Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att skydda sig Första hjälpen. Att skydda sig Att skydda hörseln öronpropparöronproppar hörselskyddhörselskydd dubbelskydddubbelskydd Att skydda synen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att skydda sig Första hjälpen. Att skydda sig Att skydda hörseln öronpropparöronproppar hörselskyddhörselskydd dubbelskydddubbelskydd Att skydda synen."— Presentationens avskrift:

1 Att skydda sig Första hjälpen

2 Att skydda sig Att skydda hörseln öronpropparöronproppar hörselskyddhörselskydd dubbelskydddubbelskydd Att skydda synen SkyddsglasögonSkyddsglasögon

3 Allmänt I Finland registreras 100-200 skottskador/år. I Finland registreras 100-200 skottskador/år. På skjutbanan sker dessa ytterst sällan. T.ex. SAL har inte vetskap om en enda skottskada förorsakad av en kula på 2000-talet!!! Man bör skydda sig mot kulfragment som rikoschetterar från tavelanordningar med skyddsglasögon och rätt klädsel På skjutbanan sker dessa ytterst sällan. T.ex. SAL har inte vetskap om en enda skottskada förorsakad av en kula på 2000-talet!!! Man bör skydda sig mot kulfragment som rikoschetterar från tavelanordningar med skyddsglasögon och rätt klädsel Vid skottskador är vanligtvis inhålet litet men uthålet kan vara stort. Vid skottskador är vanligtvis inhålet litet men uthålet kan vara stort. Fast den synliga skadan är liten är den inre skadan förorsakad av trycket oftast allvarlig. Från uthålet kan det rinna mycket blod. Fast den synliga skadan är liten är den inre skadan förorsakad av trycket oftast allvarlig. Från uthålet kan det rinna mycket blod. Speciellt farlig är en skottskada i kroppen. Speciellt farlig är en skottskada i kroppen.

4 Första hjälpen (irway)öppna luftvägar A (irway)öppna luftvägar (reathing)andning B (reathing)andning (irculation)blodomlopp C (irculation)blodomlopp (isability)medvetandegrad D (isability)medvetandegrad Om du inte klarar dig med plåster, alarmera alltid hjälp Om du inte klarar dig med plåster, alarmera alltid hjälp * En annan hjälpare * 112 NÖDCENTRALEN (Kom ihåg att nämna gatuadress)

5 NÖDCENTRALEN 112 Berätta vem du är Berätta vem du är Vad som hänt Vad som hänt Var det hänt Var det hänt Svara på nödcentralens frågor Svara på nödcentralens frågor Fungera enligt givna direktiv Fungera enligt givna direktiv Avsluta samtalet först då du fått lov! Avsluta samtalet först då du fått lov!

6 Att stilla en blödning Ring till nödcentralen 112. Ring till nödcentralen 112. Placera den skadade i liggande läge. Placera den skadade i liggande läge. Om såret är i handen eller benet, höj extremiteten. Om såret är i handen eller benet, höj extremiteten. Stilla blödningen genom att trycka på såret med handen eller fingren. Om den skadade kan själv trycka på såret så uppmana honom att göra det. Stilla blödningen genom att trycka på såret med handen eller fingren. Om den skadade kan själv trycka på såret så uppmana honom att göra det. Bind såret, vid behov lägg ett tryckförband på såret. Bind såret, vid behov lägg ett tryckförband på såret. Om blödningen fortsätter tryck kraftigt med handflatan mot basen av extremiteten (för armen i armhålan, för benet i ljumsken) för att hindra artärblodet. Om blodflödet inte minskar sätt som den yttersta nödåtgärd en tourniquet (avsnörande förband) före blödningen. Om blödningen fortsätter tryck kraftigt med handflatan mot basen av extremiteten (för armen i armhålan, för benet i ljumsken) för att hindra artärblodet. Om blodflödet inte minskar sätt som den yttersta nödåtgärd en tourniquet (avsnörande förband) före blödningen. Följ med patientens tillstånd ända till professionell hjälp anländer och ring nödnumret 112 på nytt om tillståndet märkbart förändras. Följ med patientens tillstånd ända till professionell hjälp anländer och ring nödnumret 112 på nytt om tillståndet märkbart förändras.

7 Att binda ett tryckförband då det finns förband eller motsvarande att använda Låt den som skall hjälpas ligga och höj extremiteten. Låt den som skall hjälpas ligga och höj extremiteten. Fortsätt att trycka på såret. Fortsätt att trycka på såret. Sätt ett skyddande förband på såret och fortsätt att trycka på förbandet. Sätt ett skyddande förband på såret och fortsätt att trycka på förbandet. Sätt ovanpå det skyddande förbandet 1–2 rullor förband och flera skyddsförband som är vikta så att de fungerar som tyngd. Tyngden får vara flexibel och blodsugande. Sätt ovanpå det skyddande förbandet 1–2 rullor förband och flera skyddsförband som är vikta så att de fungerar som tyngd. Tyngden får vara flexibel och blodsugande. Fäst skyddsförbandet och tyngden till ett tryckförband med hjälp av ett elastiskt förband, en duk eller en mitella. Fäst skyddsförbandet och tyngden till ett tryckförband med hjälp av ett elastiskt förband, en duk eller en mitella. Tryckförbandet får inte spänna åt. Kontrollera fingrars/tårs färg och värme. Tryckförbandet får inte spänna åt. Kontrollera fingrars/tårs färg och värme. Att stilla en blödning

