Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vapen, patroner och säkerhet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vapen, patroner och säkerhet"— Presentationens avskrift:

1 Vapen, patroner och säkerhet

2 Vapen, patroner och säkerhet
Vapnet och dess patroner bildar en helhet Moderna vapnen är utvecklade för ett specifikt ändamål. All round-vapen görs just inte mera Moderna vapnen och patronerna tillverkas med hög standard Tillverkarna vill att deras produkter är säkra för användaren Användaren kan trots det göra farliga misstag med vapnen och patronerna Vapen, patroner och säkerhet Meningen med denna dia är att få kursdeltagarna att inse att vapnet och patronerna bildar en helhet. Dessutom är det meningen att få dem att inse sitt eget ansvar samt påpeka vapentillverkarnas intresse för att produkterna är trygga att använda.

3 Vapnens konstruktion och material har utvecklats under decennierna
Vapnen tillverkas för ett specifikt ändamål, t.ex. tävlingspistol Vapnen tillverkas industriellt som automatiserad serietillverkning, som handarbete eller som en kombination av dessa produktionsformer Vapnen Det är bra för skytten att förstå produktionsprinciperna för vapnen. Tävlingsvapen kan utvecklas och tillverkas endast om vapenfabrikerna har en tillräckligt omfattande produktion och klientel. Om vapen skulle tillverkas enbart som unika exemplar skulle produktionskostnaderna bli så höga att endast ett fåtal skulle ha råd till dem. Vapentillverkarna försöker tillverka vapen som är trygga för dessas användare.. Dessutom bör vapnen vara lätta att använda, billiga att underhålla och de bör hålla alla olika påfrestningar som kan uppstå vid skyttet. Användarna vill att vapnen skall vara förmånliga träffsäkra och att de skulle behöva så lite underhåll som möjligt fast de används ofta. Hur bra man lyckas koppla ihop dessa två intressen bestämmer hur bra framgång vapnet ifråga har kommersiellt.

4 Moderna vapen tål tryck bättre än äldre
Detta betyder att man kan använda patroner med större effekt Äldre vapen tål inte tryckvariationen lika bra, vilket betyder att deras effekt är mer begränsad Vapnen Kravet på ökad effekt har lett till att vapnen har blivit mer hållbara. Ju längre man vill att kulorna skall flyga desto större bör utgångshastigheten vara. Detta får man till stånd genom att oka på trycket som skjuter ut kulan. På motsvarande sätt betyder det att om man vill skjuta en tyngre kula bör också trycket som skjuter ut den större massan vara högre. Då både kulans tyngd och dess hastighet ökar, ökar också kravet på hur mycket tryck vapnet bör tåla. Typiska krav på tryck är för olika vapen: Hagelgevär 900 – 1200 bar Pistol och revolver 1800 – 3200 bar Gevär 3600 – 3800 bar Man kan se att tryckvariationen procentuellt är stor speciellt för hagelgevär och pistoler. Detta sätter i praktiken gränserna för vilka patroner som kan användas i vapnen. Patrontillverkarna tillverkar patroner som utvecklar olika tryck. Det är därför viktigt att man använder rätt sorts patroner i sitt vapen. Speciellt om man använder äldre vapen bör man kontrollera att de tål det tryck som nya effektivare patroner utvecklar.

