Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

AKTIVITETER I DET DAGLIGA LIVET/ ÄLDRE MED DEPRESSION Carina Tordai Leg. Arbetsterapeut Äldrepsykiatriska enheten Helsingborg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "AKTIVITETER I DET DAGLIGA LIVET/ ÄLDRE MED DEPRESSION Carina Tordai Leg. Arbetsterapeut Äldrepsykiatriska enheten Helsingborg."— Presentationens avskrift:

1 AKTIVITETER I DET DAGLIGA LIVET/ ÄLDRE MED DEPRESSION Carina Tordai Leg. Arbetsterapeut Äldrepsykiatriska enheten Helsingborg

2 MODEL OF A HUMAN OCCUPATION/ KIELHOFNER Aktivitet påverkar människans välmående. Människan mår bra av att vara engagerad i aktiviteter.

3 AKTIVITETSBETEENDE Viljan - uppfattning av egen förmåga, intresse och värderingar. Vanemönster – roller och vanor som ger regelbundenhet. Utförande – kapacitet och färdigheter Social och fysisk miljö

4 AKTIVITETSMÖNSTER Individuell konstans i att tänka, känna och vara som vårt aktivitetsbeteende har format genom upprepningar. Tenderar att bestå genom livet men åldrandet utmanar dessa mönster. Arbetsterapeutens uppgift är att hjälpa till att skapa nya mönster utifrån nya förutsättningar.

5 ÄLDRE OCH AKTIVITETSFÖRMÅGA - VAD VET VI FRÅN FORSKNING OCH ERFARENHETER? Ålder och funktionsnedsättning medför mindre möjlighet till meningsfulla aktiviteter och skapar tomhet och nedsatt motivation. Reducering av aktivitet är en riskfaktor som inte bara orsakar depression utan också upprätthåller det depressiva tillståndet. Trots medicinsk behandling av depression lider personer med depression av bestående problem med nedsatt aktivitetsförmåga och psykosociala svårigheter.

6 ÄLDRE, DEPRESSION OCH AKTIVITETSFÖRMÅGA Äldre personer med depression har en nedsatt ADL-förmåga jämfört med friska äldre. Förmågan förbättras i samband med att depressionen förbättras, men ofta med kvarstående svårigheter i framförallt I-ADL.

7 VARFÖR ÄR DET SÅ SVÅRT? Äldre med depression/depressiva symtom och aktivitet.

8 AKTIVITETSBETEENDE Viljan - uppfattning av egen förmåga, intresse och värderingar.

9 SYMTOM SOM PÅVERKAR VILJAN Nedsatt motivation Nedsatt lust Nedsatt självförtroende, självkänsla Nedsatt intresse Trötthet Det går inte längre att förlita sig på viljan.

10 AKTIVITETSBETEENDE Vanemönster – roller och vanor som ger regelbundenhet.

11 VAD PÅVERKAR VANEMÖNSTER? Roller Yrkesroll Maka/make Barn/Barnbarn Husdjur Förening Fritidsaktivitet Vanor ?

12 AKTIVITETSBETEENDE Utförande – kapacitet och färdigheter

13 UTFÖRANDE Kognitiva funktioner Nedsatt koncentration Nedsatt initiativförmåga Ambivalens Nedsatt idé Psykologiska funktioner Nedsatt självförtroende Nedsatt självkänsla

14 AKTIVITETSBETEENDE Social och fysisk miljö

15 MILJÖFAKTORER Fysisk miljö Social miljö

16 DEN ONDA CIRKELN ”fastnar i beteende som depressionen har skapat” Minskar aktiviteter för att det känns naturligt och drar sig undan från socialt umgänge ”Vilan” ger inte ny energi, utan snarare tvärtom.

17 MÅR MAN SÄMRE AV AKTIVITET NÄR MAN ÄR DEPRIMERAD?

18 FÖRHÅLLNINGSSÄTT/ HELDYGNSVÅRD Motverka passivitet Egna kläder Sitta uppe Gruppgymnastik Gå promenader Motionscykel Äta i matsal

19 SCHEMA Kompenserar för nedsatt vilja/initiativ och idé Ger innehåll på dagen som man konkret kan se. Rutiner Vanor Man kan bocka av vilket ger tillfredsställelse/mindre skuld.

20 FÖREBYGGANDE OCH BEHANDLING Rimliga mål, mål på rätt nivå utifrån svårigheter och resurser Bryta mönster Bryta passivitet Bryta ner kravfyllda aktiviteter Skapa eller hitta tillbaka till lustfyllda aktiviteter Skapa bättre balans, mer +, mindre - Skapa rutiner, ej bara baserade på vilja och lust

21 ATT FUNDERA ÖVER OCH VÄRDERA SINA AKTIVITETER?

22 MÅ BRA AKTIVITETER Positiva avkopplande aktiviteter, som inte är så utmanande Positiva utmanande aktiviteter, som är utmanande, som kräver lite av oss.

23 ANDRA AKTIVITETER Negativa aktiviteter som är tråkiga och icke utmanande Negativa aktiviteter som ger negativ stress och med höga krav. Individuellt.

24 AKTIVITETER MED MENING. individuellt

25 SOCIALA AKTIVITETER Sociala aktiviteter för äldre minskar de depressiva symtomen, om de håller på regelbundet under längre tid än tre månader. Det finns en koppling mellan brist på sociala aktiviteter och depression.

26 VARFÖR ÄR DET SÅ SVÅRT? Dilemmat att hamna mellan två stolar? Vem tar vid efter oss? För bra för dagvård/ vårdboende? För dålig för träffpunkt/pensionärsföreningar/eget boende Omedvetenhet om de begränsningar som sjukdomen medför?


Ladda ner ppt "AKTIVITETER I DET DAGLIGA LIVET/ ÄLDRE MED DEPRESSION Carina Tordai Leg. Arbetsterapeut Äldrepsykiatriska enheten Helsingborg."

Liknande presentationer


Google-annonser