8 Att stilla blödning med en tourniquet (yttersta åtgärd) Sätt den som skall hjälpas i liggande ställning och höj extremiteten. Sätt den som skall hjälpas i liggande ställning och höj extremiteten. Lägg ovanom såret ett tillräckligt långt ca 10 cm bred tygremsa eller dylikt. Lägg ovanom såret ett tillräckligt långt ca 10 cm bred tygremsa eller dylikt. Gör en enkel knut i förbandet och sätt en stadig träpinne på knuten. Gör en enkel knut i förbandet och sätt en stadig träpinne på knuten. Fäst pinnen med en dubbel knut. Spänn förbandet med hjälp av pinnen tills blodet slutar att flöda ur såret. Förankra pinnen med ett förband. Fäst pinnen med en dubbel knut. Spänn förbandet med hjälp av pinnen tills blodet slutar att flöda ur såret. Förankra pinnen med ett förband. Följ med patientens tillstånd ända till professionell hjälp anländer och ring nödnumret 112 på nytt om tillståndet märkbart förändras. Följ med patientens tillstånd ända till professionell hjälp anländer och ring nödnumret 112 på nytt om tillståndet märkbart förändras. Att stilla en blödning

9 Sår i magområdet Risk för avsevärd intern blödning Ring nödcentralen 112. Ring nödcentralen 112. Sätt patienten i liggande ställning och stöd knäna i krok så att magmusklerna slappnar av och smärtan lindras. Sätt patienten i liggande ställning och stöd knäna i krok så att magmusklerna slappnar av och smärtan lindras. Vänd en medvetslös, andande person på sida. Täck sårområdet med ett förband. Vänd en medvetslös, andande person på sida. Täck sårområdet med ett förband. Om tarm tränger ut ur såret, tryck inte in det genom hålet utan täck tarmen med ett möjligaste rent fuktigt förband. Om tarm tränger ut ur såret, tryck inte in det genom hålet utan täck tarmen med ett möjligaste rent fuktigt förband. Ge första hjälpen utgående från personens chockbeteende Ge första hjälpen utgående från personens chockbeteende Följ med patientens tillstånd ända till professionell hjälp anländer och ring nödnumret 112 på nytt om tillståndet märkbart förändras. Följ med patientens tillstånd ända till professionell hjälp anländer och ring nödnumret 112 på nytt om tillståndet märkbart förändras.

10 Djupt sår i bröstområdet (Det synliga blodflödet kan vara litet men situationen kan vara livshotande.) Ring nödcentralen 112 Ring nödcentralen 112. Täck såret genast med en sårdyna, ett ihopvikt förband eller i nödfall till att börja med med handflatan. Täck såret genast med en sårdyna, ett ihopvikt förband eller i nödfall till att börja med med handflatan. Fäst förbandet med sårtejp, plåster eller limförband. Fäst förbandet med sårtejp, plåster eller limförband. Sätt patienten i halvsittande ställning. Sätt patienten i halvsittande ställning. Om personen är medvetslös men andas, lägg honom på sida, den skadade sidan mot underlaget. Om personen är medvetslös men andas, lägg honom på sida, den skadade sidan mot underlaget. Om andningssvårigheterna ökar plötsligt efter att såret täckts, öppna förbandet omedelbart. Om andningssvårigheterna ökar plötsligt efter att såret täckts, öppna förbandet omedelbart. Följ med patientens tillstånd ända till professionell hjälp anländer och ring nödnumret 112 på nytt om tillståndet märkbart förändras. Följ med patientens tillstånd ända till professionell hjälp anländer och ring nödnumret 112 på nytt om tillståndet märkbart förändras. Att stilla en blödning

11 Brandsäkerhet

12 Hindra eldsvådan Det är lättare att hindra en eldsvåda än att släcka den! Eldsvådan överraskar och skrämmer alltid. Vid en eldsvåda blir man lätt i panik och därför är det viktigt att på förhand fundera på hur man skall gå tillväga ifall det börjar brinna. Brand- säkerhet

13 Försläckningsutrustning Granruska Granruska Kläde Kläde Brandsläckare Brandsläckare Brandfilt Brandfilt Portabla släckare Portabla släckare Handspruta Handspruta Brand- säkerhet

14 Ansvar Varje skytt ansvarar för att de personliga skyddsbestämmelserna följs. Då en avdelning skjuter har skjutledaren ansvaret för att bestämmelserna följs. Obs! Den vanligaste orsaken till eldsvåda är ovarsam hantering med eld (öppen eld, tobak, el- utrustning).

15 Betrakta omgivningen Meddela genast om dina iakttagelser Börja genast försläckningen Ring NÖDCENTRALEN i tid Ansvar

16 Vid nödfall ring 112 Ring nödsamtalet själv om du kan Berätta vad som hänt Berätta exakt adress och kommun Svara på de frågor du ställs Fungera enligt de anvisningar du får Avsluta samtalet först då du fått lov


Ladda ner ppt "Att skydda sig Första hjälpen. Att skydda sig Att skydda hörseln öronpropparöronproppar hörselskyddhörselskydd dubbelskydddubbelskydd Att skydda synen."

Liknande presentationer


Google-annonser