Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SKJUTBANOR. DEFINITION  Med en skjutbana avses ett område med en eller flera skjutbaneplatser för olika vapen och olika skyttegrenar.  I utkastet till.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SKJUTBANOR. DEFINITION  Med en skjutbana avses ett område med en eller flera skjutbaneplatser för olika vapen och olika skyttegrenar.  I utkastet till."— Presentationens avskrift:

1 SKJUTBANOR

2 DEFINITION  Med en skjutbana avses ett område med en eller flera skjutbaneplatser för olika vapen och olika skyttegrenar.  I utkastet till den nya skjutbanelagen finns följande definition: ”Med skjutbana avses ett utrymme inomhus eller ett område utomhus som används för målskjutning med skjutvapen”.

3 SKJUTBANOR Anläggandet och upprätthållandet av skjutbanor kräver tillstånd av myndigheterna  Tillstånd av polisstyrelsen  Miljötillstånd av kommunens miljötillsyn/miljönämnd

4 SKJUTBANOR Förordningarna som är grunden för skjutbanetillstånden  Polisstyrelsens (skjutvapenförvaltningens) tillstånd (f.d. Länsstyrelsens tillstånd)  Nådelika förordningen gällande anläggandet och upprätthållandet av skjutbanor 21.11.1915  Senatens beslut gällande anläggandet och upprätthållandet av skjutbanor 25.7.1916  Miljötillstånd (kommunens miljömyndighet eller regionförvaltningsverket RFV)  Miljöskyddslagen (86/2000)  Miljöskyddsförordningen (169/2000)  Lag om kommunernas miljövårdsförvaltning (64/1986)  Kommunallagen (365/1995)  Lagen angående vissa grannelagsförhållanden (26/1920)  Byggandet  MRLMarkanvändnings- och byggnadslagen (132/1999)

5 SKJUTBANOR

6  I tillståndet som polisstyrelsen beviljar definieras  skjutplatserna  skjutriktningen  nödvändiga skyddsåtgärder  tillåtna vapen och kalibrar  tillåten ammunition

7 SKJUTBANOR  I miljölovet definieras  verksamhetens bullermängd  hur bullrets spridning skall hindras  hur man bör utreda mängden förorenad mark och var den finns  hur man förhindrar marken och vattnen från att förorenas  hur förorenad mark skall iståndsättas

8 SKJUTBANOR FÖRNYANDET AV SKJUTVAPENLAGSTIFTNINGEN  Projektet startades 29.9.2008 SM109:00/2008  Fas I i riksdagen  Fas II  Ändringar i skjutvapenlagen  Luftvapen och pilbågar  Skjutbanelagen  Till riksdagen i september 2010

9 SKJUTBANOR  Skjutbanekonstruktionerna och skyddszonerna måttas i enlighet med tillståndet, vilket betyder att man endast får använda sådana vapen, kalibrar och ammunition som enligt tillståndet är tillåtna.  bankonstruktionerna kan gå sönder  rikoschettfara  olyckor eller fara för skottskada i markörskyddet

10 SKJUTBANOR  Miljötillståndet bestämmer/begränsar också skjutbanans användningstider. Tiderna bör absolut följas.  bullerolägenheter  annat som stör grannskapet

11 SKJUTBANOR Avfallshanteringen på skjutbanan bör ordnas i enlighet med lagen  Avfallet bör sorteras om avfallet avhämtas sorterat i:  Papp och papper  Tavlor och tavellappningsremsor  Plast  Patronaskars innehåll  Hylsor och kulor  Problemavfall  Oljigt rengöringsavfall  Blandavfall

12 SKJUTBANOR Skytte på andra platser än egentliga skjutbanor  Egen skjutplats  Med markägarens lov på glesbygden  Utgående från jakträtten  Specialtillstånd  Tillfälliga övnings- eller tävlingstillfällen


Ladda ner ppt "SKJUTBANOR. DEFINITION  Med en skjutbana avses ett område med en eller flera skjutbaneplatser för olika vapen och olika skyttegrenar.  I utkastet till."

Liknande presentationer


Google-annonser