5 Man kan i misstag ladda sitt vapen med en patron vars tryck vapnet inte tål eller som annars inte lämpar sig i vapnet En del av tävlingsvapnen fungerar endast med vissa patroner och endast med en sorts kula, t.ex. 32 S&W Long WC Vapnets funktion kan också ställa krav på patronen, t.ex. för att vapnet skall mata rätt. Vapnen Det är möjligt att få till stånd farliga situationer genom att använda patroner av fel typ. Huvudsakligen har detta försökts hindra genom tekniska tillverkningslösningar men alltid är det inte så. Speciellt med hagelgevär är det möjligt att få till stånd farliga situationer på grund av patronboet konstruktion. På samma sätt är det möjligt i vissa revolvrar att använda fel ammunition. Patronerna för hagelgevär och revolvrar är cylindriska vilket betyder att patronernas rätt längd är en betydande säkerhetsfaktor. För att mekanismen pålitligt skall kunna mata in patronerna i loppet i självladdande vapen bör kulorna huvudsakligen vara avrundade och vara försedda med mantel. Har man ett vapen med rörmagasin skall man inte använda ammunition med spetsiga kulor så att de inte antänder varandra i magasinet vid stötar. I rörmagasin är patronerna belägna efter varandra så att föregående patrons kula vilar mot följande patrons tändhatt. Då patronerna rör på sig, t.ex. vid laddandet eller vid stötar kan patronerna antända varandra. Detta leder alltid till att vapnet skadas och kan också leda till att skytten skadar sig. Om patroner mera i diorna som behandlar patroner.

6 Bekanta dig alltid med tillverkarens direktiv och följ dem noga
Vårda ditt vapen regelbundet – vid behov ta det till en vapensmed Ändra inte på vapnets konstruktion, speciellt på sådana delar som bör tåla tryck om du inte vet hur omändringen påverkar säkerheten Om ditt vapen får en stöt t.ex. då den faller i golvet, granska det noga före du skjuter med det Vapnen

7 Klargör för dig vilka patroner som kan skjutas med vapnet
Använd inte patroner som du är osäker på om de är trygga Kalibermarkeringen berättar inte alltid allt om patronen Använd endast högklassiga patroner som är tillverkade av kända tillverkare Patroner För att minska på kostnaderna försöker skyttarna få sina patroner så förmånligt som möjligt. Då det är fråga om fabriksladdningar och gruppbeställningar är saken oftast oproblematisk. Ibland kommer också äldre patronpartier till salu. Med dem bör man vara noga och det lönar sig att överväga om det är lönt att köpa sådana. Då man använder gamla patroner kan det leda till vapenstörningar och att vapnen går sönder. Detta kan också leda till personskador som är betydligt större än de inbesparingar man kan uppnå genom att köpa gamla patroner. Patronernas markeringssätt har historiska anor och patronerna har sällan de mått som markeringen visar. Speciellt tummåtten omvandlade till millimeter är inexakt. Därför är det viktigt att skytten till en viss grad behärskar kalibermarkeringarna så att han vet vilka patroner som passar till hans vapen. Krutmängden och kvaliteten i patronen kan inte utläsas ur kalibermarkeringen. Först då man försöker använda patronerna får man en uppfattning över i vilket skick krutet är. Gammalt krut kan leda till funktionsstörningar som kan medföra skador. Gammalt krut kan antändas och brinna på ett opålitligt sätt så att gastrycket i vapnet stiger eller att krutet antänds långsamt. Båda är farliga situationer.

8 Patroner kan också laddas själv
Genom att ladda patroner själv kan man få patroner som är optimala för det egna vapnet Att lada själv kräver insikt i hylsor, tändhattar, krut och kulor Miniatyrgevärspatroner kan inte laddas själv Patroner Det är bra att skytten också är medveten om möjligheten att själv ladda patroner. Genom att ladda själv kan man spara på kostnaderna och hobbyn kan få flera dimensioner och bli intressantare.

9 En vanlig sportskyttekaliber är .22
I bilden under är patronerna från vänster: 22 WMR, 22 special, 22 extra long, 22 long rifle, 22 long och 22 short Patroner I denna dia visas olika typer a kantantändningspatroner i kaliber .22. Med hjälp av bilden kan man visa kursdeltagarna skillnaden i de olika cylinderformade patronernas användning. .22 special och .22 extra long är nuförtiden sällsynta. Självladdande vapen förutsätter en tillräcklig rekyl för att mekanismen skall fungera. Svagare patroner bildar inte nödvändigtvis en fungerande helhet med ett visst vapen. Vapen som laddas för hand är inte lika beroende av patronens tryck. Därför kan man med revolvrar och t.ex repeterlåsgevär skjuta också kortare patroner. Om ett cylinderlås- eller repetergevärs patronläge är .22 long rifle kam man också skjuta .22 long och .22 short patroner. Samma gäller revolvrar. .22 WMR (Winchester Magnum Rimfire) har en tjockare hylsa än de övriga patronerna på bilden. Många tror att den bara är en längre version av .22 long rifle men detta är inte sant. Ett vapen som är för .22 WMR kan man inte använda andra .22 patroner i. Samma gäller omvänt .22 WMR patroner kan inte skjutas i .22 long rifle vapen. Kulorna är av samma diameter men trots det går det inte att modifiera ett .22 long rifle vapen genom att förstora patronläget för det övriga vapnet är gjort att hålla .22 long rifle patroner inte .22 WMR.

10 Konstruktionen, kulorna och måtten på olika
Konstruktionen, kulorna och måtten på olika .22 kalibers patroner skiljer sig från varandra Patroner I denna bild visas kluvna patroner. Patronerna är från vänster till höger: 22 short, 22 long och 22 long rifle. Som man kan se är kulorna lika stora i 22 short och 22 long patronen medan hylsorna åter är lika långa i 22 long och 22 long rifle. Man kan också se att krutmängden ökar då hylsan blir längre eller kulan större. Kulans diameter för dessa .22 kalibers kantantändningspatroner är samma som hylsans yttre diameter. För nyare patronmodeller (t.ex. .22 WMR) är kulans diameter i sin helhet samma som hylsans inre diameter. Förut var patronernas konstruktion sådan att kulans diameter var samma som hylsans yttre diameter. Nuförtiden är kulans diameter samma som hylsans inre diameter. På grund av detta är kalibermarkeringen för äldre patronmodeller för revolverbruk i princip fel. Den vanliga grovpistolkalibern .32 är det facto .30. Ytterligare huvudbry uppstår på grund av att en del patroners kaliber meddelas som storkalibern medan andra använder småkalibern.

11 I bilden till höger visas olika 32 kalibers patroner
I bilden till höger visas olika 32 kalibers patroner. Från vänster: 32 S&W, 32 S&W Long, 32 HR Magnum och 327 Fed För dessa patroner har man med olika långa hylsor hindrat att 32 magnum patroner sätts i ett 32 S&W Long vapen Med en revolver som använder långa 32 patroner kan man alltid skjuta kortare patroner men inte tvärt om I bilden till höger visas 32 S&W Long Wadcutter patroner. Denna patron är utvecklad speciellt för målskytte och för patronen har konstruerats tävlingsvapen i vilka ingen annan 32 ammunition passar. Patroner I denna bild presenteras patroner av kalibern .32. I den övre bilden ser man bra hur hylsan blir längre då patronens effekt ökar. I diorna 3 till 5 har behandlats de krav som patronerna ställer på vapnet. Dessutom berättas i dian 5 om ,32 S&W Long WC patronen som utvecklats speciellt för tävlingsskytte, Kulan är av typ waddcutter (”filtskärare”) som gör ett fint runt hål i tavlan. Kulan är baktills ihålig så det blir tillräckligt utrymme för krutet då kulan pressas helt in i hylsan. Ballistiken är inte bra för skott på längre håll men patronen används endast på 25 m avstånd. De vapen som är ämnade att skjuta endast 32 S&W Long WC har vanligtvis ett magasin som man inte ens kan sätta andra sortens patroner i. Andra magasin passas inte heller i vapnen. Dessa hylsor går att ladda på nytt så det är skäl att nämna detta i detta sammanhang. Man kan rekommendera åt nybörjare att skaffa revolver i kalibern 32 på grund av att vapnen är förmånligare och träffsäkra. Dessutom kan man med vapnen skjuta ett större sortiment olika patroner så att samma vapen kan användas till olika sorters sportskytte.

