Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Legionella som sjukdom och risk i vattensystem Kylvattenkonferens Sabina Andersson och Caroline Schönning, Folkhälsomyndigheten 7 maj 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Legionella som sjukdom och risk i vattensystem Kylvattenkonferens Sabina Andersson och Caroline Schönning, Folkhälsomyndigheten 7 maj 2014."— Presentationens avskrift:

1 Legionella som sjukdom och risk i vattensystem Kylvattenkonferens Sabina Andersson och Caroline Schönning, Folkhälsomyndigheten 7 maj 2014

2 . Sid Legionella på Folkhälsomyndigheten Övervakning - statistik Expertkunskap Studier Utbrott och smittspårningar Vatten och miljöanalyser Tillsynsvägledning till kommuner Samverkan med andra myndigheter och branschorganisationer FAQ Temperatur? Gränsvärde? Sanering? Provtagning?

3 . Sid Legionella kan ge två infektioner LegionärssjukaPontiacfeber SymtomLunginflammation Hög feber Andningssvårigheter Torrhosta Muskelvärk Diarré (hos 25-50%) Illamående, kräkningar och buksmärta (10-20 %) Förvirring Influensaliknande symtom Feber Trötthet Huvudvärk Muskelvärk Inkubationstid2 - 14 dygn, normalt 5 - 6 dygn24 – 38 h vanligast (5 h – 3 dygn) Antal som insjuknar vid ett smittotillfälle 0,4-14% (på sjukhus) 0,1-5% > 95% (Ex. vid bad i bubbelpool) Dödlighet5-20%0% Behandling med antibiotika. I vissa fall respirator eller ECMO.

4 . Sid Legionella i Sverige 2001 - 2011

5 . Sid Legionellainfektion HUR BLIR VI SMITTADE? – Inhalation av väldigt små kontaminerade vattendroppar eller dimma (aerosol – droppar i storlek 1-5 μm) – Från en källa som har en hög koncentration av legionella som penetreras djupt ned i lungorna – Person till personsmitta har inte konstaterats – Smittar ej via dryck VILKA ÄR RISKFAKTORERNA? – Ålder – Immundefekt (på grund av sjukdomstillstånd eller behandling) – Alkoholism och rökning – Diabetes – Nedsatt njurfunktion – Män är oftare drabbade än kvinnor Legionella

6 . Sid Var påvisas Legionella? Sötvatten men ej i havsvatten Tappkallvatten Tappvarmvatten Kyltornsvatten Bubbelpooler Bioreningsanläggningar Processvatten i industrier Is från ismaskiner Blomjord och kompost Tandläkarstolar Dialysvatten Inomhusfontäner Befuktningsvatten Luftkonditionering Fordonstvätt Högtryckstvätt Spolarvätska Cementblandare Längd: 1 till 2 µm Bredd: 0,5 till 0,7 µm

7 . Sid Varmvattensystem tillväxtfaktorer Temperatur 25-45°C Biofilm, avlagringar Förrådsberedare Stillastående vatten Otillräcklig cirkulation Amöbor Brist på desinfektion

8 . Sid Viktiga legionellautbrott i Sverige ÅrtalOrtOrsak Antal fall 1979-80 VästeråsKyltorn 63 1990-91Värnamo sjhDuschvatten 31 2002SkövdeBubbelpool 23 (av 24 exp.) 2004 LidköpingKyltorn 32 2010DomsjöBiorening 5

9 . Sid Var påvisas de högsta halterna? (cfu/100 mL) 10 9 /L 10 6 /L 10 3 /L

10 . Sid Smittspårning Legionella (legionärssjuka) är en anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom Miljökontorets roll att smittspåra vid objektburen (t.ex. vattenburen) smitta I samarbete med Smittskyddsläkaren, initierar smittspårning Mål att ha isolat (bakterieodling) från patient och miljö för att jämföra med olika typningsmetoder Prover tas ofta från hemmet, arbetsplats, vårdinrättning eller annan misstänkt källa Folkhälsomyndigheten utför typning Om det blir ett tillsynsärende kan länsstyrelse eller Arbetsmiljöverket bli inkopplade Verksamhetsutövarens ansvar

11 . Sid Aktörer inom miljö Kommunernas miljöförvaltningar (MHF) Miljölaboratorier ( Folkhälsomyndigheten, kommersiella miljölaboratorier, kliniskt mikrobiologiska lab ) Folkhälsomyndigheten - Samarbetar med Smittskyddsenheterna om objektburen smitta - Provtar objektet - Informerar och förelägger eventuellt om åtgärder - Rapporterar till Smittskyddet - Utför legionellaanalys, primärtypning - Rapporterar till kommunernas MHF och berörd Smittskyddsenhet - Utför legionellaanalys - Rådgivning till Smittskyddet och MHF - Epidemiologisk typning för att fastställa smittkälla (SBT)

12 . Sid Legionellakolonier på BCYE Analys på vattenlaboratoriet Metoder enligt ISO-standard Vattenprovet koncentreras (filtrering) Odling på selektivt medium (agar) Kvantifiering genom att räkna kolonier (CFU per liter) Fortsatt typning…

13 . Sid EWGLI Technical Guidelines for the Investigation, Control and Prevention of Travel Associated Legionnaires’ Disease, Sep 2011 version 1.1 Aktionsvärden anges för: Hot and cold water systems Cooling towers Spa pools Bedöms ej som användbara i sin helhet i Sverige

14 . Sid Exempel på rekommendationer vid kontroll av industrivatten (kyltorn) Kvartalsvis kontroll Kvantitativ analys av legionella och odlingsbara mikroorganismer Typning L. pneumophila sg 1, sg 2-14 och species Bedömning enligt EWGLI:s aktionsvärden Alarmera vid höga halter av legionella >100 000/L Chockklorering Gör riskbedömning Informera tillsynsmyndighet EGENKONTROLL

15 . Sid EWGLI:s aktionsvärden för kyltorn Legionella cfu/L Antal bakterier cfu/ml Behov av åtgärd <1000<10 000 Ingen - System under kontroll >1000 - <10 000 <100 000 Omprov - Se över kontrollåtgärder Gör en riskvärdering >10 000>100 000 Omprov – Chockdosering med biocid – Revidera kontrollåtgärder och riskvärdering för att kunna vidta relevanta åtgärder

16 Tack! www.folkhalsomyndigheten.se sabina.andersson@folkhalsomyndigheten.se caroline.schonning@folkhalsomyndigheten.se


Ladda ner ppt "Legionella som sjukdom och risk i vattensystem Kylvattenkonferens Sabina Andersson och Caroline Schönning, Folkhälsomyndigheten 7 maj 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser