Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Aktiviteter i det dagliga livet/ Äldre med Depression

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Aktiviteter i det dagliga livet/ Äldre med Depression"— Presentationens avskrift:

1 Aktiviteter i det dagliga livet/ Äldre med Depression
Jag heter Carina Tordai, arbetsterapeut sedan över tjugo år tillbaka och har arbetat på äldrepsykiatriska avdelningen och mottagningen i elva år. Tänkte dela med mig av mina erfarenheter kring äldre med depression utifrån mitt perspektiv och berätta lite om hur jag och vi arbetar på avdelningen och mottagningen. Aktiviteter i det dagliga livet/ Äldre med Depression Carina Tordai Leg. Arbetsterapeut Äldrepsykiatriska enheten Helsingborg

2 Model of a Human occupation/ kielhofner
Aktivitet påverkar människans välmående. Människan mår bra av att vara engagerad i aktiviteter. Som arbetsterapeut arbetar man utifrån detta synsätt. Teorin bakom mina formuleringar och mitt arbete är framförallt från Kielhofners ”Model of a Human Occupation” .

3 Aktivitetsbeteende Viljan - uppfattning av egen förmåga, intresse och värderingar. Vanemönster – roller och vanor som ger regelbundenhet. Utförande – kapacitet och färdigheter Social och fysisk miljö Allas vårt aktivitetsbeteende dvs. helt enkelt vad vi gör om dagarna beror på följande: vad vi vill, som i sin tur påverkas av självförtroende, intressen och värderingar. Våra roller, dvs arbetsroll, föräldraroll, partnerroll osv. Roller skapar vanor, t ex en vana är att gå till jobbet dagligen, eller att servera frukost till sina barn dagligen, eller mata katten tre gånger/dag. Som hundägare gå ut ett antal gånger/dag. Det är aktiviteter som vi inte skulle gjort om vi inte hade varit just den rollen. Utförande är vad vi klarar av. Jag springer till exempel inte maraton eftersom jag inte har kapacitet till det. Någon med KOL kanske inte heller sysslar med väldigt ansträngande aktiviteter. Jag virkar inte för jag kan inte. En depressiv person kanske inte läser en bok för den inte kan koncentrera sig. Den sociala miljön, om man har ämnniskor runt om sig ökar det möjligheten till aktivitet. Bor man tre trappor upp utan hiss och är 85 år begränsar det aktivitet.

4 Aktivitetsmönster Individuell konstans i att tänka, känna och vara som vårt aktivitetsbeteende har format genom upprepningar. Tenderar att bestå genom livet men åldrandet utmanar dessa mönster. Arbetsterapeutens uppgift är att hjälpa till att skapa nya mönster utifrån nya förutsättningar.

5 Äldre och aktivitetsförmåga - Vad vet vi från forskning och erfarenheter?
Ålder och funktionsnedsättning medför mindre möjlighet till meningsfulla aktiviteter och skapar tomhet och nedsatt motivation. Reducering av aktivitet är en riskfaktor som inte bara orsakar depression utan också upprätthåller det depressiva tillståndet. Trots medicinsk behandling av depression lider personer med depression av bestående problem med nedsatt aktivitetsförmåga och psykosociala svårigheter.

6 Äldre, depression och aktivitetsförmåga
Äldre personer med depression har en nedsatt ADL-förmåga jämfört med friska äldre. Förmågan förbättras i samband med att depressionen förbättras, men ofta med kvarstående svårigheter i framförallt I-ADL.

7 Äldre med depression/depressiva symtom och aktivitet.
Varför är det så svårt för en äldre person med depression eller depressiva symtom att göra något? Vi ger ju massa med tips, sluter diverse muntliga avtal, föreslår vad de kan göra, ber dem att ta sig i kragen? Så svårt kan det väl inte vara att gå en promenad på 30 min? Varför är det så svårt? Äldre med depression/depressiva symtom och aktivitet.

8 Aktivitetsbeteende Viljan - uppfattning av egen förmåga, intresse och värderingar.

9 Symtom som påverkar viljan
Nedsatt motivation Nedsatt lust Nedsatt självförtroende, självkänsla Nedsatt intresse Trötthet Det går inte längre att förlita sig på viljan.

