informationen i praktiken och ta ansvar för sin egen hälsa. Element Familjen som utgångspunkt Resursfokusering Lösningsfokuserat arbetssätt Aktivering av familjer Stödjande av tidig växelverkan Process för förändring av levnadsvanor

5 Erfarenheter och utvärdering av Smarta familjen-metoden Vårdpersonalens erfarenheter av metoden Konkretiserar, fördjupar och systematiserar vägledningen Ger diskussionen en klar struktur Gör det lättare att ta upp hälsovanor, särskilt med familjer med övervikt Klienten aktiveras Föräldrar inser vilken betydelse deras roll har för barnen I början tar metoden tid, men när man lär sig den sparar den tid Föräldrars erfarenheter av metoden Kortet i sig ger information Aktiverar och uppmuntrar till att utvärdera familjens vanor Lättare att styra vad man vill diskutera under mottagningen Fortbildningsrespons 2008–2012, extern utvärdering 2007, 2010 (Sosiaalikehitys Oy), kontinuerlig intern evaluering: diskussion med användare, användarenkät 2012

6 Smarta familjen i det egna arbetet Ersätter annat arbete, ska inte medföra tilläggsarbete. Använd alltid Smarta familjen-metoden när du diskuterar kost, motion, rökfrihet, alkohol eller munhälsa med familjer (positiv utvecklingsprocess). Stödjer uppmuntran till hälsosamma levnadsvanor, eftersom en del av arbetet sker hemma hos familjen. Mottagningstiden är begränsad; metoden gör det lättare att ta upp hälsovanor, konkretisera och fokusera diskussionen på familjens behov.

7 Hur kan man använda Smarta familjen -metoden i arbetet med familjer? Hjälpmedel när hälsovanor ska föras på tal Konkretisering av innehållet i vägledningen Resursfokusering Aktivering och motivering av familjer Familjen/klienten som utgångspunkt Målinriktad hälsorådgivning STARK VILJA

8 Painokas, Nelli, Vavu Smarta familjen – används med alla familjer Painokas: Verktyg för familjer med överviktiga barn och för familjer som behöver resurser Nelli: Verktyg för gravida med riskfaktorer för graviditetsdiabetes VAVU-KOMPETENSVAVU-KOMPETENS Se länklistan som delats ut

9 Smarta familjen-kortet Familjens kort för utvärdering av de egna vanorna Expertens hjälpmedel när hälsovanor ska föras på tal Familjen har funderat på sina vanor på förhand, så experten behöver inte hjälpa ”i blindo” Smarta familjen -bildpärmen För experten som stöd för vägledningen Med hjälp av bilderna kan man konkretisera och fördjupa de teman som familjen lyfter fram Smarta familjen -informationspärmen Bakgrundsinformation, ytterligare information, praktiska tips och tilläggsmaterial för experten Metoden, vägledning, kost, motion, rökfrihet, munhälsa Ökning av familjens resurser. Familjefokusering. Lösningar. SMARTA FAMILJEN-ARBETSREDSKAPEN Fortbildningen stödjer användningen av arbetsredskapen

10 Smarta familjen-fortbildningar 2008–2012 Totalt 65 fortbildningar

11 Fortbildade personer 2008–2012 Totalt 1750 fortbildade personer

12 Övervikt i Sydösterbotten Barn med övervikt eller fetma 1-åringar5-åringar år 2009 8 % 17 % år 2011 3,5% 12,5 % Källa: Oili Ylihärsilä, ledare för hälsofrämjande i Seinäjoki

13 Innehåll enligt teman Vägledningsmetoden och teoretisk bakgrund Motion Kost Motion och kost under graviditeten Viktkontroll och levnadsvanor Alkohol och rökning Material för lågstadieskolor Munhälsa Smarta familjen informationspärmen och bildpärmen

14 Beställda Smarta familjen-kort 2008–2012 Kort för rådgivningar totalt 81 136 st. Kort för lågstadieskolor totalt 32 382 st.

15 Smarta familjen-kortet Hjälper familjen utvärdera sina vanor, hjälper vårdpersonal föra hälsovanor på tal 1. Vilka tankar väckte det att fylla i kortet? 2. Berätta gärna vilka punkter du fick gröna svar på.

16 Mödrarådgivning Kortet ges till familjen under det första besöket Familjen tar med kortet ifyllt till besöket under graviditetsvecka 15–18 Barnrådgivning Familjen tar med kortet ifyllt när barnet är 1–2 år Familjen tar med kortet ifyllt när barnet är 3–4 år Familjen tar med kortet ifyllt när barnet är 5–6 år Skolhälsovård Kortet delas ut till familjen före hälsokontrollen vid skolstarten Eleven tar med kortet ifyllt till alla hälsokontroller under lågstadietiden Föräldrarna fyller i sin del av kortet inför hälsokontrollen vid skolstarten och i samband med den omfattande kontrollen i åk 5 Använd alltid Smarta familjen-metoden när du diskuterar teman som gäller hälsa med familjer: motion, kost, alkoholkonsumtion, rökfrihet, familjens vardag, munhälsa Användning av Smarta familjen-kortet


Ladda ner ppt "Pieni ottaa mallia isosta. Kaikessa. Smarta familjen Metod för att främja barnfamiljers hälsa  utgår från familjen  aktiverar familjen  stöder familjens."

Liknande presentationer


Google-annonser