Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Penningpolitisk uppföljning april 2012. Ljusglimtar för svensk ekonomi Fortsatt låg inflation.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Penningpolitisk uppföljning april 2012. Ljusglimtar för svensk ekonomi Fortsatt låg inflation."— Presentationens avskrift:

1 Penningpolitisk uppföljning april 2012

2 Ljusglimtar för svensk ekonomi Fortsatt låg inflation

3 Bräckligt på finansmarknaderna Ränta på statsobligationer med cirka 10 års återstående löptid, procent Källa: Reuters EcoWin

4 Svag tillväxt i euroområdet BNP, årlig procentuell förändringKällor: Bureau of Economic Analysis, Eurostat och Riksbanken

5 Stabilisering i svensk ekonomi Kvartalsförändringar i procent, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken

6 Viss förbättring i början av året Index, 2007 = 100 Källa: SCB

7 Ljusglimtar Index, medelvärde = 100, standardavvikelse = 10 Källa: Konjunkturinstitutet

8 Arbetsmarknaden försämras något det närmaste året Arbetslöshet, procent av arbetskraften, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken

9 Låg inflation Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken

10 Fortsatt låg ränta Reporänta, procent, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken

11 En prognos inte ett löfte Reporänta, procent, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken Förtroendet bland hushåll och företag återvänder snabbare än väntat Problemen i euroområdet förvärras

12 Ljusglimtar för svensk ekonomi Fortsatt låg inflation


Ladda ner ppt "Penningpolitisk uppföljning april 2012. Ljusglimtar för svensk ekonomi Fortsatt låg inflation."

Liknande presentationer


Google-annonser