Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Niklas Dahlberg Grundläggande kylvattenkemi Vilka parametrar ska kontrolleras och analyseras? Skillnaden mellan scaling och fouling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Niklas Dahlberg Grundläggande kylvattenkemi Vilka parametrar ska kontrolleras och analyseras? Skillnaden mellan scaling och fouling."— Presentationens avskrift:

1 Niklas Dahlberg Grundläggande kylvattenkemi Vilka parametrar ska kontrolleras och analyseras? Skillnaden mellan scaling och fouling

2 2 SCALING FOULING KORROSION Varför behövs vattenbehandling? Fokus på problemen : MIKROBIO

3 Scaling Hårda, kompakta, fastsittande beläggningar Kalk (CaCO 3 ) vanligast. Ger utfällningar på de varma ytorna i systemet; d.v.s. där man vill ha kylning! Uppkoncentrering av kylvatten ger överskriden löslighetsprodukt innebärande: utfällningar

4 Fouling Lera, sand, humus & mikroorganismer i vattnet Damm, smuts & mikroorganismer från luften Försmutsning från process Fouling är försmutsning som ger mjuka beläggningar av suspenderat material från:

5 Korrosion Allmän korrosion Avlagringskorrosion Galvanisk korrosion Spaltkorrosion Erosionskorrosion De vanligaste korrosionstyperna i ett öppet kylvattensystem är:

6 Biologisk tillväxt Vatten med ”rätt” temperatur Exponering mot solljus pH mellan 6-9 Ständig näringskälla Biologiska aktiviteten ofta mycket besvärande pga idealiska förhållanden:

7 BRA: Hårdhetkylvatten & spädvatten pH-värdekylvatten & spädvatten Ledningsförmågakylvatten & spädvatten Alkalitetkylvatten & spädvatten Kloridhaltkylvatten & spädvatten Inhibitorhaltkylvatten Bakteriehaltkylvatten Vilka parametrar ska man kontrollera och analysera?

8 BRA: Hårdhet pH-värde Ledningsförmåga Alkalitet Kloridhalt Inhibitorhalt Bakteriehalt BÄTTRE: Scaling index Bioindex Korrosionshastighet Prestandastyrd dosering Kartläggning MOC Vilka parametrar ska man kontrollera och analysera?

9 BÄST: (Best Practice) Vilka parametrar ska man kontrollera och analysera? 9 3D TRASAR Fluorometer pH och ORP Ledningsförmåga Korrosion Mätbara och kontrollerade parametrar: Inert Trasar - totalt doserad produkt Taggad Polymer – aktiv halt Bioreporter - reaktant and produkt Korrosionshastighet pH ORP (redox) Ledningsförmåga Temperatur Turbiditet Nalco Scaling Index Nalco Bio Control Fouling (fluorometer)

10 Confidential Ecolab Material – Do not duplicate Övervakning/ förebyggande åtgärder Vattensystem mäts och kontrolleras och övervakas av experter 24 timmar / 7 dagar i veckan  Respons på larm med förslag på avhjälpande åtgärder  Vecko och månadsrapporter med data, grafer och kommentarer 10


Ladda ner ppt "Niklas Dahlberg Grundläggande kylvattenkemi Vilka parametrar ska kontrolleras och analyseras? Skillnaden mellan scaling och fouling."

Liknande presentationer


Google-annonser