Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Yrkesintroduktionsanställningar (YA) - arbetsgivare och fack tillsammans Förenar arbete med lärande på arbetsplatsen Underlättar arbetsgivarens långsiktiga.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Yrkesintroduktionsanställningar (YA) - arbetsgivare och fack tillsammans Förenar arbete med lärande på arbetsplatsen Underlättar arbetsgivarens långsiktiga."— Presentationens avskrift:

1 1 Yrkesintroduktionsanställningar (YA) - arbetsgivare och fack tillsammans Förenar arbete med lärande på arbetsplatsen Underlättar arbetsgivarens långsiktiga kompetensförsörjning Förenklar övergången mellan skola och arbetsliv för ungdomar utan relevant yrkeserfarenhet

2 Förutsättningar för YA-jobb Ett yrkesintroduktionsavtal tecknat av parterna Ungdomen uppfyller kriterierna i avtalet En handlednings-/utbildningsplan upprättas För tillfället finns det 37 avtal och fler tillkommer löpande Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA)2

3 Ekonomiskt stöd För arbetsgivaren Lönesubvention Handledarstöd För parterna Medel för främjandeinsatser Statsbidrag för utveckling av lärande på arbetsplatser Fler möjligheter till finansiering Europeiska socialfondens program 2014-2020 Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA)3

4 Så här kan det gå till: Företaget har hittat en ungdom de vill anställa Företaget säkerställer att det finns ett avtal Företaget säkerställer att ungdomen är behörig (se branschspecifikt avtal) Ungdomen registrerar sig hos Arbetsförmedlingen Företaget fyller i ansökan om ekonomiskt stöd och upprättar en utbildnings/ handlingsplan Facket ges möjlighet att yttra sig kring handlednings- /utbildningsplan och lön Företaget skickar in ansökan till Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen fattar beslut om stöd Företaget kan anställa ungdomen Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA)4

5 www.ya-delegationen.se Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA)5 Information och stöd - med fokus på arbetsplatslärande

6 Statsbidrag Bidrag för att utveckla: 1.Kompetensprofiler och valideringsmodeller 2.Certifiering av aktörer som kan stödja arbetsplatser 3.Handledarutbildningar 4.Regionala stödstrukturer Även andra insatser för att bygga upp stödstrukturer för arbetsplatslärande inom YA. Nästa ansökningsomgång: Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA)6

7 7 Fastighetsanställdas förbund Almega Tjänsteförbunden (fastighetsarbetsgiv.) Almega Tjänsteförbunden (serviceentreprenad) Almega Tjänsteförbunden (specialservice företag) Fastigo KFO Handelsanställdas förbund Svensk Handel KFO GS Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch Föreningen Sveriges Skogsindustrier (sågverksindustrin) Trä- och möbelföretagen TMF (träindustrin) Trä- och möbelföretagen TMF (stoppmöbelindustrin) Skogs och Lantarbetsgivareförbundet (SLA) Grafiska Företagens Förbund (Förpackningsavtalet) Grafiska Företagens Förbund (Infomediaavtalet) Svenska Kommunalarbetareförbundet Fastigo Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta BAL13 Sveriges Kommuner och Landsting Pacta BUI 13 KFS branschområde Energi KFS branschområde VA ------------------------------------------------------------------------------ Svenska Elektrikerförbundet Elektriska Installatörsorganisationen (EIO) IF Metall IKEM/IFM (Allokemisk industri) IKEM/IFM (Kemiska fabriker) IKEM/IFM (Glasindustrin) IKEM/IFM (Läder- och sportartikelindustrin) IKEM/IFM (Oljeraffinaderier) IKEM/IFM (Stenindustrin) IKEM/IFM (Explosivämnesindustrin) IKEM/IFM Nordic Sugar IF Metall IKEM/IFM (Tvättindustri /Textilservice) IKEM/IFM (Återvinningsföretag) SVEMEK Sveriges Textil- och Modeföretag (TEKO) Teknikarbetsgivarna Byggnadsämnesförbundet och Buteljglasindustrin (BÄF) Gruvornas arbetsgivarförbund Stål och Metalls Arbetsgivareförbundet IKEM/IFM (Gemensamma Metallavtalet Livsmedelsarbetareförbundet, Livs Livsmedelsföretagen Seko KFS branschområde Energi Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA)


Ladda ner ppt "1 Yrkesintroduktionsanställningar (YA) - arbetsgivare och fack tillsammans Förenar arbete med lärande på arbetsplatsen Underlättar arbetsgivarens långsiktiga."

Liknande presentationer


Google-annonser