12 Hagelpatronen beter sig olika från andra patroner då man skjuter den
Hagelpatronen bör vara så kort att det blir utrymme för hylsan att öppna sig i patronläget. Patronen överst i bilden är för lång och haglen kommer inte åt att lämna hylsan normalt, vilket gör att trycket stiger märkbart Patroner Bilden visar hur hagelpatronens hylsa öppnar sig då man skjuter den.

13 Hagelpatronerna i bilden skiljer sig från varandra fast de ser ut att vara lika långa
Stukningen är olika vilket betyder att hylsorna är olika långa då de öppnas Patroner På bilden finns två oskjutna hagelpatroner. Den vänstra är stjärnstukad och den är 70 mm lång som öppnad. Den högra är randstukad och dess öppningslängd är 65 mm. Båda patronerna ryms i äldre hagelgevär med 12/65 patronläge men den vänstra patronen medför troligtvis en vapenskada då den avfyras. På gamla patroner kan markeringen över öppningslängden ha nötts bort så man skall inte använda gamla obekanta patroner.

14 Hagelpatronerna i bilden är olika långa före de skjuts
Först då de skjuts öppnar sig hylsan till din fulla längd Patroner På den övre bilden visas fem olika hagelpatroner. Fyra av dem är i kalibern 12/70 och en i kalibern 12/65. Patronen i mitten har kortaste öppningslängd (65 mm) de övriga 70 mm. Som man ser kan man inte avgöra hagelpatronens kaliber från den oskjutna patronens längd. Detta bör alltid kontrolleras från markeringen på patronen. På den nedra bilden visas avskjutna patroner. Man kan se hur de öppnas då de skjuts. Av mässingsdelens (culot) längd han man få en uppfattning om trycket. Ju längre mässingsdel desto högre tryck.

15 Förvara patronerna i sina ursprungliga förpackningar
Om du laddar själv patroner skaffa ordentliga patronaskar Löspatroner är farliga! Säkerhet I den övre bilden visas typiska patronaskar med innanmäte av plast. Det ärr lätt att plocka patronerna ur askarna och man ser genast hur många man använt. I den nedre bilden visas en typisk patronask som används för återladdade patroner. Dessa askar är hållbara och de håller både patronerna och de avskjutna hylsorna i ordning. Dessa askar kostar endast några euron och det är lätt och tryggt att förvara patroner i dem. Askarna är också lätta att transportera.

16 Också patronen kan ”svika” då man skjuter
Om patronen inte fungerar på rätt sätt eller den inte passar till vapnet kan det resultera i en funktionsstörning som om den upprepas kan allvarligt skada vapnet En noggrann skytt förbereder sig också för eventuella funktionsstörningar genom att använda ändamålsenliga skyddsglasögon och hörselskydd Säkerhet Den övre bilden visar en revolver med vilken skjutits en patron av fel kaliber. En del av krutgaserna har läkt ut mellan rullan och pipan och de resterande gaserna har inte förmått skjuta ut den överstora kulan ur pipan utan kulan har stannat i pipan. Om man med detta vapen skulle skjuta en normal patron leder det till en vapenskada för den nya kulan slipper inte ut ur pipan. Om vapnet, då man avfyrar det inte ger en normal rekyl bör man genast kontrollera att kulan verkligen lämnat pipan efter att först ha avlägsnat alla patroner från vapnet. Den nedre bilden visar skyttens basskydd. Man kan inte poäntera skyddsglasögonens vikt tillräckligt. Många yrken förutsätter idag en bra synförmåga med båda ögonen (t.ex. busschaufför). Det är inte klokt att med sin fritidshobby eventuellt äventyra också sin utkomst.

17 Trygga träffar inom en fin hobby! Tack för visat intresse!
Vapen, patroner och säkerhet


Ladda ner ppt "Vapen, patroner och säkerhet"

Liknande presentationer


Google-annonser