10 Aktivitetsbeteende Vanemönster – roller och vanor som ger regelbundenhet.

11 Vad påverkar vanemönster?
Roller Vanor Yrkesroll Maka/make Barn/Barnbarn Husdjur Förening Fritidsaktivitet ?

12 Aktivitetsbeteende Utförande – kapacitet och färdigheter

13 Utförande Nedsatt koncentration Nedsatt initiativförmåga Ambivalens
Kognitiva funktioner Psykologiska funktioner Nedsatt koncentration Nedsatt initiativförmåga Ambivalens Nedsatt idé Nedsatt självförtroende Nedsatt självkänsla

14 Aktivitetsbeteende Social och fysisk miljö
Allas vårt aktivitetsbeteende dvs. helt enkelt vad vi gör om dagarna beror på följande: vad vi vill, som i sin tur påverkas av självförtroende, intressen och värderingar. Våra roller, dvs arbetsroll, föräldraroll, partnerroll osv. Roller skapar vanor, t ex en vana är att gå till jobbet dagligen, eller att servera frukost till sina barn dagligen, eller mata katten tre gånger/dag. Som hundägare gå ut ett antal gånger/dag. Det är aktiviteter som vi inte skulle gjort om vi inte hade varit just den rollen. Utförande är vad vi klarar av. Jag springer till exempel inte maraton eftersom jag inte har kapacitet till det. Någon med KOL kanske inte heller sysslar med väldigt ansträngande aktiviteter. Jag virkar inte för jag kan inte. En depressiv person kanske inte läser en bok för den inte kan koncentrera sig. Den sociala miljön, om man har ämnniskor runt om sig ökar det möjligheten till aktivitet. Bor man tre trappor upp utan hiss och är 85 år begränsar det aktivitet.

15 Miljöfaktorer Fysisk miljö Social miljö

16 Den onda cirkeln ”fastnar i beteende som depressionen har skapat”
Minskar aktiviteter för att det känns naturligt och drar sig undan från socialt umgänge ”Vilan” ger inte ny energi, utan snarare tvärtom.

17 Mår man sämre av aktivitet när man är deprimerad?

18 Förhållningssätt/ heldygnsvård
Motverka passivitet Egna kläder Sitta uppe Gruppgymnastik Gå promenader Motionscykel Äta i matsal Fördelar med promenader.

19 Schema Kompenserar för nedsatt vilja/initiativ och idé
Ger innehåll på dagen som man konkret kan se. Rutiner Vanor Man kan bocka av vilket ger tillfredsställelse/mindre skuld.

20 Förebyggande och Behandling
Rimliga mål, mål på rätt nivå utifrån svårigheter och resurser Bryta mönster Bryta passivitet Bryta ner kravfyllda aktiviteter Skapa eller hitta tillbaka till lustfyllda aktiviteter Skapa bättre balans, mer +, mindre - Skapa rutiner, ej bara baserade på vilja och lust Patientfall L . 85 år många depressioner genom åren. Fysiska symptom och ångest. Låg hela dagarna sedan flera månader tillbaka, först på natten i sin säng och därefter hela dagen i en soffa. Ont i kroppen. Första åtgärden. Sitta uppe 30 min dagligen i en vecka. Lägga till äta måltider i köket. Göra gymnastik, gå ut runt huset, gå runt kvarteret, öka tid och antal gånger. Nya aktiviteter efter hand. Detta håller vi att pat ska hålla när han blir sämre, undviker värsta dipparna. Kravfyllda aktiviteter, dela upp och tidsbegränsa. Bjuda hem på middag? Vad behöver man göra för det? Varför är det lättare att gå hem till andra än att bjuda själv? Skuld och själförebråelser. Timer Gradera aktiviteter, viktigast –mindre viktig svårast-enklast hur kan vi bryta ner denna aktiviteten? Att ha bjudning?

21 Att fundera över och värdera sina aktiviteter?

22 Må bra aktiviteter Positiva avkopplande aktiviteter, som inte är så utmanande Positiva utmanande aktiviteter, som är utmanande, som kräver lite av oss. Väldigt individuellt. Gå på cafe? Spela kort? Laga mat? Måla? Ha en föreläsning?

23 Andra aktiviteter Negativa aktiviteter som är tråkiga och icke utmanande Negativa aktiviteter som ger negativ stress och med höga krav. Individuellt.

24 Aktiviteter med mening.
Viktigare att satsa på det som man tycker om, intressen än att göra hushållsarbete. Må dåligt och laga mat eller må dåligt och inte laga mat. Hur lagar man mat? Kan man göra på något annat sätt? Aktiviteter med mening. individuellt

25 Sociala aktiviteter Sociala aktiviteter för äldre minskar de depressiva symtomen, om de håller på regelbundet under längre tid än tre månader. Det finns en koppling mellan brist på sociala aktiviteter och depression.

26 Varför är det så svårt? Dilemmat att hamna mellan två stolar?
Vem tar vid efter oss? För bra för dagvård/ vårdboende? För dålig för träffpunkt/pensionärsföreningar/eget boende Omedvetenhet om de begränsningar som sjukdomen medför?


Ladda ner ppt "Aktiviteter i det dagliga livet/ Äldre med Depression"

Liknande presentationer


Google-annonser