Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Grundläggande kylvattenkemi Vilka parametrar ska kontrolleras och analyseras? Skillnaden mellan scaling och fouling Niklas Dahlberg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Grundläggande kylvattenkemi Vilka parametrar ska kontrolleras och analyseras? Skillnaden mellan scaling och fouling Niklas Dahlberg."— Presentationens avskrift:

1 Grundläggande kylvattenkemi Vilka parametrar ska kontrolleras och analyseras? Skillnaden mellan scaling och fouling Niklas Dahlberg

2 Varför behövs vattenbehandling? Fokus på problemen:
2 Varför behövs vattenbehandling? Fokus på problemen: SCALING FOULING MIKROBIO KORROSION

3 Scaling Hårda, kompakta, fastsittande beläggningar
Uppkoncentrering av kylvatten ger överskriden löslighetsprodukt innebärande: utfällningar Hårda, kompakta, fastsittande beläggningar Kalk (CaCO3) vanligast. Ger utfällningar på de varma ytorna i systemet; d.v.s. där man vill ha kylning! Försämrad värmeöverföring orsakas främst av kalkutfällningar och andra kalcium och magnesiumsalter, då dessa i första hand bildar avlagringar på varma ytor i värmeväxlare och dylikt. Värmeledningsförmågan för en kalkutfällning är ca 20 ggr sämre än hos stål, vilket innebär att attt en 0,1 mm tjock kalkutfällning har samma värmeisolerande verkan som en 1,5-2,0 mm tjock stålvägg. Motsvarande jämförelse för koppar ger mm tjock kopparvägg Således ger redan en mycket tunn kalkbeläggning försämrad verkningsgrad.

4 Fouling Lera, sand, humus & mikroorganismer i vattnet
Fouling är försmutsning som ger mjuka beläggningar av suspenderat material från: Lera, sand, humus & mikroorganismer i vattnet Damm, smuts & mikroorganismer från luften Försmutsning från process Likväl som det finns scalingutfällningar så finns det foulingutfällningar Skillnaden är att foulingutfällningarna är mjuka och orsakade av suspenderande material från spädvattnet eller luften. Det finns många sätt som dessa utfällningar når kylvattensystemet. Lera,sand och mikroorganismer kan finnas i det vatten som används som spädvatten Damm, smuts och ytterligare mikroorganismer kan tillföras systemet från luften Det kan också ske försmutsning i kylvattnet via inläckage från processen (t.ex olja) Andra kan redan finnas i systemet t.ex järnoxidpartiklar (korrosionsprodukter) från pågående korrosion. Fouling kan som scaling försämra kyleffekten och genom sin beläggning hindra korrosionsinhibitorer att nå metallytor. Fouling absorberar korrosionsinhibitorer vilket leder till ökad dosering VAR I SYSTEMET SER VI FOULINGUTFÄLLNINGARNA? svar: lågflödeszoner där försmutsningen hinner fälla ut ( sedimentera) Högre flödeshastigheter får partiklarna att röra sig

5 Korrosion Allmän korrosion Avlagringskorrosion Galvanisk korrosion
De vanligaste korrosionstyperna i ett öppet kylvattensystem är: Allmän korrosion Avlagringskorrosion Galvanisk korrosion Spaltkorrosion Erosionskorrosion

6 Biologisk tillväxt Vatten med ”rätt” temperatur Exponering mot solljus
Biologiska aktiviteten ofta mycket besvärande pga idealiska förhållanden: Vatten med ”rätt” temperatur Exponering mot solljus pH mellan 6-9 Ständig näringskälla

7 Vilka parametrar ska man kontrollera och analysera?
BRA: Hårdhet kylvatten & spädvatten pH-värde kylvatten & spädvatten Ledningsförmåga kylvatten & spädvatten Alkalitet kylvatten & spädvatten Kloridhalt kylvatten & spädvatten Inhibitorhalt kylvatten Bakteriehalt kylvatten

8 Vilka parametrar ska man kontrollera och analysera?
BRA: Hårdhet pH-värde Ledningsförmåga Alkalitet Kloridhalt Inhibitorhalt Bakteriehalt BÄTTRE: Scaling index Bioindex Korrosionshastighet Prestandastyrd dosering Kartläggning MOC

9 Vilka parametrar ska man kontrollera och analysera?
BÄST: (Best Practice) Mätbara och kontrollerade parametrar: Inert Trasar - totalt doserad produkt Taggad Polymer – aktiv halt Bioreporter - reaktant and produkt Korrosionshastighet pH ORP (redox) Ledningsförmåga Temperatur Turbiditet Nalco Scaling Index Nalco Bio Control Fouling (fluorometer) 3D TRASAR Fluorometer pH och ORP Ledningsförmåga Korrosion 9

10 Övervakning/ förebyggande åtgärder
Vattensystem mäts och kontrolleras och övervakas av experter 24 timmar / 7 dagar i veckan Respons på larm med förslag på avhjälpande åtgärder Vecko och månadsrapporter med data, grafer och kommentarer


Ladda ner ppt "Grundläggande kylvattenkemi Vilka parametrar ska kontrolleras och analyseras? Skillnaden mellan scaling och fouling Niklas Dahlberg."

Liknande presentationer


Google-annonser